Отиди на
Форум "Наука"

Топ Потребители


Най-харесвано

Показва най-харесваното съдържание от 19.08.2018 от всички места

 1. 6 6 харесвания
  Бърз илюстриран тест по физика. Някои от въпросите и отговорите са вдъхновени от дискусиите в този форум. https://www.dealbg.com/blog/бърз-тест-по-физика-и-астрономия/ Очаквам коментари по съдържанието и оформлението.
 2. 6 6 харесвания
  Попаднах на тази статия и ми се стори доста интересна - поне като за моя "хуманитарен" ум Ето част от нея, а който има време и желание, може да я дочете тук -- http://fmi-plovdiv.org/GetResource?id=1890 ВСЕЛЕНА И МАТЕМАТИКА 1. ЗАГАДКАТА. Преди години професор М. Ливио изнася лекция в Университета Корнел, като един от слайдовете в презентацията му е озаглавен: „Математик ли е Бог?" Веднага щом той се появява на екрана, един от студентите на първия ред ужасено възкликва: „Силно се надявам, че не е!" По късно професорът пише: Моят реторичен въпрос не целеше да предложи философска дефиниция на понятието за Бог, нито пък беше част от хитро замислен план за сплашване на онези слушатели, които не обичат математиката. По-скоро целта ми беше да представя една загадка, която в продължение на столетия са се опитвали да разрешат някои от най-блестящите умове на света - универсалността и привидното вездесъщество и всемогъщество на математиката. Такива качества обикновено свързваме с божественото, или както пише английският физик Д. Джийнс (1877-1946): „Изглежда вселената е била проектирана от някой, който се е интересувал от чиста математика". Фактите:  Наистина, математиката изглежда подозрително успешна в описването и обясняването не само на космоса като цяло, но дори и на някои от привидно хаотичните човешки постъпки.  Независимо от това, дали математиците се опитват да формулират теории за вселената, дали анализаторите на стоковите борси се мъчат да предскажат следващия борсов срив, дали невробиолозите създават модели на функционирането на мозъка, или статистиците се опитват да оптимизират разпределението на ресурсите, всички те неизбежно използват някаква математика.  Нещо повече, дори учените да прилагат формални системи, разработени без връзка една с друга, те все пак се позовават на една и съща обща и вътрешно съгласувана математика. Какво придава на математиката такива невероятни възможности? Този въпрос си е задавал и Айнщайн: „Как е възможно чистата математика, която е плод на независимото от опита човешко мислене , да пасва така добре на материалните обекти?" Това чувство на пълно объркване съвсем не е ново. Още някои от философите на древна Гърция, най-вече Питагор и Платон, са благоговеели пред очевидната способност на математиката да оформя и направлява развитието на вселената, като в същото време остава отвъд силите на хората да я изменят, направляват или да и влияят по какъвто и да било начин. В този аспект световно известният специалист по математическа физика Роджър Пенроуз например разграничава три различни „свята":  свят на съзнателното възприятие - светът, който приютява всички обитаващи съзнанието ни образи;  материален свят - него обикновено обозначаваме с понятието „материална действителност“;  Платоновия свят на математическите идеи - който според Пенроуз е също толкова действителен, колкото световете на материята и съзнанието, е родината на математиката. Тук откриваме естествените числа 1, 2, 3,, 4,..,, фигурите и теоремите на Евклидовата геометрия, Нютоновата теория на движението, струнната теория, теорията на катастрофите и математическите модели на динамиката на фондовите борси. Според Пенроуз налице са следните три загадки: 1. Материалният свят изглежда се подчинява на закони, които обитават света на математическите идеи. Тъкмо това някога е озадачило Айнщайн, както и носителя на Нобелова награда за физика Юджийн Вигнер (1902-1995), според когото: „приложимостта на езика на математиката за формулиране на физическите закони е чуден дар, който нито разбираме, нито заслужаваме. Трябва да сме благодарни за него и да се надяваме, че той ще продължи да ни съпътства в бъдещите изследвания и ще обхване, за добро или лошо, за радост или почуда, още повече клонове на нашето знание“. 2. Второ, самите ни съзнаващи умове, които са обиталището на съзнателното възприятие - по какъв начин те възникват в рамките на матетиалния свят? Как е възможно умът да се роди от материята? Що бъдем ли някога в състояние да формулираме теория за дейността на съзнанието, която да бъде също толкова вътрешно съгласувана и убедителна, колкото съвременната теория за електромагнетизма? 