„Евгениката е самонасочване на човешката еволюция“ – лого на Втория международнен конгрес по евгеника, проведен през 1921 г., изобразяващ дърво, което обединява различни клонове на науката.

„Евгениката е самонасочване на човешката еволюция“ – лого на Втория международен конгрес по евгеника, проведен през 1921 г., изобразяващ дърво, което обединява различни клонове на науката.

Евгениката е система, при която хората се размножават под строг контрол, подобно на домашните животни, с цел да се постигнат най-добрите резултати. Предложена е от атинския философ Платон (429 – 347 г. пр. Хр.) в неговата книга „Държавата“. Той си представя държава, управлявана от настойници, които се избират по техните необикновени физически и интелектуални умения, както и по тяхната смелост. Върховният управител избира най-добрите от тях в репродуктивна възраст и от време на време ги чифтосва. Тази практика трябва да бъде маскирана или като теглене на жребий – тогава отхвърлените настойници няма да се обидят, или като награда за проявена смелост. Бебетата веднага се отнасят в детски ясли и само качествените рожби на най-добрите се отглеждат.

Приложение на евгениката

За пръв път евгениката е приложена в практиката от нацисткия режим в Германия през трийсете години на XX век. Избрани жени са свързвани с образцови офицери в специални домове, поддържани от държавата.