Начало тагове философия

гоненица: философия

Закони на природата

Разбирането, че порядъкът в нашия свят е подчинен на универсални закони, бележи първия научен прелом в натурфилософията. В последствие науката непрекъснато се стреми да намери и изучи тези закони (или принципи,...

Имануел Кант

Имануел Кант (Immanuel Kant) (22 април, 1724 – 12 февруари, 1804) "Две неща изпълват духа с винаги ново и нарастващо възхищение и страхопочитание, колкото по-често и по-продължително размишлението се занимава с тях:...

Лудвиг Витгенщайн

Лудвиг Витгенщайн Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889 - 1951) "Ние усещаме, че дори да бъде отговорено на всички възможни научни въпроси, проблемите на живота ни все още не ще бъдат изобщо докоснати....

Още веднъж за научните революции

Автор: Розалия Александрова МУ - Пловдив Как се правят? Кой ги прави? И – защо? Къде е мярката, че се случва нещо, а не – че някой се опитва да бъде оригинален. И...

Жан Батист Ламарк

Жан Батист Ламарк (1744 - 1829) е френски природоизследовател, член на парижката Академия на науките (1783). Изучава медицина, но работи главно в областта на ботаниката. По негова инициатива кралската ботаническа градина...

(Пре)Обръщания на нищото: Случаят с кихащия труп

Reversals of nothing: The case of the sneezing corpse  by Alenka Zupancic Автор: Аленка Зупанчич Превод: Александър Павлов 2015г Несигурният предел Комедията, също както е и с много други неща, е добро място за търсене, в...

Нашествието на херменевтиката във философията и икономиката

Автор: Мъри Н. Ротбард Превод от английски: Калоян Е. Андонов Настоящата статия е публикувана за първи път в Review of Austrian Economics 3 (1989): 45–59. През последните години икономистите нахлуват в други интелектуални дисциплини...

Хелиоцентричната система в Япония

Определящ мироглед във феодална Япония е неоконфуцианството на Джу Си и Ван Янмин; представено и актуализирано от трудовете на японските учени: Така се оформя ”националната наука” (кокугаку). Неоконфуцианството представлява определена рамка...

Тихизмът на Чарлс Пърс

Случайност и необходимост в природата- тихизмът на Чарлс Пърс Автор:  д-р Николай Иванов Abstract: Tychism is a Charles Peirce’s metaphysical  doctrine, which maintains that chance and irregularity are present in an  objective state in...

Към социогенеза на понятията цивилизация и култура

ЕЛИАС, Н. Към социогенеза на понятията цивилизация и култура,  ИК, т. 2, 799-809 Да се развие нов теоретичен подход, който за разлика от доминантните парадигми в социологията на XX в. да не...

Не пропускай

Избрани статии