Първоначално осигуряването на охладени храни и напитки зависело от наличието на естествен лед и сняг. Тъй като най-голямото търсене е през летния сезон, когато ледът и снегът са рядкост, били построени хладни помещения, в които продуктите се съхранявали през цялото лято. Първото такова помещение, за което се споменава, е в Ур, древен град в Южна Месопотамия (днешен Ирак) по времето на управлението на цар Шулги (около 2250 г. пр. Хр.) в епохата на шумерите.

ice_cube