Отиди на
Форум "Наука"
Frujin Assen

Другото освобождение

Recommended Posts

Преди 10 часа, КГ125 said:

Мммммм, има обаче и изобилие от обратни примери. Българи са пазели земите на турци и когато са се върнали след 20-на години те или наследниците им, са ги изплатили на тези, които са искали да продават. Има мисля и решение на ВКС в полза на това, че давност не е текла. 

Искали са национално освобождение, което е малко по-различно от това да искаш чуждата собственост. 

Българите стават собственици на земите на бившите феодали още от началото и особено през втората половина на 19 век. Чрез покупки. Затова е и стремежът им към независимост. 

Предполага, че е имало всякакви случаи, вероятно много са купували земя и на безценица. Това са събития, които така или иначе рано или късно ще се случат. Въпросът е за 30-40 години дали щяха да са по-организирани и какви ще са ползите за бъдещата държава - повече или същите.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 3 часа, Б. Киров said:

Говоря за по-късното включване в орбитата на Австро-Унгария и Германия с идването на Кобургите, което тясно обвързва страната с германската политика в двете световни войни, за навлизането на германски капитали

Много добре прочетох, че имате предвид периода след Освобождението. Направете връзката. Относно германските капитали обаче трябва да се отчете едно несъразмерно емисиране на банкноти от тогавашното правителство, което довежда до голяма инфлация през 1914 г. и хиперинфлация през 1923 г., когато курсът на долара на 9 октомври прескача милиардната граница. На 20 ноември вече 1$ възлиза на 4,2 билиона марки. После идва купонната система при стопирана инфлация в годините от 1939-та до 1948-ма.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 3 часа, insighting said:

Много добре прочетох, че имате предвид периода след Освобождението. Направете връзката.

Не аз, банкерът Атанас Буров ще Ви я направи, така както е записан от Памукчиев в спомените си:

"Този Кочо Хаджикалчов бе намерил цар Фердинанд във Виена. И не в едно кабаре, както дрънкате във вашите глупави вестници (вчера четох нещо такова), а в имението на баща му. В Пуста-Мазош (Пусто поле) в Унгария. Там го е видял за първи път на езда — на кон. Хубав. Млад. Весел. Любезен. Вие неправилно описвате Фердинанд, господин Памукчиев. Той беше хубаво момче когато дойде в България през лятото на 1887 година. Аз бях там с баща си — в Лом, на пристанището. Там го посрещахме. Гледах княза и му се дивях. Бе висок, хубав младеж. До него майка му — хубава, млада, засмяна.

Тя бе истинска французойка, господин Памукчиев, и правеше политика с фустата си, а синът й — с ума си. Цар Фердинанд бе най-умният български държавник от 1887 до 1912 година. Това не може да му се отрече.

Сега, като ме слушате, Вие си казвате, господин Памукчиев: „Какви ги дрънка този дърт глупак Буров, какви ги приказва.“ Така ли е? Така е. Не го отричайте. Аз чета по очите Ви. Нали е така?

— Да. Така е.

— Ясно. Значи, не съм се излъгал. Все още мога да гадая по очите и усмивките на хората. Фердинанд прие трона в 1887 година от ръцете на Стамболов и го направи свой министър-председател и свой помощник, съветник, учител, възпитател. Забележете, възпитател. И Стамболов, говедото, повярва, че князът е по-глупав от него щом го кани за учител и възпитател. И започна да му дава съвети. Днес един, утре друг.

Днес му праща млади жени, нали е ергенче, утре му проводи булката на някой чиновник, която иска пари и дрехи. Фердинанд се забавлява, а Стамболов през това време се разправя с русофилите. Бие ги, гони ги, требе ги. Насилва жените им, насилва децата им, гази Търновската конституция като луда крава телето си, както казват нашите селяни, и управлява.

Царят през това време го гледа и му се смее на ума. Той бе потомствен принц. Син на князе, на херцози, внук на един френски крал.

Кралица Виктория му бе „Танти Виктори“ — леля Виктория. Неговият чичо й бе съпруг.

Та този ли Фердинанд няма да излъже, да преметне Стефан Стамболов, той ли? (Смее се ехидно, взема чашата с вино и пие с наслада).

