Отиди на
Форум "Наука"
Иванко Тертер

Терминът "Влахи" /Българи/ през призмата на западноевропейската диалектика

Recommended Posts

Защо, Иванко?

Може би е "агент на българското военно министерство" или "прекален български патриот"... Между нас да си остане. Все пак, бъдете благодарни, че ви отворих очите за ИСТИНАТА. :bigwink:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Иванко, моля ти се отговори ми нормално. Какъв агент?!

Добре, значи отговарям, както е темата: Терминът "Влахи" е Българи, "влахски" език е "старобългарски" език. Защо е така ли? Разграничението е в документите - външни /предимно папски "латински"/ и вътрешни /български/. "Влах" е в документи на западноевропейската папска доктрина и назоваване, "Българин" е по вътрешно българска диалектика. Та затова Йорга там не бута. Ако се извади договора, където е посочен влахски език на Стефан Велики, цялата доктрина отива по дяволите, защото писмото в договора е на старобългарски - официалния език в Бесарабъ и Богданско. А е посочен за влахски език, защото другата страна по договора /Казимир/ използва латинския папски католически термин за назоваване на българите - "влахи" /vlachi/, а оттам и езика се назовава "влахски" /valahico/.

Share this post


Link to post
Share on other sites

И защо смятаме, че другата страна в договора използва думата влахи за българи? А защо изобщо тази разлика "българи и власи" се среща из изворите?

ПП

И непрекъснато не получавам никакъв смислен отговор за латинския...

Нещо не разбирам - какво значи "вътрешнобългарска диалектика?!!!"

Вижте този линк: http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Etymology-of-Vlach

Редактирано от КГ125

Share this post


Link to post
Share on other sites

Иванко ,забравих отдавна какво щях да ти казвам , порови се по интернет и открий нещо за българите в Източно Словашко ,все пак там е погребан един от потомците на българските царе . А през 13-ти век. има дори въстание срещу католиците .

Ако българите са били в Трансилвания и Източно Влашко на 50 км от Краков ,няма как шепа власи да ги подменят .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Терминът "Влахи" е Българи, "влахски" език е "старобългарски" език. Защо е така ли? Разграничението е в документите - външни /предимно папски "латински"/ и вътрешни /български/. "Влах" е в документи на западноевропейската папска доктрина и назоваване, "Българин" е по вътрешно българска диалектика. Та затова Йорга там не бута. Ако се извади договора, където е посочен влахски език на Стефан Велики, цялата доктрина отива по дяволите, защото писмото в договора е на старобългарски - официалния език в Бесарабъ и Богданско. А е посочен за влахски език, защото другата страна по договора /Казимир/ използва латинския папски католически термин за назоваване на българите - "влахи" /vlachi/, а оттам и езика се назовава "влахски" /valahico/.

Няма такова нещо. Не смесвай нещата. Власите са си власи, българите-българи. Вярно е че Влашкото княжество използва старобългарският като официална писмена норма, но това не означава, че обикновеното население го е използвало. Ако беше така, куцовласите и румънците нямаше да говорят един език. На Запад също са ползвали латниски, но това не означава че западняците са римляни. Топонимити Загора и Havaselve макар че като семантика означават едно и също съвсем не означава че Влахия е част от България.В крайна сметка никъде не е известно, кога и по какви причини се е появила нашата Загора, спомената за пръв път още при Иван Асен ІІ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понеже Togarm проспива темата, няма да се стърпя и ще пусна от негово име следния отговор на моя провокация от името на КГ125 /направена без негово разрешение, но все пак важна, езика, езикаа/ :animatedwink:

Цитат(Иванко Тертер @ Sun Nov 09, 2008 6:11 pm) *

Цитат(Togarm @ Sun Nov 09, 2008 2:27 pm) *

... фактически именно "Балх / Бахл" е самоназванието на древните бактрийци.

и аз ще си позволя да пастна от другата тема за Аланските изогласи, защото ми е много важно.

Има някакво разминаване...

Добре, а как да се обясни ситуацията с термина Балхи-Блахи/ Влахи/ Blachorum. Средноазитски индоевропейски "скитски" народ, а пък говорят - зацапан с "църковнославянски" наложени им заемки - латински език /ромънски/. Може ли в сърцето на скитското средноазиатско пространство да има такъв латински оазис?

Освен това, с Влах /Валш се означават кимрите. Е как ще са кимри, като езика им латински /ромънски/ и са романски народ?

Най-важно е да се отговори откъде е дошъл в средна азия латинския език, ромънския? Езика, езика...

Това нещо явно не мога да го обясня bigwink.gif /...да го обясня на други, на на мен/

Всъщност термина "Влахия" се използва първо от германците по отношение на Италия. Само че това се случва едва след заселването на големи български групи там, след което, както казва Павел Дякон "Откакто дойдоха българите се развали хубавият латински език." bg.gif

Следващите сведения за "Влахия" касаят земите на северна Тесалия, която между V и XI век практически е опразнена от гърци. Кой е живеел през това време там предполагам можеш лесно да си отговориш, предвид факта, че обикновено който завладява земята той я и заселва. beer.gif

За пръв път "Влахия" като наименование на известната нам Влахия в днешна южна Румъния се среща през XI - XII век след заселването на т.нар. "кумани", които са имали наглостта да се самоназовават "валухи" или "валахи", а "кумани" сме ги наричали ние и някои други наши съседи под наше влияние. Този народ е последната вълна на тохарските изселвания от Средна Азия и то - в един период когато вече е претърпял значителна езикова (а може би и генетична) тюркизация. Именно с тяхното идване обаче започва периодът в нашата история, известен като "Царство на българи и власи / влахи", оттам идват и повечето от царете на Второто Българско Царство, а те са и факторът дал основание на автора на "Български апокрифен летопис" да напише че по повеля на Бог пророк Исая отделил "третата част от куманите, наречена българи, и ги заселил в Карвунската земя." След което започва да разказва една история от преди Еспор цар, сиреч Аспарух. smokeing.gif

Колкото до латинският език, той може и до Китай да проникне, въпросът е какво следва от това. Може ли да се наложи на един "скитски народ"? Не мисля. Според наличните ми данни, основната романизация във Влашко и Молдова се извършва в един доста по-късен етап - през XVIII и XIX век по време на администрирането на Дунавските княжества от гръцката организация "Фелики Хетерия". По това време в България тече процес на задъхана от бързане елинизация, с идеята след няколко поколения да не останат българи. Тъй като Влашко и Молдова никога не са били част от Византийската империя (ако изключим района на Южна Бесарабия по времето на "готския топарх" за кратко), очевидно е че няма как да се обоснове гръцко население там. За сметка на това пък в Карпатите наистина е имало оцеляло романизирано население още от времето на Римската Империя, макар и малобройно. Според изследванията - не повече от 5 % от населението. Пичовете от "Фелики Хетерия" използват много ловко този факт и стартират процес на романизация с помощта на френски и италиански учители. Но това е късният процес на романизация. По ранните романоговорещи жители на областта всъщност не са нито от Влахия, нито от Молдова, а от Трансилвания, сиреч, били са поданици на Унгарското кралство (тогава вече част от Австрийската Империя). Съхранените романизми отразяват един действително архаичен етап на латинския език от времето на император Траян, Бог знае как консервирани. Всъщност, при отсъствието на друг общоразбираем език за множеството малки групи в Трансилвания през цялото ранно средновековие, възможно е да се е съхранил като език за общуване и търговия между тях. Нещо като "лингва франка".

