Знаете ли, че...Знаете ли, че римляните донесли в Англия първите изкуствени зъби, зелето, котките, граха и копривата?