barcode

Щриховото кодиране е изобретено и патентовано в САЩ през 1949 г. от Джо Вудлендом и Бърни Силвър.

Щриховият код представлява особено графично изображение от цифри във вид на щриховка и празни пространства, предназначени за прочитане от автоматични устройства.
Това изобретение, облекчаващо в значителна степен отчета и контрола на материалните средства, е получило широко разпространение в много страни. Най-популярният днес е тринадесет делния европейски код EAN-13, въведен в обръщение през 1977 г. В символиката на щриховия код човек възприема цифрите, поместени под графичното изображение, а сканиращото устройство- щрихи и празни пространства. В Русия системата EAN е въведена през 1986 г. За удобство, всеки от нас може да я използва и да се увери в надеждността ѝ, при покупка на стока в магазин.
Първите три цифри на кода обозначават страната производител на стоката. Следващите пет- предприятието производител. Петте след тях – качествата на стоката (цвят размер, материал), а последната цифра е контролна.

Кодовете на някои държави:

00, 01, 03,04, 06 САЩ, Канада
380 България (Bulgaria)
30—37 Франция
40—43 Германия
460—469 Русия, СНГ
49 Япония
50 Великобритания
52,520 Гърция
54 Белгия, Люксембург
56, 560 Португалия
57 Дания
60, 600, 601 ЮАР
64 Финландия
690 Китай
70 Норвегия
72, 729 Израел
73 Швеция
76 Швейцария
78 Бразилия
80-83 Италия
84 Испания
85, 859 Чехия, Словакия
86, 869 Турция
87 Нидерландия
880 Южная Корея
888 Сингапур
90—91 Австрия
93 Австралия