Отиди на
Форум "Наука"
Б. Киров

Какво означава Self-Driving Technology за икономиката

Recommended Posts

On 12/25/2016 at 12:54, nik1 said:

За мен излиза един въпрос (аз съм го изкзвал във форума) " има ли право държавата да взима повече от по-богатите" (дори при плосък данък, по-богатите плащат повече от по-бедните, за същото качество и количество на сигурност, здраве, и защита и т.н. получавани от държавата) , или пък  "има ли право да взима от богатите, за да дава на бедните"

-------------------

Стигам и до следнатата връзка (пак мисля на глас де). Ако пък сме приели, че системата ни е социално--капиталистически "миш-маш" (тя е това в момента, либертарианството е мъртво), защо да не мислим за повече безусловни или условни права, а и ББД?

Към привържениците на ББД, не конкретно към теб, имам следното питане – откъде ще дойдат парите, какво е условието да има безусловен доход?

И колко да бъде този ББД за България, при положение, че сега чертата на бедността е 300 лв. на човек; ако приемем, че той ще покрива тази черта, в България има около 5.5 млн. население на възраст над 18 години, това прави 19.8 млрд. лева годишно, за да има всеки един български гражданин ББД от 300 лева месечно.

Но от друга страна, всички приходи от данъци, акцизи и др. за 2016 г. са 20.63 млрд. лв., това са данните от Държавен вестник. От тези приходи се формират и разходите за държавния бюджет, издръжката на всички министерства, пенсиите, здравеопазването и разходите на общините, с една дума – живота в държавата, ето перата по разходи пак за 2016:

1 prihodi.jpg

Разходите за 2016 са били 22 411 145 600 лв., включително и вноската на България общия бюджет на Европейския съюз.

Разходите на централната власт са за 10 946 208 600 лв. От тях текущите разходи са в размер на 8 332 042 600 лв., а капиталовите разходи  за инвестиции и поддържане на държавния резерв - 2 511 887 900 лв., бюджетният буфер за непредвидени или неотложни разходи е 71 100 000 лв., от които 70 000 000 лв. са за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от евентуални бедствия.

Общият размер на бюджетните трансфери към общините и институциите на държавна издръжка са били 10 455 193 200 лв.

 

 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=99252

http://www.vesti.bg/bulgaria/prieha-biudzhet-2016-s-rekordni-prihodi-i-razhodi-6046456

Та въпросът ми е, след като се осигури ББД за всеки български гражданин, покриващ минималния долен праг от 300 лева на човек (сега около 40 процента българи са под него), какво ще остане в държавния бюджет?

Откъде могат да дойдат тези пари: от ДДС, от акцизи, от принудително отнемане от богатите чрез данък наследство, корпоративен данък, какво е УСЛОВИЕТО да има безусловен базов доход?

 

Редактирано от Б. Киров
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В момента ББД е по-скоро илюзия. Това не означава обаче, че данъчната тежест на косвените данъци, данък наследство и капиталовите данъци няма да се увеличават. За сметка на това  правителствата ще бъдат принудени да премахнат данъците върху труда за ниските и средни заплати. Т.е. необлагаемият минимум ще се повишава до такава степен, че практически хората с ниски или средни заплати няма да плащат данъци.

Това обаче се отнася за развития свят. Там по всяка вероятност ще намерят начин с комплекс от социални, политически и данъчни мерки да тушират недостатъците от развитието на изкуствения интелект и разширението на областите на неговото приложение. Проблемите от масовото използване на ИИ и роботизацията ще са най-вече за развиващите се страни - Африка, ислямския свят и в по-малка степен някои от останалите региони на Азия и латинска Америка. Излишните хора ще се появят точно там.

Целият проблем не е в развитието на технологиите, а в инертността на човешките институции - социални, политически и културни. Просто технологиите се развиват по-бързо от институциите, а промяната на културата на хората е още по-бавна. Никой не поставя под съмнение ползите от развитието на ИИ и тоталната автоматизация. Въпросът е как ще се извърши прехода към общество доминирано от подобен тип икономика. Историята показва, че преходните периоди са белязани с насилие, революции, миграции на големи групи от хора и т.н. Е, желанието е по някакъв начин това да се избегне при сегашния преход.