3. Въпросните възприемащи умове по необясним начин успяват да получат достъп до света на математиката, откривайки, създавайки или описвайки съкровищницата на абстрактните математически и идеи и понятия. За съжаление Пенроуз не предлага обяснение за нито една от тези три загадки. Вместо това заключава лаконично: „Без съмнение световете са не три, а само един, но понастоящем нямаме дори бледи идея за него" Това е далеч по-скромно признание, в сравнение с отговора на учителя от пиесата на А. Бенет „Цели четиридесет години“ , отнасящ се до донякъде сходен въпрос: Фостър: Все още не съм съвсем наясно по въпроса за Светата Троица, господине. Учителят: Три в едно, едно в три, съвсем ясно е. Ако имаш съмнения по въпроса, обърни се към учителя си по математика. Как се е почувставал ученика след това „обяснение“ всички можем да си представим. В действителност има два различни аспекта, свързани с успеха на математиката в обясняваното на света около нас (които Вигнер обозначава като „необяснимата ефективност на математиката"), като единият от тях е много по-изумителен от другия. Първият можем да наречем „активен". Когато физиците се лутат из лабиринта на природата, те осветяват пътя си с помощта на математиката - инструментите, които използват и разработват, моделите, които развиват и хипотетичните обяснения, които въвеждат, неизменно са математически по своята природа. Например Нютон е наблюдавал падаща ябълка, луната и вълните по брега на морето (поне се твърди че ги е наблюдавал), а не математически уравнения. Въпреки това той успява да извлече от тези природни феномени ясни, стегнати и невероятно точни математически закони, на които се подчинява природата. Аналогично Джеймс Кларк Максуел (1831-1879) разширява рамките на класическата физика, като включва в нея всички електрични и магнитни явления, известни през шестдесетте години на XIX в. Това той успява да направи с помощта на едва четири математически уравнения. Но загадъчната ефективност на математиката има също и „пасивна" страна, която е толкова удивителна, че „активната" й страна бледнее пред нея. Понятия и отношения, изследвани от математиката без да е имано предвид каквото и да било външно приложение, след десетилетия (а понякога след цели векове) ни дават решение на въпроси, формулирани по повод изследването на материалната действителност! Как е възможно това? Един от елитните математици Г. Х. Харди (1877-1947) е бил така горд от това, че изследванията му се ограничават в областта на чистата математика, че гръмко обявил: „Нито едно мое откритие не е допринесло ни най-малко и вероятно няма да до-принесе, пряко или непряко, за добро или лошо, за благоустрояването на света". Както можете да предположите, оказало се, че греши. Едно от откритията му се е превъплътило в закона на Харди-Вайнберг , който е един от фундаменталните принципи, използвани от генетиците при изучаването на еволюцията на биологичните популации. Така дори Харди, един от най-гласовитите противници на приложната математика, е бил насила въвлечен в производството на практически приложими математически теории. Това обаче е само върхът на айсберга. Кеплер и Нютон откриват, че планетите в нашата слънчева система при движението си около Слънцето описват елипси - геометрични фигури, изследвани от гръцкия математик Менехъм ( около 350 г.пр.Хр.) т.е. цели две хилядолетия по-рано. Новите видове геометрии, чието начало поставя Б. Риман (1826-1866) в класическата си лекция от 1854 г. се оказват точно това, което е нужно на Айнщайн за описване на тъканта на космоса. Резултатите на Галоа (1811-1832) създадени с единствената цел да се изследват решенията на алгебрични уравнения, днес са се превърнали в инструмент използван от физици, инженери, лингвисти и дори антрополози за описване на твърде различни по вид симетрии в природата. През 1975 г. Файгенбаум, тогава млад специалист по математическа физика, изследвайки числено асимптотичното поведението на решението едно уравнение (с калкулатор) установил че получените числа клонят към 4.669.... Това се получило и при редица други уравнения. Файгенбаум бързо заключил, че това откритие разкрива някаква универсална закономерност, макар че не разполагал с никакво приложно обяснение за това явление. Нещо повече статията му посветена на този проблем е била отхвърлена от редица научни списания. Не след дълго обаче резултатите от различни експерименти показали, че поведението на втечнения хелий при загряване съвпада със закономерността, установена от Файгенбаум. Оказало се, че това не е единственото явление в природата, при което се наблюдава тази закономерност. Забележителното число на Файгенбаум се появило отново в изследването на прехода на течности към състояние на турбулентност и дори било използвано за описване на процесите, които протичат в капещите чешми. Списъкът на такива математически „предвиждания", служещи за целите на различни научни дисциплини може да бъде продължаван неопределено дълго. 2. ОТКРИТА ИЛИ ИЗМИСЛЕНА Както стана дума необяснимата ефективност на математиката поставя пред нас множество вълнуващи въпроси като: Наистина ли математиката съществува независимо от човешкия ум? С други думи, откриваме ли ние истините на математиката, също както астрономите откриват непознати галактики или пък математиката не е нищо повече от човешко творение? ... ... ...