—Той, казах го вече, разбра що за говедо е Стамболов. Умен, но не много. Лаком премного. А такива хора най-лесно падат в клопката. Остави Стамболов да се налапа с гори, с ливади, с банки, с имоти, с пари и му тласна в ръце сопата. „На, бий. Аз се боя от Русия.“ А той не се боеше от никого. Защото зад него беше Англия, Германия. Беше Австро-Унгария, която го прати в България. Стамболов го удари по жени. Всеки политик, като се наяде, започва да си спомня за младостта и да съжалява, че не е юркал всички хубави жени. И си въобразява, че ще успее. И почва да лудува. Полудя и Стамболов. И още повече се разлакоми. Той завзе чифлика на Чобан-Генови, завзе чифлика на Олматарски, настани се в Оряховското село Бутан, Гложене, навря се там в чифлиците на село Селановци. Той нямаше мярка. Нямаше насищане. Сетне, през 1892 година, започна да вилней из Добруджа и взе осем чифлика от Бутански, Провадалийски, Гайтаневски и Ючормански. Фердинанд си седеше в двореца и само му гледаше сеира. „Лапай, лапай, иде ти краят.“ Умори зетя му — военния министър Сава Муткуров — и постави за военен министър полковник Рачо Петров. Добре. Философски погледнато, нищо особено. Но иначе погледнато — това бе преврат. Постът на военния министър е най-важният пост. Това е ключов пост. Върховна власт, на върховни права и сили. Неотменим закон в политиката е, че който държи военното министерство, той държи всичко."

https://chitanka.info/text/24104/4#textstart

Фердинанд е връзката.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Преди 8 часа, Thorn said:

Аби, гайтани, агнета.

Е агнета за свобода - определено сме направили добра сделка.Това с агнетата е келепир единствено за няколко фамилии и нищо повече.Фамилии които между другото твърде бързо овладяват властта в Източна Румелия и поне до 1885 година бизнеса им с агнета е непокътнат.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 18 часа, Б. Киров said:

По силата на кой нотариален акт и закон тези земи са били собственост на агите?

Закон за земите (1858)

Той нормира три вида собственост:

1. Пряка държавна собственост

Състои се от няколко категории земи: 1) мирие (обработваеми земи извън населени места; владеят се от селяните чрез тапия), меват (пустеещи земи; не могат да се ползват от никого, предназначението им е за увеличаване при нужда на земите на чифликчиите) и метруке (земи за общо ползване, в зависимост от това кой ги ползва се делят на такива, които се ползват от неограничен кръг ползватели - пътища, пазари, площади; и на такива, които се ползват от ограничен кръг ползватели - от определени селища или група от селища - такива са гори, пасища и др.

2. Вакъфска собственост

Това е черковната собственост върху земята, както и върху имоти. Вакъфирането е акт (в писмен вид), с който мюсюлманските духовници (едни лице съответно) посвещава имуществото си общополезни цели. Това трябва да се извърши пред кадията, а за да вакъфира едно лице трябва да е пълнолетно, душевно-здраво и платежоспособно. Ако то е пълен собственик на земята, то вакъфската собственост е пълна (мюлк), а ако не е пълен, то тя е разделна (мирие) - те се вакъфират със съгласието на султана.

3. Частна поземлена собственост

Това са земите мюлк. В българските земи е познат поземленият мюлк - земи в населено място, допълнение към жилищни сгради и не по-големи от 1/2 дюмюн.

През XVIII и началото на XIX в. селското стопанство на империята, което се отличава със своята консервативност, търпи значителни промени, обусловени от разложителните процеси и зараждането на новите буржоазни отношения. В наложената в българските предели аграрна система се наблюдават нови процеси, свързани с трансформацията на основната същност на послужебното земевладение. Ако в по-ранните векове спахията не обръща особено голямо внимание на лена си, тъй като основните средства за живот той получава от плячката в победоносните войни на империята, след като войните започват да вещаят повече смърт, отколкото плячка, спахията обръща своя поглед към сигурния източник на доходи — земята. Поради тази причина сред ленниците и другите притежатели на парични средства се засилва тенденцията за придобиване на частновладелчески земи и за превръщане на послужебното в лично земевладение.

Спахиите придобиват в непосредствено владеене земя чрез най-различни средства — открито заграбване на селската земя, отнемане на земята за неизплатен дълг, покупко-продажба, разработване и присвояване на пустеещи държавни земи, възстановяване на стари поселения и разработване на прилежащите земи, създаване на говедовъдни стопанства (совати) и т.н.