Ето два доклада които предлагат някакви мерки. Това е за САЩ - Artificial Intelligence, Automation, and the Economy, а това за развиващите се страни - Robots and industrialization in developing countries

 

 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 1 час, Atom said:

В момента ББД е по-скоро илюзия. Това не означава обаче, че данъчната тежест на косвените данъци, данък наследство и капиталовите данъци няма да се увеличават. За сметка на това  правителствата ще бъдат принудени да премахнат данъците върху труда за ниските и средни заплати. Т.е. необлагаемият минимум ще се повишава до такава степен, че практически хората с ниски или средни заплати няма да плащат данъци.

Това обаче се отнася за развития свят. Там по всяка вероятност ще намерят начин с комплекс от социални, политически и данъчни мерки да тушират недостатъците от развитието на изкуствения интелект и разширението на областите на неговото приложение. Проблемите от масовото използване на ИИ и роботизацията ще са най-вече за развиващите се страни - Африка, ислямския свят и в по-малка степен някои от останалите региони на Азия и латинска Америка. Излишните хора ще се появят точно там.

Целият проблем не е в развитието на технологиите, а в инертността на човешките институции - социални, политически и културни. Просто технологиите се развиват по-бързо от институциите, а промяната на културата на хората е още по-бавна. Никой не поставя под съмнение ползите от развитието на ИИ и тоталната автоматизация. Въпросът е как ще се извърши прехода към общество доминирано от подобен тип икономика. Историята показва, че преходните периоди са белязани с насилие, революции, миграции на големи групи от хора и т.н. Е, желанието е по някакъв начин това да се избегне при сегашния преход.

Ето два доклада които предлагат някакви мерки. Това е за САЩ - Artificial Intelligence, Automation, and the Economy, а това за развиващите се страни - Robots and industrialization in developing countries

 

 

Благодаря, балансиран отговор, резониращ с моето мнение; ще прочета материалите от линковете, доста са обемисти.

В исторически план е интересно да се проследи ролята на националните държави, специално тези в Европа и САЩ, при ускоряването на иновациите, икономическото развитие и регулирането на социалната структура; моето мнение е, че от ВСВ насам тази роля непрекъснато нараства и тенденцията ще продължава, въпреки идването на дясната партия на власт в САЩ, която по презумция декларира по-малко държава; всъщност федералното правителство е най-големият работодател и най-големият икономически потребител в тази страна, то консумира 20 процента от БВП, а възможностите му за инвестиции в икономиката и иновациите са несравними с която и да е било частна корпорация; само Министерството на отбраната има над 3 млн. щатни служители и 650 млрд. годишен бюджет, което го превръща в най-могъщата корпоративна структура в света.

Редактирано от Б. Киров

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/28/2016 at 11:15, Б. Киров said:

Та въпросът ми е, след като се осигури ББД за всеки български гражданин, покриващ минималния долен праг от 300 лева на човек (сега около 40 процента българи са под него), какво ще остане в държавния бюджет?

Откъде могат да дойдат тези пари: от ДДС, от акцизи, от принудително отнемане от богатите чрез данък наследство, корпоративен данък, какво е УСЛОВИЕТО да има безусловен базов доход?

 

Само да вметна: Идеята на привържениците на ББД е да се вдигнат  значително  ДДС-то върху повечето стоки (луксозни,върху тези които замърсяват и т.н.) , и/или данъците върху най-високите доходи,  в същотъо време се предлага  част от преките данъци да отпаднат.

http://bbd.bg/?p=410

Цитирай

Финансирането на ББД е възможно единствено и само при демократични системи, в които има развито пазарно стопанство.
Основните средства за финансиране ще идват предимно от две пера в хазната – ДДС и Акциз. Това са КОСВЕНИ данъци, които всички плащаме в еднакъв процент при всички наши покупки, но те не се връщат при всички по равно.
Чрез въвеждане на ББД се поправя тази несправедливост!

http://www.peticiq.com/bazov_dohod

https://alterinformation.wordpress.com/2014/01/09/980401460778/

При това положение е ясно, че няма да може да бъде достигнато покритие на минималния долен праг, който от своя страна ще се вдигне заради нарастването  на ДДС..