 3. 6 6 харесвания
  Аз съм с впечатление, че дори соцносталгиците (поне тези с някакви познания), са съгласни че АПК-тата са причина за затриването на българското село и стопанство. С тях по-скоро споровете са в повърхността, дали и колко лоша е била колективизацията. Дали ТКЗС в началото са били добри, защото прецедателят свободно се е избирал от кооператорите/съселяните. След това разбира се започва да се назначава от Партията и може би тогава отиват на зле нещата. Това което съм виждал като данни е че до към края на 60-те, все още има видимо движение нагоре. Подобно на голяма част от Европа. След идването на АПК през 70-те всичко отива по дяволите. Дори където има някакво физическо увеличение, то крие огромният спад в качеството и като резултат - почти пълна загуба на традиционните пазари в Западна Европа. Плюс пренасочване на продукцията почти изцяло към СССР. Доколкото знам обаче, тази поредна абнормална СССР-ска глупост АПК-тата, не ни е наложена от Кремъл. Те са си били доволни и с ТКЗС-тата. От Москва дори си затварят очите, че в Полша замята никога не е одържявявана. Отоворността за решението да копираме съветските комплекси, лежи лично на празните глави на нашите си каскети от "работническо-селската интелигеция" и на Партията им.
 4. 6 6 харесвания
  Причините поради които свободния свят не се обединява против САЩ са много. Най елементарната е, че елитите на някой страни са купени. Така е например в България. Нашия елит (важно уточнение, няма такова разделение на "лоши" политици и "добри" политици, както и на "лоши" олигарси и "добри" бизнесмени- всички те са едно) се намира на софрата изхранван от евро парите. Освен това новите господари във Вашингтон и Брюксел са съгласни с икономическата реалност в България, която позволява на елита да вади някакви доходи (простонародному да дере по 9 кожи от народа). Други по умни са се продали, например Южна Корея, Сингапур и прочее. Трети пък като Алжир или Боливия са прекалено малки и слаби. Другото важно нещо е страхът. Не е ясно, дали ще успее обединението против САЩ, но, че САЩ ще отвърнат е ясно (на Ердоган му спретнаха преврат). Събирането на сили, декларациите в ООН и прочее са поредните фази от политическо-психологическата война. Те са без абсолютно никакво значение. Важното е, да не се достигне до такава точка, при която логиката на събитията да предизвика война. Да обясня какъв е проблема на САЩ в Сирия като хегемон. Там се случват събития въпреки тяхната воля. Русия, Иран и Турция преговарят за бъдещето на Сирия без САЩ. Това е важното. Дори не е важно какво ще се случи в Сирия, важното е, че Путин си позволи за втори път (първият беше в Крим) да не се съобрази с волята на хегемона. При това, това не им е за пръв път. С Либия, Ирак и Афганистан се разправиха. Но не успяха с Иран и Корея. Ким чен Ун постигна историческа победа със срещата в Сингапур. Той преговаря напряко с хегемона (а не с неговите марионетки в 6-8 и 100 странни преговори), и при това като равен с равен. Те там се разбраха да се разберат и толкова. Второто им поражение беше когато Путин се намеси в Сирия. Той си позволи да отхвърли смисъла на думите, като заяви, че Асад е добрия, а опозицията лошата. И започна да бие лошите! След това пък си намери съюзници с които преговаря! Без САЩ! Това е просто недопустимо! Ами ако утре генерал Бонго Бонго от Гугунда извика на помощ Русия/Иран/Турция/Северна Корея/Китай и те го обявят за "добрия", а неговия противник генерал Мумунда обявят за "лошия" и започнат да му помагат? Докъде ще стигнем тогава! Нима, чак дотам, че САЩ ще бъдат принудени да преговарят с Китай, Русия и прочее преди да обявят някого за "лошия"? Ако това стане, те вече няма да са хегемон, а пръв сред равни. А това е съвсем друго нещо.
