15.4Знаете ли, че човешкият череп е изграден от 22 кости?