На практика отсъства романска топонимия за района преди XVIII - XIX век. Има българска и славянска и толкоз. Някои хидроними обаче са се запазили в онзи архаичен латински или са били транскрибирани на славянски или български, а понякога и дословно превеждани.

Само да добавя за куманите - влахи.

Местното българско население във Влашко е наричано от власите, пък и самите българи се наричат "тукани". Според обясненията на Стилиян Чилингиров ли беше, Стою Шишков ли, кой беше от тях не помня, но според неговите обяснения значението което се влага в термина "тукани" е чисто и просто "тукашни", "местни". В противовес на това през целият период на "Българо - Влашкото Царство" българите наричат власите "кумани", а "български Апокрифен Летопис" уточнява (при това говорейки за аспаруховите българи), че "преди това" (т.е. преди да приемат християнството) те са били (куманите) "езичници и безбожници за много години".

Сиреч, за предците ни от Второто Българско Царство единствената видима разлика между българи и кумани е била религията.

Покойните ми баба и дядо (които бяха от сливенско) когато искаха да ме повикат или да ме пратят някъде ми казваха "кума тука" или "кумай там", тоест този термин със значение и "иди" и ела" може най-общо да се преведе като "дойди" без да указва непременно посока. В повечето от индоевропейските езици е налице същата дума със същото значение:

В немски "коме", "комен зи бите", в английски "кам", "кейм" за минало време и т.н.

Което ме кара да си мисля че и нашите предци са наричали своите късно сетили се да се преселват сънародници просто "преселци" - "кумани".

Каквито те самите са били няколко века по-рано.

Та какъв беше въпроса? yummy.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

По повод горното:

1. Развалили хубавия латински език според Павел Дякон, просташки станал. БУЛХУС, ВУЛХУС, ВУЛХАРЕН, ВУЛГАРЕН. По-скоро са го побългарили. Обаче не само езика, но и ПРАВОТО, вулгаризация на римското право /в отделна тема тук/ - въвеждане на чужди и обичайноправни норми и концепции, най-важната от която е премахване на робството /sclavus/. Е, не са ли простаци направо тези, да премахваш най-модерния за времето си и перспективен институт? Ами за римлянина тези хора направо са си спряли развитието и не вдяват от правната мода. Българска работа, булгарен, ВУЛГАРЕН. Както всеки който разбива ромейско имущество е ВАНДАЛ и извършва ВАНДАЛИЗЪМ, така и който е простак, първичен от гледна точка на ромея е ВУЛХУС, ВУЛГАРЕН /Булгарен/ и извършва ВУЛГАРНА РАБОТА, абе българска му работа.

2. Има ли податка за идване на "влахи" от Италия на Балканите във византийски източници? Имааа. Били ли са единоезични с дунавските българи? Били са. Знаели ли са латински? Ако и да е знаел някой от тях, то ще е вулгаризиран латински, "простонароден", но по-скоро българизиран латински - ей този разваления, според както се ядосва Павел Дякон. Много ли са? Едва ли, но пък си идват в своя общобългарска среда - в исторически и държавни територии на царство България, където продължават да се събират още и още влахи /от италийски, което допускам по това византийско известие, така и средноазиатски - куманите - според другите известия и произхода на голяма част от българската аристокрация на ІІ БЦ/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Това са си свободни съчинения от всякъде. Латинският не се е наложил през ХVІІІ-ХІХ в. Това е смешно. А куцовласите откъде са го научили тогава латинския? Тъй като Коалоян е бил смятан за влах, папата изрично му казва че узнал че неговите предци били от Рим, защото в цитатите, които ти беше посочил, власите смятали че произхождали от Италия. Ако не бяха говорили латински, как ще стане това. Официалния език, чак до ХХ в. не може да формира абсолютно нищо, защото липсват комуникациите. Хората са си живеели сравнително изолирано. Няма как селяните да ти проговорят с латинска лексика, при условие че нито вестници са чели, а на училище са ходили от ден до пладне.

Прави ми впечатление че интерпретиращ източниците толкова тенденциозно, че пишещите фолк-историци само могат да ти завидят.

1.Топонимът Влахия никога не се е използвал за Италия. И ти, като П.Добрев не четеш нещата, които самият ти си писал. Павел Дякон много точно си казва: "Откакто дойдоха българите се развали хубавият латински език" С други думи в латинския на римляните навлизат много чуждици, а не обратното.

2. Да се търси връзка между Балх и Влах е смешно. Нерде Ямбол, нерде Стамбул!!! Първо Тогармата си го изфантазира, че Балх е било самоназванието на бактрийците. Балх е име на град и понеже звучи близко до България П.Добрев си измисли легендарната страна Балхара, а пък Тогарма просто разви легендата. Такова нещо няма. А да се търсят връзки с власите е още по-смешно.

3."Средноазитски индоевропейски "скитски" народ, а пък говорят - зацапан с "църковнославянски" наложени им заемки - латински език /ромънски/"

Власите не говорят църковно славянски език. В езика им има много славянски заемки, което е нормално като се има предвид че дълго време за живели с славянско пространство. Църковно-славянският език е ползват във Влашкото княжество като официален. Това е практика широко разпространена в средните векове. Католическият свят е ползвал латинският, в Османската империя, чак до края и е ползван т.нар. Османски език, който много по.близък до персийския, отколкото до турсикя. Не случайно както пишат нашите възрожденци на турчетата по онова време им е било трудно да се научат да четат. Че и в България до врмето на Борис като официален се е ползвал гръцкият.