 5. 6 6 харесвания
  Костта от Денисова е на 13 годишен пубер с майка неадерталка и баща денисовец. От Института за еволюционна антропология Макс Планк са секвенирали генома. Става ясно също, че майката генетично е близка до западноевропейските неадерталци и това отваря въпроса какво търси чак в Алтай. Бащата пък, денисовеца, е имал сред предците си поне един неадерталец. Факта, че се открива дете от "смесен брак" дори при само няколкото описани генома вероятно говори, че неадерталците и денисовците не са си губили времето в зоните на контакт помежду си. https://www.mpg.de/12208106/neandertals-denisovans-daughter
 6. 6 6 харесвания
  Знаеш ли какво е "изоглоса"? Къде има регистрирана в 4-5 в. в Източна Европа тюркска лексика? Кои от имената на хуни - личните, са тюркски? Кои от етнонимите? Сарматската епоха приключва в 4 век, започва хунската епоха - 5-6 век. Къде са езиковите следи от евентуалния тюркски език у хуните? Откриват се други следи, т.е. тази теория е изцяло спекулативна и почива на политически мотиви, а не на научни. Същите, които навремето налагаха славяните да са цивилизовали прабългарите. Поредният опит да се манипулират фактите с политически цели. Освен това си има маркери за ирано-тюркското езиково взаимодействие. Как 4-5 век стигнаха тюркоговорящите на Кавказ, а още няма следи от тюркските езици в согдийските паметници? Заобиколили са Согдиана на път за Европа? Къде са тюркските следи в арменските и грузинските извори, в арабо-персийските? Чак 8-9 век на север Кавказ започва да се долавя тюркизацията, истинската, причинена от налагането на езика на управляващия хазарски елит. И обратното - ако чувашите примерно са ранните тюрки, Л-Р, както се твърдеше, къде са им заемките от аланите? Къде са им реликтите от късносарматската култура? И най-накрая - ако тюркският имаше такъв мощен етнолингвистичен потенциал, как славянските езици се наложиха в Източна Европа без тюркски заемки? Как повлияните от иранските езици славянски говори по Дунав оцеляха при появата на мощно-тюркизиращите прабългари? Къде са турцизмите в църковнославянския? Една теория трябва да може да отговори на всичките тези въпроси. Предлаганата теория за сарматите като етнолингвистични тюрки не успява да даде задоволителни отговори на повечето от поставените в този списък.
 7. 5 5 харесвания
  Бих желала да отворя тази тема и да споделя своята фотографска колекция от археологически артефакти, изложени в българските музеи. Отварям я с любов към историческата наука, фотографското изкуство и дебатите, които се случват тук. А пък ако снимките ми спомогнат за някоя смела хипотеза, родена от нечии буден ум, ще бъда безкрайно горда. Споделям експонатите без описания, все пак ако някой желае да ги види на живо, отправям покана да посети музея! Археологически музей, гр. София
 8. 5 5 харесвания
  Част от историята на БКП е и неколкократното масово ограбване на народа. Освен ограбваненето чрез национализацията на земята партията извършва и три деноминации на парите през 1947, 1952, 1962 г., при които буквално партията прибира парите на хората. При обмяната през 1947 г. се изтеглят от обращение (царски) банкноти от емисии до 1943 г., като срещу старите банкноти хората могат да получат най-много до 2 000 лв. в нови банкноти, което представлява буквален обир за всички които имат повече пари. БКП изземва от населението 70% от паричната маса в страната. През 1952 година се прави деноминация на парите и конфискация на парични средства, като левът е деноминиран в съотношение 100:4, но личните средства на хората са обменени при съотношение 100:1, а личните банкови влогове по различни съотношение между 100:4 и 100:1. Така партията краде от хората 857 милиона нови лева, които са обявени от БКП като „сериозен удар върху материалната база на капиталистическите елементи“. Напрактика обаче това си е обир. Тоест партията не е била народна. За нея народа е бил нещо от рода на раята - полусвободни роби, които периодично са били доени и стригани.