В тази  връзка следва да се отбележи, че акцентът според привържениците на  ББД,  е търсене на някаква абстрактна социална и човешка справедливост,  вместо акцентът върху  разбирането че  бедните трябва да станат по-богати за сметка на богатите, /което е  разбиране  на икономически левите популисти - национал-социалистите, и комунистите/ , или че всички трябва  да са еднакво богати, пак за сметка на по-богатите /което е виждането на социалистите, приложено донякъде в скандинавските страни, в скандинавския модел на доходите/

http://bbd.bg/?p=410

Цитирай

Това е гарантиран от държавата и Конституцията ежемесечен доход, който се предоставя в еднакъв размер на всеки пълнолетен Българин, живеещ на територията на Република България, за подпомагане (курсивът е мой)  на неговото независимо и свободно съществуване.
ББД е нещо като пожизнена рента, която се получава от всеки гражданин, навършил пълнолетие, за да покрива своите потребности, гарантиращи физическото му оцеляване.
ББД осигурява базова материална равнопоставеност между пълнолетните граждани на едно демократично общество, в което има развити пазарни отношения. В този смисъл, ББД не е социализъм, защото той не прави хората еднакво бедни, а обратното – разкрива простор за развитие на творческите заложби и предприемчивостта у човека!

ПС

Някои от данъчните  механизми, предлагани от привържениците на ББД, и в момента се използват от държавата:  акцизите са вид ДДС, което е с неприлично  висока  стойност;

Зависимостта към никотина и цигарите се смята за най-силната зависмост, по- силна от тази към хероина, но това не пречи на държавата да ни "одира живи"  всичките зависими (и зависимите към алкохола) ,  без да е ясно  къде отиват тези акцизи.. Всъщност акцизите отиват за социално слаби, безработни и етноси (вкл за заетите в тютюнопроизводството!), т.е главно за електорален инженеринг на партиите на власт, вместо за здравето ни да кажем..

http://bbd.bg/?p=410

Цитирай

Финансирането на ББД е възможно единствено и само при демократични системи, в които има развито пазарно стопанство.
Основните средства за финансиране ще идват предимно от две пера в хазната – ДДС и Акциз. Това са КОСВЕНИ данъци, които всички плащаме в еднакъв процент при всички наши покупки, но те не се връщат при всички по равно.
Чрез въвеждане на ББД се поправя тази несправедливост!

 

Редактирано от nik1
  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

ПС

НИКОТИН

Цитирай

 

Sunday, January 8th, 2012
Никотинът е вероятно най-използваният лек стимулант в света. Той има относително меки ефекти върху психиката, а в повечето страни отношението към него е относително либерално. Това би могло да създаде погрешното впечатление, че той не е особено вреден. Всички сериозни изследвания обаче показват, че никотинът изглежда е абсолютен лидер сред всички легални и нелегални дроги – както по силата на създаваната зависимост, така и по броя на причинените смъртни случаи.

Единствен източник на алкалоида никотин е тютюна. Никотинът може да бъде приеман само по такива начини, които достатъчно бързо го вкарват в организма, тъй като, попаднал там, той бързо се разгражда. По ирония на съдбата огромната част от потребителите са избрали възможно най-вредния начин на употреба – пушенето. Значително по-безопасно е никотинът да се приема чрез лигавиците на носа (смъркане) или устата (смучене на тютюн или никотинова дъвка) или даже през кожата (никотинови лепенки).

Никотинът притежава едно необичайно съчетание от свойства, което е нетипично за останалите стимуланти: той едновременно успокоява и леко стимулира мисълта. Венозното въвеждане на никотин у страстни пушачи е предизвикало ефекти, които някои от участниците в експериментите са оприличили на морфин, но повечето – на кокаин. Във всеки случай, психологическите ефекти на никотина са значително по-меки от тези на опиатите и силните стимуланти и много пушачи не ги осъзнават. Никотинът забележимо подтиска апетита, поради което пушачите отслабват средно с 3 до 5 кг.

