sex education

Автор: Ирина Цветанова

Във връзка с половото възпитание на децата, често се допускат грешки породени от неувереността или неангажираността на семейството. Някои родители и възпитатели не са подготвени, липсва им правилен подход при разясняване на лични въпроси повдигнати от самите деца. Те не знаят как да постъпят, какъв отговор да дадат.
Половото възпитание може да започне още преди детето да се сблъска с училищната среда и да продължи до юношеска възраст включително. Успехът на възпитанието от такъв както и от друг тип в повечето случаи зависи, от начина по който се провежда и от подхода чрез който се въздейства върху детето. Ако този подход не е подходящ и не се достигне до него, не се спечели неговото доверие, предразположеност, тогава не би могло да му се повлияе и положителния ефект очакван от родителя би бил противоположен. В такъв случай е характерно отчуждение, чувство на срам, страх, вина, затвореност, бунтарско поведение и т.н. от детска страна. Хубаво е да се говори с детето като с равен на родителя възрастен, а не като с неразбиращо същество. Един от ефективните методи за разясняване на половите въпроси на детето е да не се концентрира преждевременно вниманието, а да се коментира подробно и да се задоволи любопитството по темата, при наличие на такова. Голямо значение при правилното възпитание оказват взаимоотношенията между мъжа и жената в семейството. Те са пример от който детето черпи опит и формира своя индивидуален модел на поведение. Крайността в тези взаимоотношения, като например прекалена студенина или прекалена демонстрация на интимност не биха били благоприятна среда за развитие. Всеки родител, педагог, възпитател е хубаво да бъде запознат с физиологичните и психологичните изменения, етапи на развитие през които преминават подрастващите. Цялостното физическо оформяне, изграждането на характера, поведението и отношенията им към заобикалящата ги околна и социална среда. Бурният процес на развитие на организма оказва неблагоприятно въздействие върху нервното и психическо състояние на подрастващите. То се изразява в засилване на възбудимостта на нервната система, намаляване на работоспособността, бързо настъпване на умора, немотивирани колебания в настроението и поведението, стремеж към самостоятелност и независимост, самолюбие, обидчивост, критично отношение към учители и родители, както и към всички лица оказващи контрол върху личността. Наблюдава се желание за уникалност и индивидуалност, чрез стремеж към различие. Отношението към шаблона е критично и в резултат на това се появява поведенческо оригиналничене, което се забелязва и във външния вид ( облекло, маниери, социални роли характеризиращи определени типове личност).
В по голям процент от юношите както при момичетата, така и при момчетата се отделя повече време и внимание на външния вид, като целта е по- впечатлителна особа радваща се на повече внимание и ухажване от страна на противоположния пол. При реакции на отказ би могло да се наблюдава раздразнително, остро поведение, силно депресивни състояния, несигурност, желание за самостоятелност, поведенческо проявление на бунт.
Не получила това което изисква от родителското тяло, формиращата се личност влиза в противоречие с околната среда, стреми се да доказва себе си, своите разбирания за живота и да ги отстоява.
Главно се наблюдават две категории момичешко поведение в периода между 13 и 18 годишна възраст. Едната категория характеризира освободен, сексуално насочен модел на поведение, а другата затвореност, стеснителност, интраверсия в по-голям процент, в някои случаи много завишено ниво на инфантилизъм.
По силен момент при половото израстване се явява първото полово, сексуално, любовно увлечение. То може да бъде както приятно, съзряващо, така и в някои случаи фатално за юношата. При младите жени е възможно да се преживее насилствен сексуален акт, който да остави траен отпечатък на психична основа, поради който да се появи базистен страх, непоносимост към сексуалния акт за в бъдеще както и към мъжкия пол.
От друга гледна точка половата неграмотност и невнимание при младите двойки може да доведе до нежелана бременност, в следствие на което последиците както физически, така и психически в по-голяма степен са от страна на момичето. Напълно възможни и често срещани са трайни физиологични нарушения които в краен случай могат да доведат до безплодие на младата жена. След подобни последици някои момичета имат необходимост да разкажат за преживяното, а други изпадат в силно тревожни състояния с различни поведенчески проявления.
Неблагоприятната семейна и социална среда оказва голямо влияние върху половото възпитание и ограмотяване на подрастващите. Тук е мястото да се отбележи и подчертае, необходимостта от полова просвета изразяваща се в четене на подходяща тематична литература, провеждане на свободни разговори със семейството, учители, лекари и др. подходящи форми на обучение с цел ограмотяване и изясняване на въпросите на децата по тази тема.

Източник: nauka.bg