 9. 5 5 харесвания
  165 г. - това е символично приеманата почти единодушно от историците година за апогей на римската империя. Първите години от управлението на последния от петимата добри императрори - Марк Аврелий Антонин (и съуправителя му/колега) Луций Аврелий Вер . Освен че е увеличила територията си от времето на Октавиан Август с трайно присъединените към нея провинции - Тракия, Британия и Дакия, империята осигурява на народите от средиземноморието и никога невиждан нито преди нито след това дълготраен мир. (общо приблизително 3 столетипя) Населението клони към 60 милиона. Изпъкват три големи мегаполиса , разположени съвсем закономерно върху трите континента на които се е разпростирала империята. Столицата Рим в Европа с предградията е приемана с население 1 000 000 - 1 200 000 жители. Забележка - не се визира само жителите живущи в рамките на крепостните стени ( такава цифра е невъзможно да бъде реална ) а като цяло в полицентричната агломерация на Вечния град. Само пристанището Остия е 50 хиляди. Следва Александрия в Африка. Птолемеевата красавица трайно си завоюва статута на втори град в империята , дори културно превъзхождаща столицата. Население 400 - 500 000 жители. И последният от великата тройка - азиатският представител Антиохия Епидафна https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/21549/S0828645 Paul Kloeg MA thesis - Antioch the great.pdf?sequence=1 Многострадалният град въпреки жестоките сътресения които ще преживее се утвърждава като най-значим на римска Азия. Величествен и гротески. В нейният пик населението и ще достигне до 300-350 000 души. За четвъртото място спорят Римски Картаген и Егейски Ефес : 150 - 200 000 жители ! Мала Азия ще изпъква и със стохилядниците Сарди и Смирна. На Запад : Колония Копиа Клаудия Аугуста Лугдунум (Лион) родно място на двама императори Клавдий и Каракала . Население 80-100 000 жители. По това време вече, че и до ден днешен най-голям град на римска Британия става Лондиниум с....60 000 (45 000 повечето време), изпреварил Камилодонум (Колчестър) с 30 000. Третото място на острова държи северняка Ебуракум (Йорк) лобно място на двама императори - Септимий Север и Констанций Хлор. За богатството на малките провинциални градове говори и фактът, че градче като Италика в провинция Бетика Хиспания - родно място на двама от най-великите иператори - Марк Улпий Траян и Публий Елий Хадриан , с население 8 000 жители разполага с амфитеатър за 25 000 зрители. Това е империята в нейния пик.
 10. 5 5 харесвания
  Вече много пъти съм писал във форума, че единственото логично обяснение за това явление е припокриването на славянската прародина със старата индоевропейска прародина, както предположи още Мария Гимбутас.
 11. 5 5 харесвания
  Става дума за изследването на Нешева, което е достъпно в интернет на български и на английски. Първото с материали от прабългарски некрополи. И да, за ужас на форумната и извънфорумната тракедонистка сволоч съвременните българи са отдалечени от траките доста чувствително, огромна част от тях са преки потомци на онези малобройните Аспарухови войни, дето се претопили в славянското море. И като се съчетае с данните от изследванията на траки, чиито аристократи са роднини на Йоци, работата става съвсем ясна. Разбира се ,по тракедонистките сбирки техните псевдонаучни гурута ще обясняват, че Нешева нещо не е разбрала, ще я заплашват, други ще предлагат много пари на БАН, за да придобие правилен уклон - обаче ДНК то не е като писмените извори, а е чиста математика - от типа има-няма, нули и единици. Или имаш гени от Прага-Карчак, или нямаш. При това никакви грешки няма как да стават ,защото има едни уникални мутации, които са като пръстовите отпечатъци. Това става в рамките на т.нар. Черняховска култура. За да има влияние, трябва да има съжителство. Само че тракедонистите /които по принип са едни хора с объркана идентичност/ перверзно си вярват, че тракийският е всъщност бъдещият славянски, по тази "логика"" половин Западна Мала Азия трябваше да говори на славянски, защото там има сериозно присъствие на тракийски племена. Да не говорим за липсата на заемане на и от славянския език другаде, освен в ареала на славянските археологически култури.
 12. 5 5 харесвания
 13. 5 5 харесвания
 14. 4 4 харесвания
  Само ние ЕС , САЩ и Саудитска Арабия останахме приятели на Хаят Тахрир аш Шам. Дано се спасят момчетата , те се бият за демокрация и непреходните ни ценности ! Фружине да разбирам ли , че ако бъдат разбити, Турция няма да ги приеме понеже са терористи според Турция ? САЩ и Саудитите също не приемат брадати демократи . Остава при нас в Съюза да търсят спасение ? Притеснява ме лали ще можем да ги приемем достойно ? Италия нещо се фъчка , Вишегадците съм ги отписал от носителите на ценности. Даже в Германия главно в бившето ГДР си позволяват недоволство . Все по - малко ставаме истинските демократи защитници на арабските и африкански прогресивни демократични движения.
 15. 4 4 харесвания
  Моите уважения Г-н resavsky, но на Фружин му вярвам безрезервно! За това следя коментарите му, и знам, че най-обективно от всички представя тук нещата. Това, че аз симпатизирам на Русия и Путин, няма голямо значение. Ще стане каквото е "писано". Надявам се хегемонът-звяр да бъде убит най-после, за да се кротне светът и народите да си отдъхнат от безчинствата му. Дали Китай или Русия ще ми смачкат главата също е без значение. По-важно е главата му да бъде смачкана. А, ако всички се обединят заедно и вземат общо решение, тогава звярът много лесно ще бъде ликвидиран. Крайно време е да си плати са стореното зло по целия свят. Както казват философите: - "безплатен обяд няма"! А, ненаситният хегемон яде, повръща изяденото и пак яде, за да няма храна за другите, че и кара домакините, които са го нахранили да му плащат, за дето си е хабил зъбите, когато е изял храната им! Ти си интелигентен, или поне се представяш за такъв и лесно ще схванеш метафората!