Никотинът влияе на периферната нервна система като повишава кръвното налягане и пулса. Свиването на кръвоносните съдове външно се изразява в бледност, а влошеното кръвоснабдяване на кожата води до по-бързото и стареене. Той възбужда скелетните мускули като предизвиква леко, но забележимо треперене на ръцете; този му ефект е стимулирал много хора, за които съвършеното владеене на ръцете е изключително важно (хирурзи, музиканти), да откажат цигарите.

Типичната доза никотин, която поема пушача, изпушвайки една цигара, е около 1 милиграм. Смъртната доза на никотина е около 30 до 50 пъти по-голяма. Смъртните случаи от свръхдоза никотин са изключително редки; това се случва най-вече на победителя в някое идиотско състезание по надпушване.

Основните здравословни проблеми на пушачите обаче идват не толкова от самия никотин, а от пушенето. Тютюневият дим съдържа хиляди съставки, които са повече или по-малко вредни за белия дроб. Пушачите страдат от хроничен бронхит; това е всеизвестната тютюнджийска кашлица. Затруднената работа на белия дроб натоварва допълнително сърцето, което повишава вероятността за сърдечно-съдови заболявания: от влошено оросяване на крайниците до инфаркт и инсулт. Канцерогенните съставки на дима многократно (5 до 10 пъти) повишават вероятността за рак на белия дроб, устата и гърлото.

У нас годишно повече от 3 000 души умират от рак на белия дроб; почти 90 процента от тях дължат това на пушенето. Приблизително два пъти повече хора умират преждевременно от сърдечно съдови заболявания и други усложнения, също в резултат от употреба на тютюн. Проблемите, произтичащи от самото пушене, могат значително да бъдат намалени чрез алтернативни методи за приемане на никотина, напр. никотинови дъвки или интраназални спрейове, но това едва ли би предизвикало възторг у производителите на тютюневи изделия.

Единственото радикално решение естествено е отказването от никотина във всичките му възможни форми. Проблемът е в това, че той предизвиква изключително силна зависимост, която по мнението на много нарколози и хероинови наркомани е по-силна даже от тази към хероина. Като слаба утеха може да се добави, че за пълното развитие на никотинова зависимост са необходими поне 1 до 2 години. Никотиновият абстинентен синдром е лишен от драматизма на алкохолния или хероиновия, но е твърде продължителен и поради това трудно преодолим. Той се изразява в нервност, избухливост, понижена способност за концентрация, нарушен сън и напълняване. Симптомите в течение на месец-два избледняват, но страстното желание за цигари често продължава години наред.

Ако може да се каже нещо хубаво за никотина, това е, че пушачите са по-малко изложени на опасността да развият някои дегенеративни заболявания, характерни за напредналата възраст (синдромите на Паркинсън и на Алцхаймер). В последните години се провеждат сериозни научни изследвания, чиято цел е получаването на синтетични аналози на никотина, които притежават неговите психоактивни свойства, но са по-безопасни.

 

Псохологическата зависимост към никотина (и цигарите) е най-силната от всички познати:

Цитирай

Единственото радикално решение естествено е отказването от никотина във всичките му възможни форми. Проблемът е в това, че той предизвиква изключително силна зависимост, която по мнението на много нарколози и хероинови наркомани е по-силна даже от тази към хероина. Като слаба утеха може да се добави, че за пълното развитие на никотинова зависимост са необходими поне 1 до 2 години. Никотиновият абстинентен синдром е лишен от драматизма на алкохолния или хероиновия, но е твърде продължителен и поради това трудно преодолим. Той се изразява в нервност, избухливост, понижена способност за концентрация, нарушен сън и напълняване. Симптомите в течение на месец-два избледняват, но страстното желание за цигари често продължава години наред.

