Post Соц Dot Com

 на тези пробуждания – можело да те сполетят по всяко време и навсякъде. Зависело единствено дали психиката ти е готова да отвърне на външните дразнения, тласкащи към това състояние. Подобни мигове на пробуждане, донякъде отбелязвали степените на развитието ти като човешко същество, нямали точно определен, дори не били задължителни събития – можело цял живот да си прекараш без да изживееш подобен шок на истината.“

Така започва книгата „Post Соц Dot Com“ на Павел Кандиларов.