Някои хора казват, че прочутия гръцки учен Архимед (287 – 212 г. пр. Хр.) влязъл в банята в момент, когато умът му бил зает с проблема за теглото и от­местването. Докато гледал как нивото на водата във ваната се издига, решението го озарило. Развълнуван от своето ново откритие, той се втурнал по улиците на Сиракуза с викове„еврика“, а от него капели вода и сапунена пяна. Един от проблемите на тази версия е, че гърците обикновено са се къпели с олио, а не със сапун. Освен това специфичното тегло е пре­калено прозаично нещо за такова изпълнение. Какви­то и да са били обстоятелствата, заслугата несъмнено е на Архимед, заради което принципът е наречен на името на Архимед. Той е публикуван като „Теорема No7″ в неговата книга „Плаващи тела“ (Сиракуза, III в.пр. Хр.): „Твърдо тяло, по-тежко от течността… в течността ще олекне с толкова, колкото е теглото на течността със същия обем като твърдото тяло.“