Начало тагове култура

гоненица: култура

Шинтоизъм

Тории е външен декоративен портал, характерен за традиционната японска архитектура. Обикновено тории се поставят на входа или във вътрешността на шинтоистките храмове, символизирайки прехода и границата между светското и свещеното пространство....

Ин и Ян

Представата за две еднакви и противостоящи си сили, които заедно управляват Вселената, е изложена за пръв път в осем триграми на античната китайска култура. Едната, Ин, е свързана с Мрака, Земята...

Българската народна медицина през вековете

Българската народна медицина води началото си от времената на траките, славяните и прабългарите. За съжаление, ние не знаем много за дейността на народната и официалната ни медицина през Първото българско царство,...

Песни за робското тегло и народните закрилници

(песни без мелодия) Робинка се прощава с рожбата си Турчин през гора вървеше, млади робини караше. Най-напред върви Тодорка със мъжка рожба на ръце. Турчин Тодорки думаше: —  Тодорке,  млада робинке я хвърли дете от ръце, по-лесно напред да вървиш през...

Социализация, общество и култура

Автор: Ирина Цветанова Социализацията главно представлява начин, чрез който обществото налага контрол на отделния индивид. В повечето случаи тя е консервативен (насърчава еднообразието) процес. Едва ли има област в поведението и преживяванията на...

Към социогенеза на понятията цивилизация и култура

ЕЛИАС, Н. Към социогенеза на понятията цивилизация и култура,  ИК, т. 2, 799-809 Да се развие нов теоретичен подход, който за разлика от доминантните парадигми в социологията на XX в. да не...

З. Фройд и Карл Маркс компаративно-културно изследване

Автор: Лъчезар П.Ненков Д-р З. Фройд  е емблематична личност в световната философия, личност като неговата може да  бъде сравнена само с тази на Ч. Дарвин, хора гении преобърнали мисленето на  човечеството сложили...

История на засаждането или агрокултурната революция

Първата култура, която можела да се сее и жъне по два пъти в годината на едно и също място, бил раннозреещият ориз в Югоизточна Азия. Той се отглеждал в районите на...

Песни за труда, бита и хубостта на българина

(песни без мелодия) Малка мома и славей се надпяват Седнала е малка мома сутрин рано под трендафил да си шие ситен ръкав. Както шила, тъй запяла. Отгде дочу пъстър славей, той на мома отговаря: — Ой те тебе, малка...

Не пропускай

Избрани статии