Научна класификация на растенията

Теофраст (370 - 285 г. пр. Хр.), гръцки учен от Лес-бос, обяснява своя план да класифицира растенията в книгата си „Изследване на растенията": „Трябва...

Пол на растенията

Римският философ Плиний (Гай Плиний, 23 - 79 г. след Хр.) включва в своята „Естествена история" най-старите запазени твърдения, че подобно на животните всички...

История на засаждането или агрокултурната революция

Първата култура, която можела да се сее и жъне по два пъти в годината на едно и също място, бил раннозреещият ориз в Югоизточна...

Отдел Лишеи

Още не се знае точно колко са видовете лишеи, които участвуват в съвременната растителна покривка на Земята. Едни лихенолози (така се наричат ботаниците, които...

Отдел Мъхове

Самите бриолози (така се наричат ботаниците, които изучават мъховете) още не знаят точно колко вида мъхове има на Земята. Едни твърдят, че са между...

Отдел Покритосеменни или цветни растения

(Magnoliophyta = Angiospermae) Покритосеменните растения са най-многобройната група в растителния свят на Земята. Нейните членове са подредени в 390 семейства, 13 000 рода и около...

Семейство Букови (Fagaceae)

Към това семейство наред с познатите ви от нашата природа родове бук, дъб и кестен се числят още 5 рода, разпространени в различни части...

Семейство Брезови (Betulaceae)

Семейство Брезови е наречено така по името на рода Бреза (Betula), но в него са включени още 6 рода, а общият брой на видовете...

Семейство Върбови (Salicaceae)

Представителите на семейство Върбови са събрани в 3 рода и около 400 вида. Освен познатите ви родове Върба и Топола към него се числи...

Семейство Кръстоцветни (Brassicaceae)

Семейство Кръстоцветни (Brassicaceae = Cruciferae) Около 3200 вида (макар и не всякога с много ясни отличителни белези, което често затруднява дори специалистите при определянето...

Не пропускай

Последно: