Има дни в годината когато народ и църква почитат исторически личности, които са изиграли важна роля в историята на нацията.

Такива са двамата солунски братя Константин Кирил-Философ и Методий.

Българската православна църква им отредила деня на който се почита паметта и на един друг светец Св. Кирил – патриарх Александрийски. Това се наложило, тъй като дата на смъртта на св. Методий 6. ІV. 885г.съвпада с Великденския цикъл, затова тя е била изместена на 11. V. Така на тази нова дата се почита паметта и на двамата братя. Те са канонизирани за светци и равноапостоли още през средновековие непосредствено след тяхната смърт.

Тяхната памет се е почитала още през Средновековието. След идването на турците на Балканите и падането на Търновското и Видинското царства техния култ бива забравен. Той се възражда през 50-те години на 19 век.

Светите братя Константин Кирил-Философ и Методий произхождали от Солун. Според достигналата до нас Панонска легенда те са родени именно в този византийски град. По това време гр. Солун е втория по големина търговски, административен и военен център в империята.

Легендата разказва, че техния баща е бил императорски наместник или градоначалник на гр. Солун. Така че не е случайна военно-дминистративната кариера на по-големия брат – Методий.

Докато Методий градял кариера на градоначалник, то неговия по-малък брат Константин изучавал древните науки в Магнаурската школа. Там той показал блестящи знания. Още тогава го нарекли философ.

Живота на двамата братя се променил след 851г. Тази година се оказала преломна в техния по-нататъшен житейски път. През тази година Константин и Методий се отеглят в манастира „ Полихрон ” намиращ се на планината Олимп в Мала Азия. През този период те създават първата писмена система основаваща се на езиковите особености на славяните от българската група. Това е тъй наречената глаголица. Тя се появява около 855г. Малко по-късно те създават и друга писмена система, която се използва и днес. Тя е известна с името кирилица.

След като създават тези азбуки двамата братя с помоща на ученици започват усилено да превеждат богосложебните книги на говоримия през онази епоха български език. Те създават и много нови книги, които служат за пример на книжовниците живели по-късно.


Тяхната дейност не остава незабелязана. По молба на княз Ростислав византийския император изпраща Костантин и брат му Методий във Великоморавия, където започват просветителска дейност. Това става през 863г. Този период от тяхното дело е известен като Великоморавска мисия. Но тази тяхна просветителска дейност не остава незабелязана и среща отпор от страна на немското духовенство. Немските свещенници са виждали в лицето на двамата братя заплаха за тяхното културно влияние. Поради това Константин Философ и Методий биват отзовани от Великоморавия. През 869г. те се отправят към Венеция и Рим където трябва да защитят своето дело. В началото на вече споменатата година – Костантин по-младия брат се разболява и преди да почине той приема монашешски обет и името Кирил. Така той става известен в историята с името Константин Кирил-Филосов. Той умира на 14.ІІ. 869г. и бива погребан в църквата „Сан Клементе ” намираща се във вечния град.

Смъртта на брат му не попречила на Методий да продължи тяхното дело. Методий се установява в Панония. Там той е принуден да се бори със засилената немска пропаганда. Въпреки своята борба неговите противници надделяват. Поради това епископа на Панония бива заточен в манастир в днешна Германия. Това заточение оказва влияние на здравето му. Не след дълго и той се разболява. Методий умира на 6.ІV. 885г.

Въпреки неуспеха на Хазарската и Великоморавската мисии, те поставят началото на една нова култура. С право повечето учени наричат тяхното постижение славянска или славяно-византийска цивилизация.

В чест на двамата славянски първоучители и апостоли старобългарските книжовници са им посветили различни похвални слова и жития. Едни от най-известните произведения писани в тях на чест са: „Похвала за св. Кирил Философ” от неговия ученик Климент Охридски, „Пространно житие на св. Методий”, „ Проложно житие на св. Св. Кирил и Методий” и други.

В началото на 90-те години на миналия век покойния папа Йоан Павел ІІ обяви двамата солунски братя за покровители на Европа заедно ирландския светец Св. Патрик. Макар и закъсняло това е едно признание за тяхното дело.