symposium-with-flute-girl

Симпозиум е гръцкият термин за пиршество. Въпреки че почти винаги следвало след вечерните партита, пиенето се считало за отделно от тях, извършвало се е по различен начин и на него присъствали допълнително гости, не присъстващи на вечерята. Гърците не пиели докато вечерят, а поднасяли виното чак когато привършвали с яденето. Симпозиумът бил чисто срещан сред атинянците. Техните развлечения включвали приятни разговори, музика и танци, игри, а дори понякога били обсъждани и философски теми. Symposia на Платон и Ксенофон ни дава представа за подобни забавления в Атина. Самото име показва, че удоволствието от пиенето е главната цел на симпозиума: вино от гроздов сок било единственото питие на гърците, с изключение на водата. Виното винаги било разреждано с вода, противното било считано за варварска постъпка. Разреждането било извършвано в голям съд, наречен кратер, откъдето било наливано в чашите. По време на симпозиума гостите се излягали на кушетки и слагали на главите си венци от цветя.