Често поглеждане към дебрите на нашето подсъзнание е полезно. Важно е да знаеш какво е скрито в теб, да го тълкуваш и да следваш вътрешните си нагласи. Предлагаме ти кратък и лесен тест, който ще ти осигурят интересен поглед навътре в себе си. За по-достоверен резултат, не обмисляйте отговорите прекалено дълго и просто напиши първото нещо, което ти идва наум.

 1. Представи си, че се разхождаш из гората с някой. Кого виждате до себе си?
 2. Разхождаш се из гората и виждаш животно не много далеч от теб. Какво е то?
 3. Какво се случва, когато твоите очи се срещнат с тези на животното?
 4. Продължаваш да се разхождате в гората и излизаш на поляна, на която стои къщата на твоите мечти. Опишете големината й.
 5. Има ли ограда около твоята къща?
 6. Влизаш в къщата и отиваш в трапезарията, където стои масата за хранене. Опиши какво виждаш върху масата и в стаята наоколо.
 7. Напускаш къщата през задната врата и на тревата виждаш чаша. От какъв материал е чашата?
 8. Какво правиш с чашата?
 9. Отиваш в края на градината и виждаш съд за вода. Какъв е този съд?

Отговорите на тези въпроси дават индикация за твоите ценности и идеали. Ето как ги анализираме:

 1. Човекът, с когото вървиш, е най-важният човек в твоя живот.
 2. Размерът на животното, който си си представил е размерът на проблемите ти. Колкото по-голямо е животното, толкова по-сериозни са те.
 3. Начинът, по който реагираш при срещата си с животното показва какви са най-обичайните ти методи за разрешаване на проблемите (агресивни, пасивни или ги избягваш).
 4. Размерът на къщата, който виждаш разкрива големината на твоите амбиции. Ако къщата е много голяма, може би твоите очаквания за живота са твърде големи.
 5. Ако къщата няма ограда, тогава си отворена личност, която се чувства свободна отвътре. Ако има поне една, то означава, че цениш личното си пространство и очакваш и другите също да го правят. Никога не навлизаш в личното пространства на другия без позволение.
 6. Ако не виждаш никаква храна, цветя или хора в трапезарията, има вероятност вътрешно да изпитваш силно чувство на самота.
 7. Силата и издръжливостта на материала, от който е направена чашата показва колко си силен и издръжлив, а също какви са връзките в семейството ти. Пластмасова или стъклена е чашата ти? Ако е така, това предполага, че ти се страхуваш за бъдещето на твоето семейство. Ако е направена от метал или порцелан, това подсказва, че няма за какво да се тревожиш в това отношение.
 8. Твоите действия тук определят връзката ти с човека от въпрос номер едно.
 9. Размерът на съда за вода показва размера на твоя сексуален апетит.

Можеш да си правиш този тест многократно, в продължение на няколко дни. Основната идея на теста е, че тези отговори се отразяват на твоето психическо и емоционално състояние в дадения момент и до известна степен разкрива психологическата основа, на която се базира вашата личност.