Antarctica

Антарктика е наименованието на областта около Южния полюс на Земята. Общата площ на морската територия и на сушата е 46—52 млн. квадратни километра, което прави около една десета от земната повърхност. Границата е в морето — това е т. нар. антарктическа конвергенция (наричана също антарктически океански полярен фронт), която минава между 50 и 60° южна ширина. Тук се срещат два околополюсни водни пръстена, чиято температура се различава с 2—3°С. Вследствие на по-голямата плътност по-студените антарктически повърхностни води попадат под по-топлата субантарктическа вода в зоната на смесването. Така се образува доста рязка океанска граница. На морската повърхност тя се забелязва по неравномерните течения и внезапната промяна на температурата и солеността. На юг от тази линия се намира Антарктика, а на север започва Субантарктика. Субполярната зона се разпростира на север до друг океански фронт в морето — субтропичната конвергенция, която протича на около 40° южна ширина. Там температурната разлика е приблизително 4° С. Следователно Антарктика обхваща както морска площ (антарктическия воден пръстен) с повърхност 32—38 млн. квадратни километра (това е 77 пъти повече от площта на Балтийско море), така и континента Антарктида и различните острови.
Поради елиптичната си орбита около Слънцето Земята е в афелий през северното лято (2 юли), а в перихелий — през северната зима (2 януари), докато в Южното полукълбо е обратното. Годишните времена също имат различна продължителност: северната зима е равна на южното лято и е 89 дни, северната пролет е равна на южната есен и е 92 дни и 20 часа, северното лято е равно на южната зима и продължава 93 дни и 14 часа, северната есен е равна на южната пролет — 92 дни и 20 часа. Земята получава през януари 3,5 на сто повече слънчева енергия, а през юли 3,5 на сто по-малко, отколкото при средното разстояние между Земята и Слънцето. Поради това през южното лято Южното полукълбо получава повече слънчева енергия от Северното полукълбо през северното лято, докато през южната зима енергията е по-малко, отколкото на Северното полукълбо през зимата.

Източник: nauka.bg