4."За пръв път "Влахия" като наименование на известната нам Влахия в днешна южна Румъния се среща през XI - XII век след заселването на т.нар. "кумани", които са имали наглостта да се самоназовават "валухи" или "валахи", а "кумани" сме ги наричали ние и някои други наши съседи под наше влияние"

Е това вече абсолютно не отговаря на истината. Моного ми е интересно, от кой извор го прочете. През ХІ-ХІІ в. въпросната област се е наричала Кумания. А да смяташ куманите за власи си е просто върховна глупост. Че куманския езикт е тюркски, това всеки го знае. За въпросните власи, които имаш предвид са споменати в района на Трансилвания и Карпатите, тъй като унгарските крале са ги ползвали за гранично население. В грамотата на унг.грал., която беше от края на ХІІІ в., където се споменават Литовойте, Токомериус и т.н. никъде не се казва че са власи. Най-вероятно това са кумански вождове. Басарабите все пак да не зарбавяме, че са кумани. Първото споменаване на Влахия, там където е известна по-късно е от 1330. Няма по-стари източници. Понятието Havaselve не означава точно Влахия, то най-вероятно е по-старо и е разпространено на Балканите. То в никакъм случай не може да се свързва с власите.

5."Българска работа, булгарен, ВУЛГАРЕН"

Пак правиш свободни съчинения. Вулгарен, идва от гръцки, а не от латински като смисълът му е на простонароден, обикновен. Няма нищо общо с твоите фантастики.

Иванко първо се научи да работиш с извори, пък после философствай. Историята е точно наука, а не научна фантасктика, както мнозина в този форум смятат

Share this post


Link to post
Share on other sites

Балх няма вищо общо с българи и никога не е имал. Балх е местната, източноиранска форма на Бахди - западен или северен град в букв.превод. Балхара е изцяло измислена от П.Добрев. Такова понятие в историческата география няма!

За балхиките и тохарите, вече изяснихме въпроса - това са източни нашественици тохаро-кимерийци (болги-тохари), а не местното авестийско население, минават, унищожават авестийската цивилизация и продължавата на запад.

"Гестата " където се споменават "власи" през 10-ти век. ,което не отговаря на Вашите приказки ,че първото влашко споменаване е през 1330 год. Гестата и Унг.Анонимна хроника гъмжи от по-късни наслагвания, което се отчита от историците. Например в Унг.анонимн.хр. се говори за Видин предводител на кумани, т.е. има се прдвид бълг.град. и т.н.

Власи на север от Дунав до 13 в. няма. миграционната теория се подкрепя и от археологията и от изворите. Автохтономистите могат да искарат два легендарни извора - Унг.хроника и руската Повести вр.лет.

Аргументите които се изказват против автохтонната теория са:

1. Дакия влиза в състава на Римската Империя за твърда кратък период от време – само за 160 години има постоянни римски поселения и по-силно римско влияние, срок недостатъчен за пълната романизация на местното население. Освен това самите даки оказват упорита съпротива на римляните и след завладяването, което поставя под съмнение така широкото приемане на езика на поробителя. Например в Британия, римляните пребивават 365 г., но след изтеглянето си, там не остава никакво „романизирано” население. Като римска латинска заемка в съвр.англ.език се смятат малко думи, напр. cester – град, крепост, от латинското castrum – крепост. Наличието на много романски заемки в съвр.английски са от много по-късно време, времето на норманското завладяване и управлението на династията Плантагенети, когато френският език за около 200 години е официален в Англия.

2. Римляните владеят само около 25 % от територията на съвременна Румъния. Процесът на романизация е протичал в градовете, докато основните селски райони не са били засегнати. В съвр.Източно Влашко и Молдова не е имало римско присъствие.

3. След изтеглянето на римляните, свободните даки (напр., карпите в Молдова, костобоките в Трансилвания) се връщат на освободените земи, т.е. липсва „латинската” приемственост.

4. Не съществуват сериозни източници, които да съобщават за власи, северно от Дунав в периода до 11-12 в., на практика това е единствено „Унгарската Анонимна хроника” и руската „Повесть Временных лет”, но и двете са записани в 12 в., по по-стари устни предания, когато вече има власи във въпросните земи.

5. В румънският език няма стари германски заимствания, въпреки че Дакия в 5-6 в. се владее от готите, по-късно от гепидите.

6. По своето географско положение, Влахия и Молдова са входната врата за миграцията на племената идващи от Азия и Източна Европа. Оттук минават сарматите (язиги, роксолани), аланите, после готите и гепидите, след тях хуните и аланите, после прабългарите, аварите, в Трансилвания се установяват и лангобардите. След краха на І-та Българска д-ва, оттук минават тюркските племена на печенезите, узите, куманите, татарите. Така че се създава една крайно неблагоприятна обстанавка за оцеляването на местен народ, дори и в дебрите на Карпатите за такъв дълъг период от време. Факт потвърждаващ се и от хронистите. Прокопий пише че „Река Истър започва от планината на келтите, чиято страна се нарича Галия и протича през пусти, необитаеми и безплодни земи, тук-таме населени от варварите. За Дакия той пише че римляните живеят на юг от реката, а на север е почти необитаема и няма латиноговорящо население.

Йордан пише че Древната Дакия, се е владяла от „нашите предци” готите, а сега се владее от гепидите и се нарича Гепидия. На изток от гепидите живеят роксоланите, на запад язигите, на север сармати и бастарни, а на юг е р.Дунав, но и дума няма за даки или римляни (Гетика ХІІ 73-74).

Археологията също показва пълна липса на следи оставени от „романизирано дакско население” в Трансилвания, Влашко и Молдова от 3 до 12 в. Разбира се това не пречи на румънските историци да обявят многобройните старобългарски селища от 7-10 в., които по вид са много близки до салтомаяцките, за хипотетична „раннорумънска” култура Дриду (по едно от селищата където са открити находки). По същия начин се представят и находките на Черняховската култура, която е оставена от готите, с „проторумъните” а културата им се нарича в румънската литература „Сънтъна де Муреш – Черняхов”.

Основните аргументи на „миграционистите” са:

1. Наличие на около 100 общи думи в румънския и албанския език, което говори за общ първоначален произход на двете общности. Тук трябва да споменем че и латинските заемки в албански са сходни с тези в румънски, т.е. произлизат от „източния балкански латински език”, а не от „западния балкански латински”, говорен в Илирия. Съвр.албанци не са потомци на илирите а на същото дако-гетско и дарданско население, но романизирано в много по-малка степен.

2. На юг от Дунав обитават също власи (известни като арумъни, мегленорумъни, наречени общо куцовласи, цинцари в Сърбия и също румънско население има на п-в Истрия, Хърватия), които говорят на източноромански диалекти много близки до румънския език.

