Начало тагове славяни

гоненица: славяни

Най-ранни вести за славяните

Най-ранни вести за славяните Славяните принадлежат към групата индоевропейски народи. Славянската етническа общност се е оформила през първото хилядолетие пр. н, е. в областта между горното течение на р. Одер — на...

Южни славяни (V-ХI в.)

- България - Сърбия и Хърватия V-VII в. Южните славяни, които се заселват в Мизия, Тракия, Македония, Гърция, Далмация и Истрия, от своя страна се делят на многобройни племена, от които по-късно се оформят...

Българските земи до заселването на славяните на Бълканския полуостров

Първобитнообщинен строй. Поява и живот на първобитния човек в българските земи. Най-ранните следи от съществуването на човека в нашето отечество произхождат отпреди стотина хиляди години пр. н. е. Природната обстановка, в която е...

Не пропускай

Последно: