Начало тагове флора

гоненица: флора

Интересни и редки растения в България

Географското положение на нашата страна, богатството на релефни форми,  различните климатични влияния и сложната геоложка история са онези съществени предпоставки, под чието действие българската растителност има днешния изглед и състав. Не...

Научна класификация на растенията

Теофраст (370 - 285 г. пр. Хр.), гръцки учен от Лес-бос, обяснява своя план да класифицира растенията в книгата си „Изследване на растенията": „Трябва да се вземат под внимание техните части,...

Пол на растенията

Римският философ Плиний (Гай Плиний, 23 - 79 г. след Хр.) включва в своята „Естествена история" най-старите запазени твърдения, че подобно на животните всички растителни видове имат мъжки и женски пол....

Отдел Покритосеменни или цветни растения

(Magnoliophyta = Angiospermae) Покритосеменните растения са най-многобройната група в растителния свят на Земята. Нейните членове са подредени в 390 семейства, 13 000 рода и около 250 000 вида. Те са се заселили...

Семейство Кръстоцветни (Brassicaceae)

Семейство Кръстоцветни (Brassicaceae = Cruciferae) Около 3200 вида (макар и не всякога с много ясни отличителни белези, което често затруднява дори специалистите при определянето им), разпределени в приблизително 380 рода (въпреки...

Семейство Конскокестенови (Hippocastanaceae)

Това малко семейство обхваща само два рода с общо 15 вида. Единият от родовете му се нарича Билия (Billia) и неговите 2 вида са много редки растения. Срещат се само в...

Семейство Маслинови (Oleaceae)

Името на семейството произлиза от рода Маслина (Olea), но в него се числят още 29 рода с около 600 вида. Те са разпространени и в Северното, и в Южното полукълбо. Обитатели...

Семейство Кукувичопреждови (Cuscutaceae)

Семейство Кукувичопреждови (Cuscutaceae)Към семейство Кукувичопреждови принадлежи само родът Кукувича прежда (Cuscuta). Той е представен в съвременната флора на Земята с повече от 150 вида, но мнозинството от тях са разпространени главно...

Хвощовидни растения

Този отдел, някога твърде богат на представители, от съвременните растения включва само един род - Equisetum, наброяващ едва около двадесетина вида, всички известни у нас под общото име хвощ.И тези двадесетина...

Отдел Голосеменни растения

Голосеменните растения (Gymnospermae) са предимно дървета и храсти, много малко от тях са лиани. Всички са сухоземни растения с добре развита коренова система, а стъблата им най-често са изправени, стройни и...

Не пропускай

Избрани статии