Angels-airport-ruben-cukier

Летище за ангели, Рубен Кукиер

Останки от древните култури включват много рисунки на неща извън човешките възможности, породени от фантазия и въображение. Най-ранните не са сюрреалистични, защото са вдъхновени от фантазията или митологията, а не са замислени въз основа на тогавашната реалност. Сюрреалистичното движение започнало по време на Римската империя през I век пр. Хр. с шокиращи нововъведения в рисуването на храмове; тръстики, крепящи зидани покриви, и растения, от които никнат човешки същества, били типични за този стил. Те са описани от римския автор Витрувий така:
„Когато хората видят такива мошеници, те не забелязват грешките им, а, напротив – възхищават им се и не се интересуват дали някои от тях съществуват или не. Те са заслепени от декадентските критикарски принципи.“