Each black hole

Радио телескопът е-MERLIN (Multi-Element Radio Linked Interferometer Network), който се състои от 7 радиотелескопа, ще позволи на английските астрономи да разрешават ключови въпроси, свързани с произхода и еволюцията на галактиките (напр. – М-87), звездите и планетите, черните дупки, пулсарите, квазарите (напр. –  3C 418) и космическите газове. Телескопът може да се ползва и за много точни астрометрични изчисления.

Новата снимка на двоен квазар показва как светлината от квазара е пътувала милиарди светлинни години се е пречупила в галактиката от кривината на пространството. Тази светлина е пътувала 9 милиарда години преди да достигне Земята. Галактиката, в която се намира квазерът, се задвижва от супер-масивна черна дупка, което води до изхвърляне на струи от материя почти със скоростта на светлината.

А изкривяването на пространство води до „гравитационна леща“ – производство на множество изображения на един и същи квазар – двете най-ярки изображения могат да се видят тук като два ярки обекта. На преден план се вижда галактика, чиято маса е отговорна за ефекта на лещата. Изображенията показват, че в тази галактика има черна дупка.

Телескопът е-MERLIN вече е настроен да произвежда все по-детайлни снимки радиото на звезди и галактики използва седем телескопи се разпространява до 220 км, освен във Великобритания и работи като едно цяло. Тази комбинация от широко разпространени телескопи предвижда астрономите с мощен „увеличение“, с която те могат да се обучават на фини детайли на астрономически събития се към ръба на видимата вселена.

„е-Мерлин“ е водещ проект за Великобритания в радио астрономията, научна област, в която Обединеното кралство има богато наследство и силно бъдеще.

Проектът е привлякъл над 300 астрономи от повече от 100 институти в над 20 страни, които ще използват силата на този „Супер телескоп“ за провеждане на своите големи научни проекти.

Професор Майк Гарет, генерален директор на Холандския институт за радио астрономия, заявява, че е-MERLIN ще преобрази науката като постигне поредният голям скок напред в областта на радио-астрономията.

Превел: Неделин  Бояджиев
http://www.sciencecentric.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/MERLIN/