pulsar

През 1967 г. в Англия наблюдателката Джослин Бел (родена през 1943) е открила радиосигнали, достигащи до Земята от мистериозен източник в космоса. Странната особеност на сигналите била, че те идват във вид на регулярни импулси с интервал малко повече от секунда. На базата на тези и следващи наблюдения астрономите Франко Пачини и Томас Голд са разработили концепцията за пулсарите: малки, бързо въртящи се звезди, състоящи се от неутрони, останки от избухването на много по-големи звезди. През 1938 г. съществуването на звезди, много подобни на пулсари, е предсказано от Дж. Р. Опенхаймер (бащата на атомната бомба ) и Джордж Волкоф.