Предшественикът на грънчарското колело е плоска въртяща се маса, която грънчарят от време на време завърта, за да обработва глината от една или друга страна. Истинското колело също има въртяща се маса, която обаче се движи бързо, докато се формира кръговата форма на керамичния съд. Тя влиза в употреба в Месопотамия около 3600 г. пр. Хр. Грънчарско колело, възстановено от почти същия период, е широко около един метър и има дървена дръжка за въртене.

 History potter's wheel