 16. 4 4 харесвания
  Повреда в кораба Союз МС-09: пробив в корпуса, космонавтите търсят начин да се справят с положението На кадъра: корабът Союз МС-09" по време със сближаването си с "Международната космическа станция" през юни. Photo credit : NASA TV 30 август 2018 г. 19:50 ч. Светослав Александров. Установена е повреда в пилотирания космически кораб "Союз МС-09", съобщиха днес руските медии. Според данни от Интерфакс става въпрос за малък пробив в битовия отсек на кораба, който води до изтичане на въздух. На борда на "Международната космическа станция" живеят шестима души: Андрю Фойстел (командир), Олег Артемиев, Сергей Прокопиев, Ричард Арнолд, Александър Герст и Серина Ауньон-Чанслър. НАСА съобщава, че течът е бил установен от наземните ръководители през нощта на сряда срещу четвъртък. Понеже е бил малък и няма пряка опасност за живота и здравето на астронавтите, било взето решение те да не бъдат събудени преждевременно. Понастоящем екипажът извършва ремонтни дейности. Не е ясно как положението ще се отрази върху бъдещите планове за връщането на екипажа. Повредата обаче не касае секция на кораба "Союз МС-09", който се завръща на Земята, така че корабът трябва да е в състояние да може да кацне благополучно. Не е ясно и каква е причината за повредата. Основната версия, по която се работи, е попадане на микрометеороид върху корпуса, но засега това е само предположение. Ръководителят на Роскосмос Дмитрий Рогозин оповести, че специална комисия ще разследва причините за аварията. По ирония на съдбата вариантът "МС", който е последната версия на руските кораби "Союз", трябва да притежава допълнителна защита срещу микрометеороидни удари, съобщава журналистът Анатолий Зак от сайта Russian Space Web в Туитър. Допълнителната микрометеороидна защита е и едно от изискванията на НАСА към частните фирми Боинг и СпейсЕкс, които понастящем разработват пилотирани космически кораби "Старлайнър" и "Драгън". Напомням на читателите, че корабът "Союз МС-09" бе изстрелян на 6-ти юни и той достави Прокопиев, Герст и Ауньон-Чанслър на борда на МКС. Следете страниците на КОСМОС БГ за новини относно развитието на ситуацията. http://www.cosmos.1.bg/portal/2014-10-24-20-54-26/2345-2018-soyuz-ms-09-leak
 17. 4 4 харесвания
  Има данни на БНБ за 2017: http://www.bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StDirectInvestments/StDIBulgaria/index.htm от които се виждат и ПЧИ по сектори: И проблемът, според мен, е не толкова, че са малко или намаляват, а тяхното разпределение. Най-много са в ниско ефективни сектори,както и в чисто спекулативни сектори, изтичането е от професионални дейности и научни изследвания. При това, тези данни не са инцидентни за 2017, а са постоянна тенденция: Подобна е била картината и в периода 2000-2008, когато е имало пик на ПЧИ, пропорцията е същата. Иначе като цяло ПЧИ в България, съпоставени с тези в ЕС заемат много висок процент като съотношение с БВП: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00105&plugin=1 Със син цвят съм отбелязал източноевропейските страни без Унгария, както и Гърция: нашите ПЧИ са с по-висок процент спрямо БВП от техните, по този показател сме на едно от първите места в Европа, а и в света, можем да се сравняваме със Сингапур. Но както всяко нещо, лекарството може да бъде и отрова, зависи от дозата и начин на използване. Това са данни за България от миналата година от статистиката на ЦРУ, която е публична: GDP (official exchange rate): $56.94 billion (2017 est.) Stock of direct foreign investment - at home: $47.16 billion (31 December 2017 est.) Imports: $36.29 billion (2017 est.) Exports: $32.05 billion (2017 est.) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bu.html Българските ПЧИ са над 80 % от БВП, а външнотърговският ни оборот надхвърля с 12 млрд. долара БВП. Тези факти могат да се гледат от различни гледни точки.