3. Няма писмени източници, съобщаващи за власи или румъни, обитаващи северно от Дунав до 12 век, освен съобщените вече две легендарни хроники (унгарската и руската).

4. Има наличие на румънски топоними в Албания и България.

5. Влашките пастири са мигриали и на север в търсенето на по-хубави пасища, достигайки Полша, Чехия и Украйна.

6. Евтропий съобщава за преселването на римските граждани от Дакия на юг от Дунава в периода 270-275 г., а Кекавмен съобщава че куцовласите (аромъните) се преселват към планината Пинд и Тесалия в 981 г., като по-рано са обитавали земите между реките Сава и Дунав.

7. В арумънския език има много по-малко български заемки, отколкото в румънския. Това показва че разпадането на общия прарумънски език е станало някъде по време на славянското и българското заселване на Балканите. Предците на румънците са били в много по-тесни контакти с Българската д-ва, били са нейни поданници, отколкото обитаващите Елада и Тесалия куцовласи-арумъни.

Като опит за изграждане на обобщаваща теория, обединяваща двете противоположни виждания, може да посочим теорията за „обширните групи население и мобилния континуитет”, развита от румънския историк П.П.Панайтеску. Съгласно нея, романското население като „обширна група” се распространя както северно от Дунав, така и на юг до планините Пинд, Тесалия и Солун в симбиоза с друга „обширна група население” – славянската. Романското население северно от Дунав успява да асимилира славяните, докато романското население южно от Дунав бива асимилирано от по-многобройните славяни (А. Никулеску). На сходни позиции беше и проф.Константин Дайкович от Клуж (виден румънски археолог). Но виждаме че въпросната теория е напълно изкуствена, защото точно южното арумънско население е изпитало доста по-слабо славянско влияние в езика си, отклкото сверното!

Кекаквмен посочва и най-ранната дата (явно не е знаел за влахоринхините) когато се споменава етнонима „власи” – около 976-80 г., когато в България, между Кастория (Костур) и Преспа, в местността „Прекрасните дъбове” някакви власи-пътници убили Давид, най-големият брат на българския цар Самуил. Самият Кекавмен заема административна дейност в Лариса и има лични контакти с власите, така че най-вероятно сведенията за произхода им ги е взел лично от тях, от преданията им, а не от съвременната му литература (съкратен преразказа на съчиненията на Дион Касий, направен от патриарх Иоан Ксифилин (1064-1075 г.)

За бита на власите, Кинам съобщава че са пастири, практикуващи сезонно номадско скотовъдство „в планините на България”.

Йоан Кинам съобщава за преселение на власи от Южна Италия. Това е интерсна податка, тъй като единствените най-близки езикови паралели между румънски и западните романски езици, се откриват най-вече с южнаиталианските диалекти. Възможно е с прекратяването на Византийското владичество в Южна Италия, част от латанизираното местно население да се е изселило към Епир и Тесалия. В началото на 20 в., Пуквил посещава „Велика Влахия” където записва местни легенди че арумъните са потомци римски войници от армията на Помпей, избягали в планините на Тесалия след сражението при Фарсал, или са потомци на колонисти, дошли от планината Абруцо в Италия, поради което власите живеещи по Аспропотамо, се наричат Бруцо-власи (Bruzzi-Vlachi).

В “Аnnales Barenses” (Аналите на гр.Бари) се съобщава за участие на българи и власи в кампанията на ромеите срещу арабите през пролетта на 1025 г. в Сицилия. “MXXVII (1027 г.) През тази година слязъл китонитът Испон в Италия с голяма войска, а именно Russorum, Guandalorum, Turcorum, Burgarorum, Vlachorum, Macedonum, за да завладее Сицилия. И град Региум бил възвърнат от катепана Вулкано. Но някои грешки попречили на похода, пък и на следната година император Василий се поминал. И всички безуспешно се оттеглили.” Василий ІІ умира през 1025 г.

Г.Литаврин посочва че обощавайки и картографирайки известията за власите, съответно за 10, 11 и 12 в., се забелязва постепенно разпространение на етнонима в направление от запад на изток и от юг на север. Първоначално власите присъстват в Епир, Тесалия, Елада и Македония. После се появяват по поречието на р.Марица и в Старопланинската верига. През 1094 г. Ана Комнина съобщава за власи, обитатели на Хемус. Кекавмен потвърждава верността на писмата между Алексей I Комнин и патриарх Николай относно прогонването на власите от Атон в 1105 г. Причината за това е че при власите и жените им, облечени в мъжки дрехи, пасали стадата си на монашеския полуостров, където подтиквали монасите „към грях”. Монасите горчиво съжалявали „за млякото, сиренето и търговията, както и за пиршествата осществявани с власите”. Василевсът изпълнил молбата на патриарха и 300 влашки семейства напускат Халкидики.

Кинам съобщава, че в 1148 г. Мануил I Комнин организира поход срещу половците (куманите) като преминава на север от Дунав. В похода участвали и отряди от власи водени от Лъв Ватаций, някога преселени от Италия: „Със същата цел той заповядал на Леон, по прякор Ватаци, да мине от другата страна и водейки друга, също значителна войска, заедно с отряди от власи, които смятали себе си за древни преселници от Италия, нахлул в земята на хуните (унгарците) от място, лежащо при така наречения Евксински понт, откъдето никой никога, от първите векове, не ги е нападал”.

През 1184 г. власите, подчинени на манастира Велика Лавра в Атон, са пасели стадата си в планините Кожух и Кравица, в тема Моглен. Оттам обаче били прогонени от българите и куманите. За това събитие научаваме от писмо на император Андроник I Комнин. Именно Моглен (Мъглен) е център на арумънско население, вкл. и до наши дни.

През 1094 г. Анна Комнина нарича „валахите” обитаващи в планината Хем (Хемус) като стари местни жители, отлично познаващи пътеките през хребета.

В съобщенията на западните хронисти, за І-вия Кръстоносен поход, се казва че съществува някакво гранично населние «пинценати» или «пинценари», византийски войни по границите на империята, обитаващи по поречието на р.Сава и Западна (Сръбска) Морава. Тези войни «населяват България, бродейки на големи групи из гъстите гори, без господари, далече от обществото». Те заедно с гърците и българите обхождат границите на Империята и като наемници служат при катепаните на пограничните райони, въоръжени с брони и лъкове. В бой при нападение «пинценатите» прикрепят към копията си знамена, също са изкусни пловци с лодки. В 1096 г. те като наемници, служат в отрядите на катепаните на Белград и Ниш и участвоват в стълкновенияята с кръстоносците.