 

Т.е за силата на зависимостта не се съди по драматизма на абстинентния синдром (абстинентните симптопи при никотина и цигатите не са драматични, ако беше така то трябваше да се събуждаме през нощта за да пушим), а по преодолимостта от тази зависимост!

http://izgorimazninite.com/blog/nikotin/

Цитирай

 

Пристрастяване

Съвременни изследвания показват, че никотина предизвиква редица ефекти в мозъка. По-специално, проучвания на природата на пристрастяването към него показват, че никотина активира мезолимбичния път (система регулираща чувството за удовлетвореност) — като повлиява дейността на нервните вериги в мозъка, отговорни за усещания като удоволствие и еуфория.

Допаминът е един от ключовите невространсмитери участващ в дейността на главния мозък. Установено е, че чрез повишаване на допаминовите нива в мезолимбичния път на мозъка, никотинът се явява агент с екстремно високи стойности към пристрастяване. Много проучвания показват, че към никотина се развива много по-силна зависимост, отколкото към кокаин и хероин. Както и при други медикаменти, към които се развива физическа зависимост, отказването от никотина води до отслабване на продукцията на допамин, като мозъка се опитва да компенсира тази загуба чрез други стимулиращи невротрансмитери, заместващи изкуствената стимулация. От своя страна допамина регулира чувствителността на никотиновите ацетил холинови рецептори. С намаленото му количество пада и тяхната чувствителност. За да се справи с този компенсаторен механизъм мозъка увеличава количеството на рецепторите. В последствие се увеличава количеството нанорадреналина, дериват на допамина, който потиска рециклирането на глутаматнитерецептори, отговорни за формирането на памет и познавателните умения. Крайния ефект е увеличена чувствителност на мезолимбичния път, в противовес на други наркотици като кокаин и хероин, които, потискат чувствителността му. Тази неврофизиологична промяна се задържа месеци след отказването от тютюна.

 

 

Редактирано от nik1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Открих български сайт, пропониращ ББД, той излиза най-отгоре като изпишеш тази абревиатура, и онова което прочетох в него ми напомни слогана „Доктор Тошков лекува най-добре всичко”, цитирам:

„Всеки знае израза – “последните ще станат Първи”, нали? Вярвайте и бъдете сигурни, уважаеми сънародници, че точно това ще стане по отношение на стандарта ни, ако въведем ББД! Защо идеята за ББД е „гола“ и в нея няма точни сметки? Теоретичните сметки са направени от германци в показания на сайта ни близо двучасов филм (www.bbd.bg). Който разбира от икономика и финанси, ще се убеди, че тези изчисления са коректни и достоверни, и че те са поднесени от професионалисти.”

С други думи, ако не вярвате на нас, питайте германските експерти.

Това хубаво, но какво предлагат конкретно господата – 200 лева базов доход като за начало, и то веднага, сега, като се запорират и преразпределят парите от фонд ДДС и акцизите – 12 млрд. годишно. Идеята обаче е малко коварна по отношение на бизнеса, защото вече фирмите нямало да получават върнато ДДС, всичко за благоденствието на българите.Всеки пълнолетен българин ще получава по 200 лева месечно, но господата са помислили и за морала и възпитанието – няма да може да ги харчи току тъй за глупости и капризи, само за насъщно необходими нужди, затова паричките на народа ще са в дебитни карти с ограничения при покупките.

После фантазията им се развихря и стига до висините на „Ню Васюки”, описано от Остап Бендер пред любителите-шахматисти от "Златния Телец" на Илф и Петров – България по този начин щяла да изпревари целия цивилизован свят, и на Изток и на Запад, благоденствието щяло да я залее, Швейцария и другите щели да ни завиждат, защото не се сетили първи да въведат ББД. Ето само някои избрани „бисери” от тази прокламация:

„Нека да се стремим да постигнем стандартите в страни като Англия и Швейцария чрез ББД (дори да ги задминем), а не с протегната ръка и приведено положение да търсим някой да ни приема някъде си по милост (Еврозоната и Шенген).”

