space

Науката астрономия е започнала да се развива най-напред в Китай, а не на Запад. Това е изненадващо, защото в много други отношения старата китайска култура е била по-примитивна, отколкото водещите западни култури (в Месопотамия и Египет). Около 2700 г. пр. Хр. китайските астрономи са започнали да наблюдават и записват специфични явления на небето. Те са разделили небесната сфера на двайсет и осем сектора и са наблюдавали съзвездията във всеки от тях. Записвали са кулминациите на звезди във всеки сектор по време на равноденствие или слънцестоене. Определили са Полярната звезда и са следили регулярните движения на Слънцето, Луната и звездите. Според преданието, което няма как да бъде проверено, основополагащата работа е била извършена от „звездни служители“по време на управлението на владетеля Хуан Ди.