Фосил на 2 мил. г. показва развитието на човешкия слух

Изследвания върху фосили на човекоподобно датиращи на около 2 мил. години показва огромна прилика относно развитието на слуха ни с този на шимпанзетата, но...

Открит е нов вид Phorusrhacidae

Палеонтолози описват нов вид от Phorusrhacidae (птици терор), който е живял в днешните територии на Аржентина през Плиоцена, преди около 3,5 милиона години. Phorusrhacidae са...

Плаунови растения

В съвременната флора на Земята участват едва 1000 — 1200 вида плаунови растения. Мнозинството от тях са разпространени обаче само в екваториалния пояс и...

Семейство лютикови (Ranunculaceae)

Полска челебитка (Nigella arvensis) Полската челебитка най-често ще намерите в посевите от  зимна пшеница и ръж, в старите люцернови ливади и лозя и сред окопните култури, ...

Отдел Покритосеменни или цветни растения

(Magnoliophyta = Angiospermae) Покритосеменните растения са най-многобройната група в растителния свят на Земята. Нейните членове са подредени в 390 семейства, 13 000 рода и около...

Семейство Маслинови (Oleaceae)

Името на семейството произлиза от рода Маслина (Olea), но в него се числят още 29 рода с около 600 вида. Те са разпространени и...