 18. 4 4 харесвания
  Номера с газовите атаки не трябваше да мине и предния път, но мина. Тия газови атаки и митичния разгром на руските наемници са етапи от политико-психологическата война между Русия и САЩ. Ситуацията напомня лаене и показване на зъби между кучета, но внимателно, за да не се стигне до бой. Обяснявам. Хегемона засега са САЩ. А какво значи да си хегемон? 1 Да владееш смисъла на думите. Демек когато САЩ кажат, че демокрацията е нещо хубаво, а диктатурата лошо всички се съгласяват. Когато САЩ кажат, че в Саудитска Арабия е демокрация, а Либия диктатура всички са съгласни. 2 Да имаш силата да накажеш "лошите". Така САЩ убиха Садам и Кадафи. Другото важно нещо е, че има логика на събитията и дадено събитие може да не е желано от никого, но то ще се случи. Например когато САЩ наложиха санкции Путин не искаше да налага ответни, но нямаше как да не го направи. По същия начин избухва и ПСВ. Русия не иска война, но няма как да не подкрепи Сърбия (защото губи авторитет). Германия не желае да се конфронтира с Русия, но няма как да не подкрепи Австро-Унгария. Германия не иска война с Франция, но няма как да воюва само с Русия, тъй като Франция, а не Русия е основния противник и не може да си оголи гърба. Защо казвам всичко това? Трябва да стане ясно, че хегемона САЩ не може да си позволи да не казва кой е добрия и кой е лошия. Второто което е, той трябва да бие лошите. Това е логиката на събитията, те не могат да не го правят. И тук внезапно пристига Путин и казва "Стойте, искам и аз да участвам в деленето на баницата". При това не е важно, дали печелиш или губиш, важното е да си в играта. Нека пак се изразя поетично. Кое е по важно, че Левски бие Изтребител Делчево, или, че пада от Реал Мадрид? Тоест, Русия и Турция може да губят от санкциите, дори може да не ги желаят (Ердоган със сигурност не ги желае), но е по добре да преговаряш със САЩ дори в ролята на по слабия и да губиш от това, отколкото да си просто изпълнител на волята на Вашингтон. Така че, в Сирия ще има много игри на нерви, провокации, неспазване на договорки и прочее, но и двете страни ще гледат да не се нахенрят така, че логиката на събитията да ги тласне към война. Предните американски удари бяха нещо подобно. Американците изстреляха куп ракети, като внимаваха да не пострада по грешка някоя камила, а руснаците не отговориха. Ако американците даже случайно бяха убили някакви руски пилоти или полицаи Москва не може да избяга от логиката на събитията и ще трябва да отвърне. А ако руснаците бяха изстреляли даже една ракета по американците, то те пък щяха да са длъжни да отговорят. Подобно нещо се опитаха да му устроят на Путин със свалянето на Су-24 (война между Русия и Турция), но той много хитро се измъкна като мокра връв, като се договори с Ердоган.
 19. 4 4 харесвания
  Што се отнася до "кодифицирането" на "македонски" "език", сръбските олигофренски политици и "езиковеди" не са си дали сметка че признаването на съществуането на такъв "език" от тях означава че те се откажат от сръбщината на торлашките говори, тоест на преходните българо-сръбски говори. По чисто езиковедски критерии тези говори приличат много повече на "македонски" "език", отколкото на сръбския, даже отколкото на (източно)българския. Така че сърбите би трябвало да се откажат от торлашката си територия в полза на БЮРМ, поне според "логиката" на техните "езиковеди" и политици. Примери: на "македонски" "език" и на торлашки (а и на шопски) се казва "сакам", на (източно)български "искам", на сръбски "хочю" на "мк" и торлашки "убаво", на източнобългарски "хубаво", на сръбски "лепо" "македонски" и торлашки одим, източнобългарски ходя, сръбски ходам
 20. 4 4 харесвания
  1. Personification - олицетворява , въплъщава , символизира ... 2. Публий Елий Хадриан - с основание смятан за един от вай-великите императори на Рим , управлявал огромната империя в нейния златен век. Две думи за него за да мога да обоснова поста си. Адриан (минавам към популярната версия) е високо образован човек с неоспорим авторитет понякога подплатен с прояви на откровена жестокост , държи здраво цялата империя под контрол както със засилена кореспонденция с провинциалните управители и военните легати , така и с интензивни пътувания по всички краища на необятната империя. Той е навсякъде - в Галия, Хиспания, Горен Египет , обичната си Атина на която щедро дарява колосални суми за реставрации и градоустройствени промени, Мала Азия и ....ТРАКИЯ. Ревностен поклонник на елинското изкуство и щедър меценат, той поръчва на най-добрите скулптори да пресъздадат ....римските провинции олицетворени в женски образи ! Всяка със характерните носия и атрибут на съответната провинция и...прическа. 3. Хадрианеум - величествен храм построен за Адриан от вечно признателния му наследник Тит Аврелий Фулвий Бононий Арий Антонин Пий ! И там са съхранени част от 1. Personifications на 2. Публий Елий Хадриан . Започвам с.... Провинция Галия Какво прави впечатление : едра типична келтка с леко вълнисти коси , но не ситно както гъркините , европеидни черти .