„няма да има ДДС измами! Защо?- защото то вече няма да се краде и усвоява неправомерно, както до сега,  защото ще отпадне и Данъчния Кредит,  от който най-много се краде. След въвеждането на ББД тези пари ще се разпределят по равно на всеки българин. Към настоящия момент ДДС-то е като принудителна мярка, задължаваща бизнеса, за да подобри пазарната система.”

„(важно!) решаване на ромския проблем! Ромският “бизнес” да се създават деца, които да се издържат от социални помощи или институции, а след като пораснат, в тинейджърска възраст да се продават – ще престане. Няма да има нормален ром, който ще иска да има много деца, които само ще му намаляват ББД и ще се ощетява така финансово?! Ако успеем в тази насока, за подобно ноу-хау не само цяла Европа ще ни е благодарна, но и целият свят, където се шири подобна търтейска несправедливост.”

” Помислете,  кой ще държи пари в банки за “черни дни”, ако получава ББД? Разумно е хората след като могат – да инвестират в собственото си удобство, което ще увеличи приходите им от спестени режийни (ток и парно), които се плащат от картата на ББД, нали? Българинът е предприемчив, щом като и сега може да живее със 100 евро на месец.”

„около 35 милиарда, спестени в банките народни пари „за черни дни“, ще се включат в икономиката, което ще е като “мехлем” за нея при сегашния застой в кредитирането. Помислете,  кой ще държи пари в банки за “черни дни”, ако получава ББД?”

„Поговорката “Който не работи не трябва да яде” няма да е актуална вече, а в сила ще бъде следното – “който се труди и мисли, ще има повече”. В този смисъл, глад и мизерия не би трябвало да има повече в България!”

„Кой ще върши мръсната работа (почистване на улици, канализация и др.)? Хората, работещи в тези области, ще получават по-добро заплащане и подобри условия за труд; ще се прави непрекъсната автоматизация и рационализация; хората ще бъдат стимулирани сами да вършат част от тези задължения.Към това можем да добавим и идеята за “внасяне” на работна ръка.”

Не знам, на някои това може да им звучи резонно и разумно, на мен ми прилича да байганьовска демагогия в стил „Стани ти, за да седна аз”, доколкото авторите на въпросния текст провъзгласяват всенародно движение за ББД и увещават гражданите да не подкрепят никоя политическа партия, която не подкрепя ББД, разбирай тях. Оголена от своята комичност, идеята им е следната – национализираме 12 млрд. от сега събираните с данъци 18 млрд., затваряме ги в банкова сметка и ги разпределяме като баница поравно на 5 млн. пълнолетни българи с лимитирани дебитни карти. Основните пари, естествено, идват за сметка на работещите с ДДС фирми, които вместо да си връщат данъка и да го реинвестират (20 процента), ще трябва да го „даряват”, тоест към техния корпоративен данък (10 процента) се прибавят още 20. Да се смееш ли да плачеш ли, аз се забавлявах, но такива "прокламации", според мен, само компрометират идеята за ББД, дори в нея да има някакъв резон, в което не съм убеден, поне за настоящата ситуация в България, където даже пенсиите не смогват да се изплащат.

http://bbd.bg/?p=410

 

 

Редактирано от Б. Киров

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 24 минути, Б. Киров said:

Открих български сайт, пропониращ ББД, той излиза най-отгоре като изпишеш тази абревиатура, и онова което прочетох в него ми напомни слогана „Доктор Тошков лекува най-добре всичко”, цитирам:

„Всеки знае израза – “последните ще станат Първи”, нали? Вярвайте и бъдете сигурни, уважаеми сънародници, че точно това ще стане по отношение на стандарта ни, ако въведем ББД! Защо идеята за ББД е „гола“ и в нея няма точни сметки? Теоретичните сметки са направени от германци в показания на сайта ни близо двучасов филм (www.bbd.bg). Който разбира от икономика и финанси, ще се убеди, че тези изчисления са коректни и достоверни, и че те са поднесени от професионалисти.”

С други думи, ако не вярвате на нас, питайте германските експерти.