Повечето учени виждат в тези «пинценати» - пачинаки, или печенеги. В унгарските средновековни хроники «пинценатите» са наречени «бесени». Обръщайки внимание на този факт, С.Мангуки предполага че зад това название може би се крият власите, които поради някаква причина са се наричали и „беси” както пише Кекавмен. В хрониката на Туроци, названието „бесени” е заменено с „беси”. Мнението на Мангуки не получава признание. Но българската изследователка Г.Цанкова-Петкова, обръща внимание на анонимното житие на унгарския крал Стефан I (997-1038 г.) в което се съобщава че в 1001 г., веднага след покръстване на Стефан (Ищван), от българските земи, разорени от войните с Византия, 60 „бесени” (бисени), потърсили убежище в Панония. Но ако «бисените» в края на 11 в., могат да се припознаят за печенези, то по времето на Св.Ищван, печенези в пределите на България няма, а и отношенията между маджари и печенези са подчертано враждебни. Тя също цитира Кекавмен, че власите са древните беси и на Теофилакт Български (Охридски), който споменава за „бес” Михаиле Лампин, посрадал от чиновническо своеволие.

Интересно сведение представлява и „Хрониката на Бонифаций” описвайки събития коло 1280 г., в която се казва: „Бесите били както казахме старо племе, което гърците наличали боси. След като били изгонени от българите от Долна Мизия, мигрирали в Горна Мизия и се заселили в областта край Сава, която била наречена Босна, от името на босите. И тази област управлявал Стефан (Драгутин) кралят на мизите (в случая сърбите) който по това време се домогвал до властта в Илирик и Македония”. /ХД-БУО,стр.199/ Повечето изследователи свързват „бесите-боси” в случая с куманите, но нямаме данни за война между българите и куманите и прогонване на последните от България. Точно обратното, куманите са в много добри отношения с българите и трайно усядат в българските земи, като се вливат в средновековната българска народност. Така че най-вероятно въпросното съобщение ни показва някакво преселение на власи „беси” към Унгария, причинено от сложните отношения между балканските държави в този период. Отново виждаме споменаването на беси като аналог на власи, традиция залегнала трайно, от съчинението на Кекавмен.

Никита Хониат също съобщава че в 1199 г., куманите преминали Истър (Дунав) заедно с един влашки отряд, след което станали съюзници на българския цар Калоян. Тук обаще също не става ясно откъде са тези власи, северно от реката, или са част от българските поданници, сред които със сигурност е имало многобройно влашко население. Неслучайно царете от Асеневата династия се титлуват „царе на българи и власи”. /ГЛ-ВВИ/

По-късно за власи се говори в Северна Гърция, където Акарнания и Етолия се наричат „Малка Влахия”. Власи се споменават сьщо и в Евбея, Пелопонес и даже в Крит, но не и в същинска Македония. Към края на 14 век (1379 г.) за власи се говори в Янина – Епир, където те съжителстват с българите. Сръбският деспот Тома Прелюбович Комнин ги използва срещу размирните албанци. /ГВ-ЕМ,гл.1/

Власи се споменава и в други области на Балканите. В 1240 г. в договор между босненския владетел бан Матей Нинослав и княза на Дубровник, Жан Дандало, се споменава че власите имат право да си пасат стадата през границата, в Босна, както е било във времената на по-стария босненски бан Кулин. (по http://members.tripod.com/cafehome/cirilica.htm )

В писмо от 1288 г. на Лодомер, архиепископ на Естергом се споменава за събирането на знатните съсловия в Трансилвания „universisque nobilibus Ungarorum, Saxonibus, Syculis et Volachis” за защита на християнската вяра от татари, кумани, сарацини и други. На 22.02.1291 г. унгарският крал Ендре ІІІ (1290-1301 г.) свиква генерално събрание (congregation generalis) на четирите трансилвански съсловия (Благородниците, Саксонците, Секелите и Власите): “Universis nobilibus, Saxonibus, Syculis et Olachis in partibus Transiluanis”. Всички те получават някаква форма на самоуправление и военна организация, на етнически и социален принцип. Власите по това време са организирани във воеводства и княжества.

За власи на Балканите и в Панония се споменава и във френската хроника “Descriptio Europае Orientalis”, написана през 1308 г. Там се говори за десет влашки крале, победени от унгарския крал Арпад (895-907 г.), поради отслабването на Римската (Ромейската) империя: “За отбелязване тук е, че между Македония, Ахая и Тесалоника има определен народ, твърде голям и широко разпространен, който наричат blazi, които бяха пастири на римляните, също и в Унгария, където използваха римските пасища, които те обитаваха заради зеленината и плодородието на земята. Но накрая, унгарците ги изгониха от там... в местата, където избягаха, действително изобилства от най-доброто сирене, мляко и месо, повече от всички народи. Освен това, панонците, които по онова време обитаваха Панония, всички бяха римски пастири и бяха управлявани от десетима крале в цяла Мизия и Панония, но заради слабостта на Римската Империя унгарците излязоха от провинция Сикия... и се сражаваха в голям лагер.” (http://www.vlachophiles.net/ghika.htm) Разбира се тук има смесавне на различни периоди, както в унгарските хроники, коита са вероятния първоизточник.

По време на ІІ-то Българско царство, Влашко до 13 в. е част от Българската държава, причина за постоянни сблъсъци с Унгария, особено за областта Мало Влашко или Северински банат, достигащ от Карпатите и Железни врата до р.Олт. През 1210 г. отряди от “Saxonibus, Vlachis, Siculis, Bisensis”, се разбунтували срещу цар Борил и унгарският ишпан на Себен (Сибиу) помагал на българския цар потуши бунта. Виждаме че власите присъстав с двата си етнонима, власи и беси.

През 1241-42 г. при големия Западен поход на Батий, татаро-монголите преминават през земите на народа „караулак”, т.е. „черните власи”, което показва че вече във Влашко вече е съществувало компактно румъноговорящо население.

От грамоти за Югозападна България и сръбските земи от 14 в. личи, че наименованието „Влах” има вече освен етническото съдържание, и социално, професионално значение, с което се назовават зависими селяни-пастири (без оглед на народностната им принадлежност). Тези пастири често носят чисто славянски имена (Беривой, Драгомир, Станислав, Гръд и др.) и живеят в „български катун”.

