Среща с писател: Рей Клуун

През 2014 година холандският писател Рей Клуун навърши 50 години и вече определено можем да го определим като осъзнат човек. На 36 той губи...

Лудвиг Ерхард: архитектът на германския икономически колос

Автор: Проф. дмн Николай К. Витанов Институт по механика на БАН За днешните германски икономически успехи и тяхната предистория Фигура 1. Един образ от злато. И защо...

Тихизмът на Чарлс Пърс

Случайност и необходимост в природата- тихизмът на Чарлс Пърс Автор:  д-р Николай Иванов Abstract: Tychism is a Charles Peirce’s metaphysical  doctrine, which maintains that chance and irregularity...

Платон (гр. Πλάτων)

Макар философите да не са от най-сговорчивите хора, що се отнася до признаване на чужди идеи, то те в повечето случаи са единни, стане...

Едмунд Хусерл

Едмунд Хусерл (1859 - 1938) "Науките за чистите факти превръщат хората в голи факти." Е. Хусерл, Кризата на европейската наука и трансценденталната феноменология Феноменологията като мечта за строга наука. Феноменологическата  редукция. Кризатата...

Георг Хегел

"Истинното е цялото. А цялото е самосъщността,  която се завършва чрез своето развитие. Трябва да кажем за абсолютното,  че то е всъщност резултат, че...

Пиер Абелар

Същност на хуманистичния рационализъм на Пиер Абелар П. Абелар (Abelard, Abailard или Adbaielard) се ражда през 1079г., близо до Нант, в семейството на образован рицар....

Дейвид Хюм

Дейвид Хюм (1711 - 1776) "За нашата философия няма нищо по-удобно от възприемането на известна степен на умерен скептицизъм, както и от честното признание на...

Св. Тома Аквински

Св. Тома Аквински (1225 – 1274) Епиграфът над следващото изложение може да влезе в противоречие с него, приеме ли се буквално: защото наистина надали е толкова...

Рене Декарт

"Като видях, че в самото положение: аз мисля, следова­телно аз съществувам, няма аб­солютно нищо друго, което да ме уверява, че казвам истината, освен съвсем...