Това хубаво, но какво предлагат конкретно господата – 200 лева базов доход като за начало, и то веднага, сега, като се запорират и преразпределят парите от фонд ДДС и акцизите – 12 млрд. годишно. Идеята обаче е малко коварна по отношение на бизнеса, защото вече фирмите нямало да получават върнато ДДС, всичко за благоденствието на българите.Всеки пълнолетен българин ще получава по 200 лева месечно, но господата са помислили и за морала и възпитанието – няма да може да ги харчи току тъй за глупости и капризи, само за насъщно необходими нужди, затова паричките на народа ще са в дебитни карти с ограничения при покупките.

После фантазията им се развихря и стига до висините на „Ню Васюки”, описано от Остап Бендер пред любителите-шахматисти от "Златния Телец" на Илф и Петров – България по този начин щяла да изпревари целия цивилизован свят, и на Изток и на Запад, благоденствието щяло да я залее, Швейцария и другите щели да ни завиждат, защото не се сетили първи да въведат ББД. Ето само някои избрани „бисери” от тази прокламация:

„Нека да се стремим да постигнем стандартите в страни като Англия и Швейцария чрез ББД (дори да ги задминем), а не с протегната ръка и приведено положение да търсим някой да ни приема някъде си по милост (Еврозоната и Шенген).”

„няма да има ДДС измами! Защо?- защото то вече няма да се краде и усвоява неправомерно, както до сега,  защото ще отпадне и Данъчния Кредит,  от който най-много се краде. След въвеждането на ББД тези пари ще се разпределят по равно на всеки българин. Към настоящия момент ДДС-то е като принудителна мярка, задължаваща бизнеса, за да подобри пазарната система.”

„(важно!) решаване на ромския проблем! Ромският “бизнес” да се създават деца, които да се издържат от социални помощи или институции, а след като пораснат, в тинейджърска възраст да се продават – ще престане. Няма да има нормален ром, който ще иска да има много деца, които само ще му намаляват ББД и ще се ощетява така финансово?! Ако успеем в тази насока, за подобно ноу-хау не само цяла Европа ще ни е благодарна, но и целият свят, където се шири подобна търтейска несправедливост.”

” Помислете,  кой ще държи пари в банки за “черни дни”, ако получава ББД? Разумно е хората след като могат – да инвестират в собственото си удобство, което ще увеличи приходите им от спестени режийни (ток и парно), които се плащат от картата на ББД, нали? Българинът е предприемчив, щом като и сега може да живее със 100 евро на месец.”

„около 35 милиарда, спестени в банките народни пари „за черни дни“, ще се включат в икономиката, което ще е като “мехлем” за нея при сегашния застой в кредитирането. Помислете,  кой ще държи пари в банки за “черни дни”, ако получава ББД?”

„Поговорката “Който не работи не трябва да яде” няма да е актуална вече, а в сила ще бъде следното – “който се труди и мисли, ще има повече”. В този смисъл, глад и мизерия не би трябвало да има повече в България!”

„Кой ще върши мръсната работа (почистване на улици, канализация и др.)? Хората, работещи в тези области, ще получават по-добро заплащане и подобри условия за труд; ще се прави непрекъсната автоматизация и рационализация; хората ще бъдат стимулирани сами да вършат част от тези задължения.Към това можем да добавим и идеята за “внасяне” на работна ръка.”

Не знам, на някои това може да им звучи резонно и разумно, на мен ми прилича да байганьовска демагогия в стил „Стани ти, за да седна аз”, доколкото авторите на въпросния текст провъзгласяват всенародно движение за ББД и увещават гражданите да не подкрепят никоя политическа партия, която не подкрепя ББД, разбирай тях. Оголена от своята комичност, идеята им е следната – национализираме 12 млрд. от сега събираните с данъци 18 млрд., затваряме ги в банкова сметка и ги разпределяме като баница поравно на 5 млн. пълнолетни българи с лимитирани дебитни карти. Основните пари, естествено, идват за сметка на работещите с ДДС фирми, които вместо да си връщат данъка и да го реинвестират (20 процента), ще трябва да го „даряват”, тоест към техния корпоративен данък (10 процента) се прибавят още 20. Да се смееш ли да плачеш ли, аз се забавлявах, но такива "прокламации", според мен, само компрометират идеята за ББД, дори в нея да има някакъв резон, в което не съм убеден, поне за настоящата ситуация в България, където даже пенсиите не смогват да се изплащат.

