Позиционна номерация

Системата за записване на числата, в които всяка циф­ра означава единици, десетици, стотици и т.н. в зависи­мост от това къде се намира, сега изглежда съвсем ес­тествена. Учудващо е, че цифровата система - като рим­ските цифри - която не зависи от мястото на цифрата, някога е била норма. Системата на позиционна номера­ция се е зародила в…
Прочети повече

Числа на Фибоначи

Числата на Фибоначи в математиката образуват редица, която се дефинира рекурсивно по следния начин: F(0) = 0 F(1) = 1 F(n) = F(n-1) F(n-2) Започва се с 0 и 1, а всеки следващ член на редицата се получава катосума на предходните два. Първите няколко числа на Фибоначи са 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,…
Прочети повече

За едно построение на хипербола и елипса

Ще покажем, че всъщност елипсата и хиперболата не са нищо друго освен парабола. Първо да си припомним какво представляват коничните сечения. Заокръжността няма какво да говорим. Мисля, че всеки знае дефиницията заокръжност. Какво представлява параболата? Накратко: нека имаме еднаправа b и точка F не лежаща на b. Тогава множеството от точки вравнината, които се намират…
Прочети повече

Питагорова теорема

В математиката Питагоровата теорема е една от основополагащите теореми в евклидовата геометрия. Тя изразява отношението между трите страни на правоъгълен триъгълник. Теоремата носи името на древногръцкия философ и математик от VI век Питагор, въпреки че е била известна на гърцитемного преди това. Питагоровата теорема гласи следното: В правоъгълния триъгълник сборът от квадратите на дължините на…
Прочети повече

Алгебра

Алгебрата (от арабски ал джабр — „смятане с букви”) е дял на математиката, обобщение на аритметиката, в което се използват буквени обозначения за числата. Условно в алгебрата може да бъдат определени следните направления: * елементарна алгебра — най-стария дял на алгебрата, в който се изучават алгебричните изрази и уравнения с елементи естествени и комплексни числа.…
Прочети повече

Идеята за гравитацията

Че нещо кара тежките обекти да падат е принцип, който всеки пещерен човек би могъл с увереност да потвърди. Първата сериозна стъпка към по-научно разбиране на гравитацията е осъзнаването, че тя е сила, която тегли всичко към центъра на Земята, така че траекториите, описвани от падащите тела, не са успоредни, а се събират в една…
Прочети повече

Нобеловата награда за физика 2015 отива за откриването на неутриното

Нобеловата награда за физика е присъдена на Takaaki Kajita и Arthur B. McDonald за откриването на неутринните осцилации, показващи, че неутриното има ненулева маса на покой. Наградата по физика беше обявена преди броени минути от нобеловия комитет! Масата на неутриното все още е неизвестна. Ясно е само, че е много малка (не повече от около…
Прочети повече

Нобеловата награда за химия за 2015 г.

Нобеловата награда за химия за 2015 г. е за проучване в детайли и разкриване на механизмите, по които клетките поправят повредената ДНК. Работата на учените предоставя фундаментални знания за това как функционира жива клетка и е важна крачка изучаването и лечението на раковите заболявания. Всеки ден ДНК-то ни се уврежда от UV редиацията и различни канцерогенни…
Прочети повече

Абонирай се!

Не пропускай най-интересните и зареждащи истории:

Абонирай се!

You have Successfully Subscribed!