Начало тагове Византия

гоненица: Византия

Козма Индикоплевст и религията на българите през VI век.

Изворите, които дават информация за религията на българите до IX век, сами по себе си, не са достатъчни за изграждането на някаква обективна хипотеза. Въпросните извори са систематизирани от проф. д-р...

България след Цар Петър II

БОРБИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СРЕЩУ ВИЗАНТИЙСКОТО ВЛАДИЧЕСТВО (1018-1185 г.) (щракнете изображението, за да го увеличите) ВАРВАРСКИТЕ НАШЕСТВИЯ При завръщането си от България след потушаването на въстанието на Делян  император Михаил IV вече агонизирал и...

Християнизиране на българите

Християнството на Балканския полуостров и в ханството до средата на IX век В българските земи християнството било отдавна разпространено.  Първоначалната му проповед се свързва с имената и дейността на двама от първите...

Българската епопея в двубоя с византийската империя

След Симеоновата смърт обстановката в Европейския югоизток силно се променила. Византийската империя се намирала отново във възход. Постигнала успех във войните с арабите в Мала Азия, тя успяла да укрепи позициите...

Българо-Византийските отношения с (1197—1202)

Из „История" на Никита Хониат Превод на Ал. Милев от Nicitas , с. 620—624, 643—644, 666—673, 675—681, 685—687, 706—709. Убийството на Асен и възцаряването на Калоян. Малко след като се завърнал в Мизия, Асен...

Възобновяване и укрепване на Българската Държава (1185-1197)

I. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (1185-1197) 1. ОСВОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ НАЧЕЛО С АСЕН И ПЕТЪР ПРЕЗ 1185—1187 г. Из „История" на Никита Хониат Византийският писател и историк Никита Хониат е роден в средата...

След падането на България под византийска власт

След падането на България под византийска власт земите и били разпределени във византийската административна система. Тракия, Албания, Епир и Тесалия били подчинени на бившите гранични теми, от Мизия била сформирана тема Паристрион (подунавие)...

Българската хегемония в европейския югоизток при Цар Иван Асен II (1218-1241)

III. 1. БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 1218-1230 Г. Из „История" на Тома архидякон Превод на В. Гюзелев от Thomae Archidiaconi Hristoria Salonitana, Monument spectantnia Slavorum meridionalium, Scriptores, III, с. 92. След това унгарският крал Андрей...

България (ХII – ХV в.)

1185—1187 г. Освободително антивнзантийско въстание с център Търново, организирано от двамата братя боляри Асен и Петър. В него вземат участие селяните и болярите, недоволни от византийското господство. Въстанието започва при голям ентусиазъм,...

Не пропускай

Избрани статии