Според летописните сводове на Влашкото княжество писани в 17-18 в. се казва че предците на власите са обитавали южно от Дунав. В първата половина на 13 в., по неизвестна причина започва масово изселвани на север от Дунав. Основната група се заселили край Турну Северин. Друга част проникват към Марамуреш и Тиса, където дават начало на трансилванските румънци. Трета част се спуска по Дунав и се заселват срещу българската крепост Никопол. В Турну Северин за управляващ е избран рода Басараб. Стрехая и Крайова стават центрове на новото княжество. От Трансилвания (Фегераш) се преселват хората на Раду Негру (Черния) от рода Басараб. /ВШ-ИВ-1,стр.144-146/ По-късно Драгош (влах от Марамуреш) с хората си се заселва в обезлюдените земи на Куманската епископия (съвр.Буковина) и дава начало на Молдова.

Според Г.Вайганд „През 12 век, а по-вероятно още през 11 век, власите се преселват поотделно от първоначалните си убежища южно от Дунав на север през долината на Морава в Банат, а след това към Западно Седмоградско. Тези, които останали по старите си места до края на 12 век, били толкова силни, че взели живо, ако не и водещо участие (б.а. не е водещо) в създаването на Второто българско царство, което поради това често се наричало Българо-влашко царство. Френският хронист Робер дьо Клери, който описва поробването на Константинопол от латините, говори за цар Йоаница винаги като Йоан Влаха”./ГВ-ЕМ,гл.1/ Никита Хоният също съобщава че цар Асен І знаел и „влашки” език.

Самото понятие влах, в сръбски влах, руски волох, полски włosh, се приема за заемка от старонемското walh – латинец, латиноговорящ келт, чужденец. /СМ-ИБЕ,стр.205/ Смята се че съвр.английска област Уелс (Wales, Welsh, староангл. Wealas) отразява същото старонемско walh – латинец, така англите и саксите са наричали заварените частично романизирана келти-кимври. За произхода на етнонима власи съществуват още няколко теории. Според М.Фасмер произлиза от названието на келтското (или панонско) племе volci, volcае, а широко разпространения етноним гали, Галация е латинизиран вариант на volcае. Първоначалното значение на volcае е било „речни”, обитаващи по поречието, от ирландското failc, folcadh, староиралндски folcaim, кимвърски golchi, бретонски goalc’hi, протокелтски *volko – мия се, мокря се, в литовски wa’lks, wa’lka – място за къпане край реката, аналогично в тракийски veleka – място за миене край реката, дало бълг.хидроним – р.Велека. /EDGL/ От същият корен е немското fluβ – река. Етнонима гали, показва ясен паралел с бретонската форма. Неслучайно българите наричат власите „мокри” !? Друго мнение е че гали произлиза от келтското (ирландското) gall – чужденец. Трета възможност е ирландското uallach – горд човек (власите са свободни пастири, неподчиняващи се на някого), или gal – храбрец, побеждаващ. Във формирането на средновековните власи, вероятно са взели участие и латинизирани келти, обитавали Панония, с център гр.Валкум. Съществува мнение че влах означава пастир, но то е вторично получено. С.Ерлих предлага връзка със староцърковнославянското влъхва – магьосник, търсейки връзка с английското warlock, старонемското volthva, финското velho – магьосник, но мнението не е аргументирано от конкретни исторически факти и е повече от съмнително. /СЭ-ПВ/

Share this post


Link to post
Share on other sites
В грамотата на унг.грал., която беше от края на ХІІІ в., където се споменават Литовойте, Токомериус и т.н. никъде не се казва че са власи. Най-вероятно това са кумански вождове. Басарабите все пак да не зарбавяме, че са кумани.

:biggrin: Само това ще коментирам. Другото не възнамерявам. Карай по Иречека, без да си отговаряш или поне да се опитваш да търсиш отговори на "дупките" в историята.

В грамотата на унг.грал., която беше от края на ХІІІ в., където се споменават Литовойте, Токомериус и т.н. никъде не се казва че са власи. Най-вероятно това са кумански вождове. Басарабите все пак да не зарбавяме, че са кумани.

Не е най-вероятно, а е почти сигурно че са кумани, т.е. влахи /от Балкх, Средна Азия/, т.е. последна вълна българи. Отделно са били част от другите Българи и държавата им - Волжките, като към ХІІ-ХІІІ в. Великото княжество Кумания е въздигнато във васал /една стъпка до самостоятелната държавност/. След средата на ХІІІ-ХІV в. много от изброените "наемници" на българските царе под прякора "татари", са си куманите. "Татари" е общото название на покорените от Чингизидите немонголски народи. В Египет от ХІІІ век насетне важна роля играят "мамелюците" /еквивалент на яничарите, "кръвен данък", но на арабите/. Наред с грузинци, арменци и др., но най-важната част са куманите. Такъв е и Бей Барс . Мамелюците вземат властта и три века господстват. Ненапразно Георги І Тертер /или Смилец ли беше?/ търси контакт с мамелюците в Египет /куманите-мамелюци/ за общ фронт срещу Източна Романия /Византия/. И всичко ще ти се намести, ако разбереш, че Blachorum в титулатурата на Калоян са куманите или с други думи последната вълна българи от средна азия. А това са същите тези "волахи", които са от Велика Влахия /Ср.Азия/ и "сега са преселени при Асен", както в ХІІІ в. си е било безспорно /Р.Бейкън/.

Истинската история - това класика. Не е ли време да почистим къщичката /класиката/ от насъбрания през последните два-три века талаш /фолка/. С настоящата общодостъпна база данна от световни източници, съм сигурен, че Иречек щеше да е доста по-напред от някои наши съвременници, "КЛАСИЦИ ВЪВ ФОЛКА".

Павел Дякон много точно си казва: "Откакто дойдоха българите се развали хубавият латински език" С други думи в латинския на римляните навлизат много чуждици, а не обратното.

Анджек, "в латинския на римляните навлизат много чуждици, а не обратното". ВУЛГУС, ВУЛХИ, БЪЛГАРИЗИРА се. Да вземем да мислим над източниците или как? И ти говоря, че италийските българи /вулхи, балхи/ българизират латинския. Това е първото хилядолетие. Защо си мисля, че ти ми говориш за латинизация на старобългарския /църковнославянския/ сред отвъдунавските българи, което става в ХVІІІ-ХІХ в. и по-спец;иално особено след 1861 г... Защо така си мисля? Или не можеш да разликата?

Share this post


Link to post
Share on other sites
"Гестата " където се споменават "власи" през 10-ти век. ,което не отговаря на Вашите приказки ,че първото влашко споменаване е през 1330 год. Гестата и Унг.Анонимна хроника гъмжи от по-късни наслагвания, което се отчита от историците.

А сега, в "Геста Хунгарорум", която използва папска терминология сложи българската терминология и вместо "влахи" преведи "българи". Това е, за което се говори в темата!

