Знаете ли, че...Знаете ли, че окото на щрауса е по-голямо от мозъка му?