26.4Знаете ли, че изречението „The quick brown fox jumps over the lazy dog“ включва всички букви от азбуката в английския език?