Както едната тема е "термина славяни в римското право и латински/ гръцки източници", така тази тема е "термин влахи в папската диалектика". Работейки с тези източници просто използвайте ТОЧНИЯ ПРЕВОД и СМИСЪЛ. Извън източниците от такъв произход, правете каквато искате етимология!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Макар и да не я поддържам, миграционната теория си има и доста силни аргументи.

Протобългарин, следната забележка ми се струва уместна:

2. На юг от Дунав обитават също власи (известни като арумъни, мегленорумъни, наречени общо куцовласи, цинцари в Сърбия и също румънско население има на п-в Истрия, Хърватия), които говорят на източноромански диалекти много близки до румънския език.

Арумънският е близък, но в никакъв случай много до румънския език.

Share this post


Link to post
Share on other sites
,което не отговаря на Вашите приказки ,че първото влашко споменаване е през 1330 год. Гестата и Унг.Анонимна хроника гъмжи от по-късни наслагвания, което се отчита от историците. Например в Унг.анонимн.хр. се говори за Видин предводител на кумани, т.е. има се прдвид бълг.град. и т.н.

За 1330 не става въпрос за власи, а за Влахия, като топоним на север от Дунав.

Share this post


Link to post
Share on other sites
По повод горното:

1. Развалили хубавия латински език според Павел Дякон, просташки станал. БУЛХУС, ВУЛХУС, ВУЛХАРЕН, ВУЛГАРЕН. По-скоро са го побългарили. Обаче не само езика, но и ПРАВОТО, вулгаризация на римското право /в отделна тема тук/ - въвеждане на чужди и обичайноправни норми и концепции, най-важната от която е премахване на робството /sclavus/. Е, не са ли простаци направо тези, да премахваш най-модерния за времето си и перспективен институт? Ами за римлянина тези хора направо са си спряли развитието и не вдяват от правната мода. Българска работа, булгарен, ВУЛГАРЕН. Както всеки който разбива ромейско имущество е ВАНДАЛ и извършва ВАНДАЛИЗЪМ, така и който е простак, първичен от гледна точка на ромея е ВУЛХУС, ВУЛГАРЕН /Булгарен/ и извършва ВУЛГАРНА РАБОТА, абе българска му работа.

2. Има ли податка за идване на "влахи" от Италия на Балканите във византийски източници? Имааа. Били ли са единоезични с дунавските българи? Били са. Знаели ли са латински? Ако и да е знаел някой от тях, то ще е вулгаризиран латински, "простонароден", но по-скоро българизиран латински - ей този разваления, според както се ядосва Павел Дякон. Много ли са? Едва ли, но пък си идват в своя общобългарска среда - в исторически и държавни територии на царство България, където продължават да се събират още и още влахи /от италийски, което допускам по това византийско известие, така и средноазиатски - куманите - според другите известия и произхода на голяма част от българската аристокрация на ІІ БЦ/

Иванко ,само да напомня ,че

Блаженни Йероним превежда Свещенното писание на един "новолатински" ,наречен ВУЛГАТА . Забележете ,че преди него вече има един превод наречен ИТАЛА . Нещо латинския доста станал "просташко- простонароден" ,та било нужно да се прави нов превод ,тъй като античния латински бил в отстъпление и доста малко хора го разбирали .

Самия Йероним е от Далмация .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Няма как селяните да ти проговорят с латинска лексика, при условие че нито вестници са чели, а на училище са ходили от ден до пладне.

Именно затова и не си служат с латинска грамтика ,а с със българска . Това нещо обаче няма кой да им го каже , просто са научили някои думи от Траян /цар Троян от славянските легенди / и са ги говорели ,но ГРАМАТИКАТА им си останала българска .

Аз съм съгласен ,че романизация е имало ,но те не е била "успешна" по отношение на граматиката .

Не съм лингвист ,но и бабите знаят ,че в България на места в дън гори тилилейски се говори още на глаголна форма - особенно ,когато става въпрос за местен падеж .

Примери за тези останки ,колкото си щете ,литературата изобилства с тях .

"ИванкУ убиеца на АсенЯ" , " ''майце си" и т.н.

Власите няма как да научат от утайката на Рим някаква си латинска граматика . Факта ,че и в алабанския , и в влашкия /и на юг и на север от Дунав/ имаме доста стари форми на славянска реч ни дава доказателство ,че славяните са си старите дако-македоно-траки .Вървяла е частична романизация ,но тя не е засегнала грамтиката ,топонимията и ономастиката - всичките имена влашки са си стари "дако-тракийски" /славянски/ - Тихомир ,Бесараб , Влайко и т.н.

Също безспорен факт е доказателството ,че дори и да е имало латинско население от Италия на Балканския плуостров през 5-6век , то се е евакуирало към Цариград ,крайбрежните градове, о-вите и същинска Италия .

Share this post


Link to post
Share on other sites

В какво се изразява близостта му? Ако го сравним с бълграския в Банат и българския тук или в Македония?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Кинам съобщава, че в 1148 г. Мануил I Комнин организира поход срещу половците (куманите) като преминава на север от Дунав.

В писмо от 1288 г. на Лодомер, архиепископ на Естергом се споменава за събирането на знатните съсловия в Трансилвания „universisque nobilibus Ungarorum, Saxonibus, Syculis et Volachis” за защита на християнската вяра от татари, кумани, сарацини и други.

За власи на Балканите и в Панония се споменава и във френската хроника “Descriptio Europае Orientalis”, написана през 1308 г. Там се говори за десет влашки крале, победени от унгарския крал Арпад (895-907 г.)

Както правилно отбелязва Литаврин Г.Г. Мануил І Комнин е взел със себе си отряда от "vlachi" поради това, че имат един език с населението отвъд дунав, знаят и се ориентират в местността и така ще изпълняват по-добре поставените им задачи. Само не ми казвайте, че куманите-половци /blachi-vlachi/ са латиноезични. Естествено, че те са "старобългаро" езични /т.нар.""църковнославянски""/ и затова Мануил е взел също така българоезичните "влахи" със себе си. Горното се случва в ХІІв.!

Предварително отговарям -т.нар. кумани в този ХІІ в. още не са езиково тюрзизирани.

Такива стават тези, които остават в земите си след ХІV в., когато след падане на Волжка България, те бидейки в тюркоезична на други местни народи среда с времето търпят езиковата метаморфоза.

Ето ги знатните съсловия в 1288 г. в Трансилвания, за което говорих по-преди. Изхождайки от източника, който е писан по папска диалектика и терминология, превеждам термина "Volachis" - това са българите. Или наред с представителите на маджарите и саксонците в събранието на Трансилвания са участвали и ПАСТИРИТЕ и ОВЧАРИТЕ, които вземали решение за защита на ХРИСТИЯНСКАТА ВЯРА от татари, кумани, сарацини и други нехристиянски в този период народностни групи?

