28Знаете ли, че ревът на лъва може да се чуе на разстояние 8 километра?