drainage

Според археологическите данни през VIII в. пр. Хр. в Персия и съседните страни е започнало изграждането на масивна система от подземни канали (каната). Канатите били построени, за да се достави прясна вода през сухите равнини и пустините за селскостопанските райони на юг. Най-старите известни каната са били около Урарта в Армения.

Подземни тръбопроводи

През VIII в. след Хр. със същата цел в Ирак започнало строителството на подземни тръбопроводи на големи разстояния. Първите 500 км били завършени по време на управлението на Халиф ал-Мутавакил.