Начало тагове конституция

гоненица: конституция

Конституция на Народна Република България от 1947 год.

КОНСТИТУЦИЯ на Народна република България Обн., ДВ, бр. 284 от 6.12.1947 г., изм., Изв., бр. 89 от 7.11.1961 г., ДВ, бр. 97 от 10.12.1965 г., изм. и доп., бр. 89 от 19.11.1969...

Конституция на Народна Република България от 1971 год

КОНСТИТУЦИЯ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Oбн., ДВ, бр. 39 от 18 май 1971 г., отм., ДВ, бр. 56 от 13 юли 1991 год.) НИЕ, гражданите на Народна Република България, наследници на велики революционни традиции,...

Търновска конституция

ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ КOHCTИTУЦИЯ HA БЪЛГAPCКOTO КHЯЖECTBO (Приета на 16.04.1879 г.; изм. на 15.05.1893 г. и 11.07.1911 г.; отменена с Конституция на НРБ, приета от ВНС на 4.12.1947 г., ДВ, бр. 284 от 06.12.1947 г.) Глава...

История на българския конституционализъм

Автор: Николай Драгостинов Основният закон, наречен още конституционен или учредителен, съдържащ правни норми от най-общ характер и поставил си за цел формиране на придържащо се към идеите на хуманизма общество, възниква в...

Не пропускай

Избрани статии