 21. 4 4 харесвания
  За културата и особено за обичаите можем да спорим че са славянски. През 681 година когато Аспарух тепърва тръгва да превзема Балканите в Константинопол се провежда известния Шести вселенски църковен събор, и на него са приети много правила. Някои от правилата забраняват езическите обичаи в империята. Правило 62 например е свързано с празнуването на Коледа и 1 Март и свързаните с тях игри подобни на кукерските. Правило 65 е за прескачането на огън. Правило 24 и 66 са за конските надбягвания. Правило 67 е за яденето на кръв (кървавици), Правило 92 е за отвличането на съпруги, а Правило 61 е срещу гадателите и срещу мечкарството (воденето на мечки). Тоест голяма част от културата и обичаите ни не са славянски, а са били широко разпространени в Империята. Някои от обичаите (примерно паленето и прескачането на огън) вероятно са и славянски, но при тях разделянето и дефинирането на произхода са доста трудни. Най-интересни са тези правила за конските надбягвания, които събора забранява да се провеждат на Великден. Ако конските надбягвания около Великден са били толкова популярни в Империята, така че да ги забраняват, то тогава нашите надбягвания на Тодоров ден ще е много трудно да ги пишем прабългарски обичай и съответно няма как да ползваме този обичай за да изкарваме прабългарите някакви номади! Доста заплетен казус.
 22. 4 4 харесвания
  Естествено, че софтуерът е по-важен от хардуера. Това го написах само да припомня, че между понятията народ, език и биологичен произход има разлика и всяко едно от тях трябва да се разглежда самостоятелно, а съчетаването им да става внимателно, като се отчита и конкретния исторически момент. Да, при съвременните българи има значителен кавказки компонент. Проблемът е, че същият е наличен в цялото източно средиземноморие. При населението на Крит и Сицилия например нивата на този компонент са значително по-високи от същия при българите. На балканите за пръв път го фиксираха при минойците, има и една желязна проба от България при която кавказкия компонент е по-висок отколкото при съвременните българи. Т.е. според генетиката през късния бронз по островите в източното средиземноморие, на балканите и в Италия нахлува ново население, което носи генетичен подпис на иранските неолитни фермери и/или кавказките ловци събирачи (последните два компонента на практика са много близки, почти неразличими) Същите ирано/кавказки геноми още пред медната епоха и ранния бронз променят генетичната картина в Анатолия и Левента. Ако пуснеш например клъстерен анализ на алани, съвременни българи, съвременни турци и съвременни гърци, софтуерът ще предпочете по близост на аланите на първо място турците, на второ гърците и едва след това българите. С други думи само факта, че имаме значителен кавказки компонент не върши работа. Необходими са прецизни генетични анализи по всички линии - Y-dna, Mt-dna и автозомни, при това на самите прабългари тук в България, както и на населението от предходните епохи - римска, желязна и късно-бронзова.
 23. 4 4 харесвания
  Мен лично винаги ме е съмнявала тази аланска антропологическа хомогенност. Има един леко дразнещ момент при който някои руски автори изкарват българите някаква миксирана маса (едва ли не унтерменш). Но тази инерция дава и голямо удобство предполагаемите тюркски/алтайски елементи в коя да е култура да се препишат на контактите с българи. И така всичко си идва на мястото - аланите са стройни и русокоси рицари, а българите са някакви дребни метиси с дръпнати очи. На всичко отгоре пък и българите са ранни тюрки в Европа, Атила - Авитохол, хуни=тюрки=хуногури=уногундури, нещата се подреждат и всички са доволни.
 24. 4 4 харесвания
  Абсолютно си пропуснала да прочетеш анализите на Южняка, да не говорим, че не си пускала явно софтуера на Райх да ти сравнява образци. Резултатите са потресаващи за най-върлите пантюркисти, защото водят към решаване на хунската проблема в логичната посока - че европейските хуни са сарматите. А сарматите са доказано ираноезични, така че не виждам защо ще радва това тюрколозите. Още навремето стана ясно, че Кубанските рунически надписи не се разчитат ни през чувашки, ни през останалите тюркски езици. Сега просто имаме царицата на доказателствата - човешкият напълно разчетен геном.
 25. 4 4 харесвания
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×

Информация

Този форум използва 'бисквитки' (cookies), за да ви предостави възможно най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.