Glaucus atlanticus

Голите морски охлюви или морски плужеци всъщност са доста разнообразна група животни. Често с тези термини са наричани животни, които са с доста далечна родствена връзка, дори спадащи към различни типове животни. Много видове имат доста ярки цветове – предупреждаваща окраска, защото техните притежатели са отровни, други имитират опасните видове. Посочения на две от снимките син ангел (Glaucus atlanticus) вероятно е едно от най-отровните морски същества. Той се храни с печално известната и силно отровна португалска фрегата (Physalia physalis) и съхранява придобитите от нея отровни клетки в своите тъкани… пазете се от него! Видът Elysia chlorotica се храни с фотосинтезиращи водорасли и вероятно е едно от най-уникалните същества на нашата планета. Той успява да съхрани хлоропластите на водораслите в своите клетки и те продължават да фотосинтезират!

Уникални и много различни същества. Има нещо, което обаче ги обединява и това са зашеметяващите форми и багри! За вас събрахме едни от най-удивителните видове.

Costasiella kuroshimaeCostasiella kuroshimae
Acanthodoris luteaAcanthodoris lutea
Cadlinella ornatissimaCadlinella ornatissima
Chromodoris aliusChromodoris alius
Chromodoris willaniChromodoris willani
Cyerce nigricansCyerce nigricans
Dirona albolineataDirona albolineata

Doto greenamyeri

Doto greenamyeri
Elysia chloroticaElysia chlorotica
Elysia crispataElysia crispata
Flabellina iodineaFlabellina iodinea
Flabellina rubrolineataFlabellina rubrolineata
Glaucus atlanticus 1 Glaucus atlanticusGlaucus atlanticus
Glossodoris atromarginataGlossodoris atromarginata
Hydatina physisHydatina physis
Hypselodoris apolegmaHypselodoris apolegma
Hypselodoris kangaHypselodoris kanga

Janolus barbarensisJanolus barbarensis

Janolus fuscusJanolus fuscus
Nembrotha kubaryanaNembrotha kubaryana
Nembrotha Kubaryana1Nembrotha Kubaryana

Okenia rosaceaOkenia rosacea

Phyllidiella pustulosaPhyllidiella pustulosa
Phyllodesmium poindimieiPhyllodesmium poindimiei