social contract

Всички привърженици на тази теория смятат, че е имало години на хаос, когато хората са страдали поради липсата на авторитет, който да ги управлява и да не им позволява да се отнасят зле един с друг. Лекарството според тях се нарича обществен договор. Хората отстъпват на суверенна или на държавата властта да налагат правилата да регулират отношенията в замяна на изгодите от реда и защитата. Това е отказ от свободата предвид обещанието за по-добър живот. Идеята за обществен договор е изложена в Китай от Мао Дзъ (V в. пр. Хр.), основателя на утилитаризма. Той си представя този договор като съставен от две части: първата – множеството се съгласява да предостави на суверенна правото да решава кое е правилното и втората – решенията на суверенна са правилни, защото са съобразени с предопределените от небесата. Читателят ще забележи, че все още имаме известни затруднения с тази втора част.