Големият адронен колайдер за пръв път даде възможност да се надникне отвъд известни днес физични закони. Земята, при това, остана цяла, но не и спокойствието на физиците-теоретици.

post-6-1266342686_thumb

След няколкомесечни успешни експерименти по сблъсъци на снопове при рекордна енергия – 3.5 тераелектронволта, наскоро беше публикувано съобщение на учените, работещи с прибора CMS, че е било наблюдавано неочаквано и непланирано явление.

В хода на опит по сблъсък на многопротонни снопове се оказало, че сред множеството нови частици се срещат двойки, чиито траектории кореспондират и са свързани една с друга.

Анализиран е ъгълът на разнасяне на всяка от частици и е изведена т.нар. функция на корелацията за всяка двойка частици. След удара винаги се образуват двойки от частици, разлитащи се с скорост, близка до тази на светлината по определено направление.

Това сочи към възможност за това, че при зараждането си частиците по някакъв неизяснен до сега начин са свързани една с друга.

„Видяхме ефект, който до момента не е наблюдаван в стълкновенията „протон-протон”. Допълнителните изследвания ще хвърлят светлина върху природата на този ефект. Сега трябва да се съберат повече данни, за да се види какво се случва там и да направим първите крачки към законите на новата физика”, заяви Гуидо Тонели, ръководител на експеримента CMS.

Ефектът всъщност е известен от по-рано, при експериментите в колайдера RHIC В Националната лаборатория в Брукхейвън, САЩ.

Сблъсъци на снопове протони ще се извършват до края на октомври 2010 г., след което до края на годината в колайдера ще се ускоряват ядра на олово.