lion

В Африка популацията на лъвовете е застрашена от генетичната изолация, която се свързва с продължителната редукция на областите, в които те живеят.

През последните 15 години учените от Американските горски служби са разработили серия методи за разбирането на това как екологичните промени, причинени от човечеството, влияят на явленията при видовете, на тяхната популация и придвижването им. Тези методи са усвоени по света и помагат за справянето с много предизвикателства свързани със запазването на видовете. В последните 6 години учените от Американските горски служби и Оксфордския университет си сътрудничат с цел да разберат как лъвовете в Африка се придвижват и търсят начини за запазване на тяхното генетичното разнообразие.

Ново изследване, публикувано в „Landscape Ecology“, което се фокусира върху Каванго-Замбезийската трансгранична защитена зона, показва, че осъществимо решение на проблема за запазването на лъвовете може да бъде поставянето на пътища или коридори, чиято цел е да ги насочат от една защитена зона към друга. Връзката между зелените зони е жизнено важна за оцеляването на африканските лъвове. Проучването разглежда различните начини на разпръскване и движение на вида и след това ги сравнява с девет различни природни сценарии, някои от които – намаляване на защитените зони, удвояване на населението, преминаване от незащитени земи към аграрно-пасищна употреба и други.

Доктор Самюел Къшман, еколог от Американските горски служби при изследователската станция на Скалистите планини, е водещ автор на проучването и е осигурил примерни експертизи за различните сценарии. „ Бяхме изненадани да видим, че популациите на лъвовете са много уязвими към загубата и разпръскването на хабитатите, при положение, че те са едни от най-подвижните животни в цяла Африка,“ казва Къшман. „ Това предполага, че фрагментацията на хабитатите може да има лош ефект и върху други, не толкова подвижни животински видове.“ Къшман отбелязва, че „защитените зони са жизнено важни за оцеляването на африканските лъвове и че построяването на коридори или тунели между тях е необходимо, за да може лъвовете да се насочат към други подходящи хабитати и да стоят далеч от потенциално опасните зони.“

В заключение, проучването показва, че най-добрият подход към запазването на лъвските популации в региона на Каванго-Замбези е съхранението на защитените зони и подсилването им с коридори между резерватите, или поставянето на стратегически добре обмислени заграждения.

„За мен е чест, че нашето проучване има толкова голям отзвук и може да бъде приложено в такъв голям мащаб,“ казва д-р Къшман.

Автор: Наталия Стоева
Източник: nauka.bg