Полоният, първият открит радиоактивен елемент, е наречен от своята откривателка Мария Кюри (1867 – 1934) на името на нейната родина Полша. Мария Кюри и съпругът й Пиер (1859 – 1906) са извлекли полония от минерала уранит в Париж през 1898 г.

A hand holding a radioactive symbol

По-късно през същата година Мария Кюри открива по-радиоактивния елемент, радия.