eclipse

Изглежда, че месопотамските астрономи са започнали да предсказват слънчевите затъмнения още по времето на Асирийската империята – около 800 г. пр. Хр. Техните усилия са имали важно значение в битката на науката срещу суеверието, защото според суеверието затъмненията са знак от Бога за недоволство или беди. Ако астрономите биха могли да покажат, че слънчевите затъмнения се случват в резултат на движенията на Слънцето и Луната, които се предсказват, те биха спечелили срещу суеверието. Не е известно кога за пръв път са успели да предскажат затъмненията. Астрономите от Месопотамия са имали пълен запис на слънчевите затъмнения поне от средата на VIII в. пр. Хр., а от 300 г. пр. Хр., много след рухването на Асирия, те са предсказвали уверено и точно лунните затъмнения. По отношение на слънчевите затъмнения предсказанията им не са били така успешни – например има доклад от асирийски държавен астроном през VII в. пр. Хр., че в продължение на три дни са извършвани наблюдения в очакване на слънчево затъмнение, но нищо не се случило.

solar-eclipse