Начало тагове Германия

гоненица: Германия

Срещите на нобеловите лауреати в гр. Линдау, Германия

Автор: Неделин Бояджиев Срещите на лауреатите на Нобеловата награда в Линдау, представляващи научна конференция, се провеждат веднъж годишно в Линдау, Германия. На тази среща наградените учени комуникират и взаимодействат с младите изследователи...

Лудвиг Ерхард: архитектът на германския икономически колос

Автор: Проф. дмн Николай К. Витанов Институт по механика на БАН За днешните германски икономически успехи и тяхната предисторияФигура 1. Един образ от злато. И защо ли? Какво толкова е направил този човек...

Към социогенеза на понятията цивилизация и култура

ЕЛИАС, Н. Към социогенеза на понятията цивилизация и култура,  ИК, т. 2, 799-809 Да се развие нов теоретичен подход, който за разлика от доминантните парадигми в социологията на XX в. да не...

Едмунд Хусерл

Едмунд Хусерл (1859 - 1938)"Науките за чистите факти превръщат хората в голи факти." Е. Хусерл, Кризата на европейската наука и трансценденталната феноменологияФеноменологията като мечта за строга наука. Феноменологическата  редукция. Кризатата на Европейската наука. Привидността в метода и...

Бойни полета от периода на ранната бронзова епоха

Германски археолози са открили бойни полета от периода на ранната бронзова епоха. Сериозно наранени и счупени човешки останки, датиращи от ранната бронзова епоха, са били открити по брега на немска река, недалеч...

Не пропускай

Избрани статии