В същата хроника от 1308 г. се говори за империята България, през средата на която минава река Дунав и столицата е Видин, като начело са стояли императорите Шишмани. Нека да позная от раз - в латинския оригинален текст на хрониката тази посочена империя е наречена "Vlachia"! Познах ли? Всъщност десетте "влахски крале" победени от Арпад са комитите на отвъддунавски български /в лат. терминология-влахски/ комитати, воювали с Арпад. Накрая са покорени, но Трансилвания до ХVІ-ХVІІ век си остава една самоуправляваща се област, в чието самоуправляващо се административно тяло - събранието, наред с маджари и саксонци, свое място са имали и третата народностна група българите /влахи в лат.терминология/.

Сега гледам тук е качен откъса от хрониката за да се докаже, че Трансилавния преди да стане унгарска била Влахска /т.е. румънска/.

http://www.youtube.com/watch?v=cRLBQKfSHaU

Да де, ВЛАХСКА е била това е безспорно, ама БЪЛГАРСКА начело с комити и с цар Симеон І Велики. Наричани в западната терминология и хроники ВЛАХИ /ВУЛХИ, БУЛХИ, БЛАХИ, БАЛХ/.

Голям смях. Разкрихме ги. :biggrin: Сигурен съм, че това е кодът, ключът към всички отговори на поставените в последните два-три века ребуси и загадки :good:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Че , власите са си старо балканско население се доказва ,най-вече по своето най-вече чисто българско произношение и от граматиката както казах .Власи просто означава "римски граждани" .

Гърците с които ние българите живеем хилядолетия ,така и не искат да кажат "Ч","Ш","Щ" . Латинците -същата работа .

Тези думи обаче ги намираме за основни за ромънците .

Грешната презумция на "Протобългарин' е , че албанците не били "илири" , ами били "дако-беси" .

Ами Протобългарин няма никаква разлика между илири, даки ,беси - всички те са наричани с един етноним "ТРАКИ" .

Защо няма разлика между траките и илирите казва и Юлиан Апостат І можеш да видиш сам -

"Това всъщност/Аквилея/ е търговския център на мизите ,панонците и италианците ,които живеят във вътрешността. В миналото те са наричани ,струва ми се , ХЕНЕТИ/Heneti / , в наши дни ,въпреки ,че римляните владеят техните градове ,те са запазили пъровто си име с маловажна добавка на една буква в началото на думата ,тя се преставя от уникален символ , който те наричат "OU" и който те ползват ,често вместо BETA , произлизащ ,както си мисля от специфичното придихание на техния език "

Днешните АЛБАНЦИ ,са по-скоро наследници на келтите ,много албански думи са налогични с баските или бретонските .

Най-важното ,че летописа на Нестор не е легендарен и той вярно посочва ,че власите /римляните/ са нападнали даките /славяните/ .

Голяма група разкази ,говорят ,че началното приобщаване на "славяните'' християнството се отнася към проповедта на апостол Павел в Илирик- тогавашната ВЕНЕДСКА земя .

Венеди има в Далмация , по Днестър и по Балтика .Това са териториите на славяните от хилядолетия .

Никой римски или западен автор не смее да оспори тези стари твърдения .

Заради Виенско-Шльоцерианската школа те бяха обявени за "тръстикови костенурки" от Мазурските блата.

Само днешните ПИРАТСКИ псевдоучени се стремят да изменят историята съобразно своите идеологически и политически презумции .

Аз се обявявам за едно автохтонство по отношение за т.нар. "славяни" ,които са старото балканско население. За българите като скито-сарматски племенни образования зад Дунав никога не съм изказвал съмнение .

По отношение на вижданията на "Протобългарин" за БЕСИТЕ няма как да не се съглася .

ВИзи/Беси/ има и в Карпатите ,те са се появили в резултат на римското нахлуване на БАЛКАНИТЕ напускайки своите родни места са минали за Дунав ,а след Троян към Северните Карпати .През 4-6век . участват и в готско-хунските походи ,а още Бл. Йероним говори за 7-славянски племена ,ако "влахо-ринхините и сагудатите" са славянски племена не виждам ,защо българите след като идват зад Дунав да не изпратят "славяните" към аварите точно в Карпатите в граничната зона между българи и авари .

Факта ,че река Черна се е наричала Черна още от дакийско време още повече подкрепя тезата ми .

Граничните обяснения на славистите ,че хидронимните ареали са оформили старите поселища на славяните ги натикаха в Мазурските блата и така не отговриха къде са били славяните между германи,угрофини,балти и траки .Ако тук сложим е келтите и сарматите , на чието име Балтийско море е наречен "Сарматски океан" ,чието наличие не буди съмнения ,възможността на славяните да излязат от блатата и да залеят Европа е равна на лудост.

Въобще факта ,че ПОЛЯЦИТЕ са си наследници на САРМАТИТЕ не буди никакво съмнение . "Тръстиковите славянчета" не могат да изкарат конница способна да противостои на татарите и немците .

За полската конница на Болеслав да не говорим .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Защо в заглавието пише "влахи", а не - "власи"?

Макар да се казва влах и Влахия, в мн. ч. думата влах става власи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Защо в заглавието пише "влахи", а не - "власи"?

Макар да се казва влах и Влахия, в мн. ч. думата влах става власи.

Когато става въпрос за принадлежност -власите имат "влаШка" история . :bigwink:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Защо в заглавието пише "влахи", а не - "власи"?

Макар да се казва влах и Влахия, в мн. ч. думата влах става власи.

Защото съм българин и мога да произнасям правилно наименованието им. Ако бях ГРЪК щях да пиша валахос, оттам власи. Обаче в оригинал си го произнасям валах, валахи /мн.ч./.

Гледай руснаците как го изговарят и досега /а те говорят на старобългарския в замразен вид език/.

Гърците пишат Благой, Бласи /българи/, а четат и произнасят Влахой, Власи. Няма звук "Б"! Произнасят с "В": Визанс, Волга, Вулгарос, Василевс, Васил вместо Бизанс, Болг-а, Булгарос, Базилевс, Базил. Дядо Паисий даже го е споменал това в историята си! То си е и безспорно. Няма визи, който не вярва да отиде до Солун и да чуе с ушите си.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Регистрирай се или влез в профила си, за да коментираш.

Трябва да имаш регистрация, за да може да коментираш.

Регистрирай се!

Регистрацията на нов акаунт в нашата общност е много лесно!

Нова регистрация!

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход


×