Посочените пътища за придобиване на земя като лично владение са в разрез със съществуващото аграрно законодателство, но корумпираната турска администрация дава достатъчно възможности за преодоляването на законовите препятствия. Присвоените парцели земя постепенно се трансформират в частновладелчески стопанства, наречени чифлици.

Иван Стоянов, История на Българското възраждане, 1999

 

https://chitanka.info/text/5773/13

Толкова за собствеността на агите.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.08.2017 г. at 21:11, Б. Киров said:

Фердинанд е връзката.

 

Фердинанд е следствието. Въпреки че той по-късно възобновява дипломатическите връзки с Русия. За свои цели. Истинската причина е Англия и Австро-Унгария. И техният съюз срещу Русия. Защо тези двете иначе получават териториални придобивки, без да са загубили нито един войник?

 

Цитирай

В темата за демитологизацията Пандора предложи да обсъдим други варианти на освобождение на България. Да го направим!

1 Австрия ни освобождава.

Да приемем, че в края на 17 век Австрия успява да разгроми Османската империя и България до Одрин попада под австрийска власт. Какво става после? Аз не съм познавач на австрийската история, така че, ще оставя другите да се изкажат, ще кажа само това което знам.

 

Такъв сценарий не е бил възможен по политически и стратегически причини.

 

Цитирай

2 Ставаме част от Русия. През 1878 България е обявена за руска губерния (как точно би станало предлагам да не го обсъждаме). Как и доколко България би се интегрирала в състава на Руската империя е въпрос силно спорен. Който знае нека каже. След ПСВ България придобива независимост. След ВСВ ставаме част от СССР, а през 1991 отново сме независими.

 

Страната ни е обявена за Руска България. Това е повод западните страни да заявят, че Русия ни анексира.


P.S. Спомнете си Франко-пруската война и я сравнете с Руско-турската. Нямат нищо общо, нали? Защото трудностите, които е преодолявала руската армия при освобождението ни, са несравними. Благодарение на изключителното мъжество и необикновена издържливост на руския войник, България получава своята мечтана свобода.

P.P.S. Няма друго Освобождение. Нямало е предпоставки за такова. Затова е немислимо да се говори за някаква друга алтернатива.

  • ХаХа 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Регистрирай се или влез в профила си, за да коментираш.

Трябва да имаш регистрация, за да може да коментираш.

Регистрирай се!

Регистрацията на нов акаунт в нашата общност е много лесно!

Нова регистрация!

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход


За нас

Форумът съществува от края на 2005 г. и с усилията на много хора ние вече 11 години сме онлайн и продължаваме да дискутираме заобикалящия ни свят. През тези 11 години се случиха много неща и днес имаме форум с 15 000 теми, с над 350 000 мнения, а всеки месец той се чете от над 100 000 човека. Това нарежда форум "Наука" сред едни от малкото активни форуми в България, изключителни, полезни и нужни места за свободна обмяна на мисли и знания. 

Поддръжката на форума започва да тежи финансово, особено - след последния срив от хакерска атака, когато с помощта на анонимен дарител, ние успяхме да заплатим на специалист и се завърнахме онлайн без никакви загуби на съдържание. През февруари т. година платихме 850 лв за хостинг, тъй като използваме сериозни ресурси и се нуждаем от собствен VPS сървър. 

От рекламите на Гугъл печелим около 400$ на година, което не може да покрие всички разходи и това е основната причина да се обърнем към вас - нашите потребители и читатели. Всяка помощ за нас е ценна и се надяваме с общи усилия да успеем да поддържаме това място на научни дискусии живо. Създаваме фонд Форум "Наука", в който ще трупаме всички дарени средства, чиято основна цел ще бъде поддръжка и развитие на форум "Наука".

Може да се свържете с нас посредством лично съобщение, контактната форма или на office@chitatel.net

Банкова сметка:

Сдружение “Читател”

IBAN: BG87UBBS80021048062740
BIC (Swift): UBBSBGSF
При банка ОББ АД

Към PayPal:

Фонд "Форум - Наука"

 

С уважение, Р. Теодосиев
Създател на Форум "Наука
"

Научи повече!

За контакти

×