ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР ПУБЛИКУВАНИ ОТЧЕТИ ЗА 2016 г. и 2017 г. на Сдружение „Читател“

ЗС в сила от  01.01.2017  , чл. 38, ал.1 , т.3 . и  във връзка с ал. 11 от същия  член.

GFO2016.pdf

GFO2017.pdf