paper-81

Хартиеният художник Калвин Николс използва нож, скалпел и ножици, за да създаде тези уникални скулптури от хартия. След скицирането, той изрязва парче хартия и го слепва на съответното място. Всяка творба отнема различно време – от няколко седмици до над две години. Всичко зависи от мащаба и сложността на работата. Ето и няколко от тях.

30-paper-sculpture.preview

paper-51

paper-31

paper-21

paper-11

paper-9

paper-41

14-paper-sculpture-by-calvin-nicholls

19-paper-sculpture-by-calvin-nicholls

27-paper-sculpture-by-calvin-nicholls

26-paper-sculpture-by-calvin-nicholls

25-paper-sculpture-by-calvin-nicholls

paper-61

dinosaur-straw-sculptures-wara-art-festival-niigata-japan-5а

29-zeebra-paper-sculpture

28-paper-sculpture-by-calvin-nicholls

24-paper-sculpture-frog-by-calvin-nicholls

23-paper-sculpture-by-calvin-nicholls

22-paper-sculpture-by-calvin-nicholls

17-eagle-paper-sculpture

21-paper-sculpture-by-calvin-nicholls

20-paper-sculpture-by-calvin-nicholls

15-best-paper-sculpture-by-calvin-nicholls

16-eagle-paper-sculpture

11-paper-sculpture-eagle-by-calvin-nicholls

10-paper-sculpture-eagle-by-calvin-nicholls

9-paper-sculpture-birds

8-paper-sculpture-bird

7-paper-sculpture

6-paper-sculpture-bear

5-paper-sculpture-cat

4-paper-sculpture

3-paper-sculpture-bird

2-paper-sculpture-animal

Снимки: webneel.com