alien bacteria

Учен от НАСА вярва, че е открил вкаменена извънземна форма на живот, която може да обясни и как се е зародил животът на Земята.

Необикновените твърдения на д-р Ричард Хувър, астробиолог от Центъра за космически полети „Маршал“ на американската космическа агенция, са резултат от десетгодишно изследване на бактерии, открити в метеорити, паднали на най-различни места по земното кълбо.

Хувър разказва, че докато пътувал до Антарктика, Сибир и Аляска, изследвал изключително рядко срещани метеорити – въглеродни хондрити от типа CI1.

Смята се, че на Земята са паднали едва девет подобни метеорита. Астробиологът ги изследвал с помощта на електронен микроскоп и открил многобройни различни останки от бактерии, някои от които били подобни на тези на Земята, а други – изцяло непознати.

Д-р Хувър смята, че метеоритите са разпространили живи организми във Вселената и че животът на Земята най-вероятно е бил породен от бактерии, донесени от астероиди, разбили се на нашата планета.

Той открил вкаменени фосили на организми, чиито размери и структура наподобявали тези на гигантската бактерия Titanospirillum velox от нашата планета. Според астробиолога това означава, че животът е много по-често срещан във Вселената, отколкото сме смятали досега.

„Това е индикация, че животът не е ограничен само на планетата Земя. Тези изследвания са на съвсем ранен етап, защото повечето учени биха казали, че това е невъзможно. Вълнуващото откритие е, че бактериите са до голяма степен разпознаваеми и могат да се свържат с видовете на Земята. Други обаче изглеждат твърде странни и не приличат на нищо, което може да бъде идентифицирано“, казва д-р Хувър.

Той събирал останките от метеорити и ги изследвал в лаборатория за останки от живи организми. Така астробиологът направил своето откритие. Той идентифицирал биологична останка, в която няма азот – химичен елемент, срещан във всички живи организми.

“Ако някой може да обясни как е възможно да имаме биологични останки, в които няма азот, или количеството азот в тях е под нивото, което може да бъде засечено с наличните до момента технологии, бих бил много заинтересован да го чуя. Никой от учените, с които съм говорил до момента, не е в състояние да обясни този феномен“, казва още д-р Хувър.

Астрономът Сет Шостак от института SETI, издирващ извънземен разум, не бърза да се радва на откритието. „Може би животът е бил донесен отвън, развил се е на комети и се е появил на Земята, когато много обекти са се разбивали на нашата планета. Тези открития обаче трябва да бъдат потвърдени от независими изследвания.“, смята той.

Хипотезата за панспермията предполага, че животът съществува във Вселената, разпределен по метеорити, астероиди и планетоиди. Животът се рее из Космоса във формата на бактерии, живеещи върху скални отломки, изхвърлени в Космоса след сблъсък между планети, а също – и, че има живот и на някои малки планети. Бактериите могат да пътуват в продължение на дълго време, преди да се сблъскат с някоя планета. Ако на повърхността на новата палнета, с която са се сблъскали, има условия за живот, бактериите се активират и процесът на еволюция започва.

Друга хипотеза, тази за екзогенезиса, предполага, че животът на Земята е прехвърлен от друго място във Вселената.

Автор: Неделин Бояджиев
По материали от:
http://www.dailymail.co.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Panspermia