http://bbd.bg/?p=410

 

 

Идеята за "даряването" на ДДС не е икономически издържана, така както не е издържана и идеята за повишаването на преките данъци; По-скоро трябва да се мисли в посока увеличаване на ДДС и на косвените данъци, което е консервативно (познато) решение и при сегашната система..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 10 минути, nik1 said:

Идеята за "даряването" на ДДС не е икономически издържана, така както не е издържана и идеята за повишаването на преките данъци; По-скоро трябва да се мисли в посока увеличаване на ДДС и на косвените данъци, което е консервативно (познато) решение и при сегашната система..

Ник, моето мнение за някаква форма на безусловен базов доход е, че за това може да се мисли като реалност само във високоефективни икономики, произвеждащи голяма добавена стойност и БВП; въвеждат го, доколкото знам, във Финландия от 2017 (по 800 евро месечно), но там цялото общество си е извървяло последователно пътя до високия стандарт на живот и социална култура; не можем да прескачаме етапите, петилетката за 2 години няма начин как да стане, трябва да си извървим целия път.

Иначе, лично аз, нямам нищо против да получавам безусловно по 200 лева месечно, но те ще ми стигнат точно за по кутия цигари и градския транспорт, точно толкова.:)

Редактирано от Б. Киров

Share this post


Link to post
Share on other sites

ББД не трябва да се разглежда от гледна точка на някаква социална справедливост или равенство. Основният проблем който би трябвало да разреши от гледна точка на елитите е въпроса за сигурността - да не бъдат пометени от социални бунтове или революции. До 20-ти век социалните сътресения се решават с един способ - насилие, било вътрешно спрямо недоволните елементи, било външно под формата на идеологически мотивиран войни, които да ангажират енергията на масите. Още през изминалия век за западът става ясно, че методът е или неприемлив (вътрешното насилие) или не работи (ангажирането с външни идеологически мотивирани войни). Никак не е случайно, че въпросът за ББД се дискутира точно по времето на Никсън.  ББД обаче се оказва илюзия и проблемът е решен със социални програми и/или  улесняване достъпа на домакинствата до банковото кредитиране.
 

Цитирай

 

Total means-tested welfare spending (cash, food, housing, medical care, and social services to the poor) has increased more than 17-fold since the beginning of Lyndon Johnson's War on Poverty in 1964. Though the current trend is unsustainable, the Obama Administration would increase future welfare spending rather than enact true policy reforms.

20120503_FedBudgSpend12.png 

  

И за дълговете:

household-debt.jpg

 

 

Обсъждането на ББД в момента е продиктувано от факта, че до голяма степен досегашните мерки са изчерпани. От друга страна въвеждането на ИИ не само, че ще усили социалното напрежение, но и поставя въпроса кой ще потребява продуктите и услугите създавани от ИИ и роботите. 

ББД обаче няма да  разреши проблема. Икономиката отдавна е глобална и устойчиво решение би било ББД да се въведе в планетарен мащаб. Към момента това е в сферата на фантастиката. 

Редактирано от Atom

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Разбирам те много добре , но искам акцентирам на нещо важно, което не се знае/разбира/не се коментира от мнозинството в България (дори и от икономисти)  - за много хора, и то активни и работещи,  тези 200 лева (приблизително, може да са и 180 лева) са огромна помощ и облекчение, заради това че ги отдалечват от ръба...

Обяснявам: За тези които живеят на ръба, малкото "отхлабване" на примката може да е един вид "животоспасяващо", например заради това че тези допълнителни средства могат да се инвестират в търсене на нова (по -добре платена) работа, или придобиване на нови умения с които се спечели по -добра разбота. позияи или заплата , Или пък с тези средства хората могат да преживеят няколко месеца при уволнение или съкращение,- да превижеят докато си намерят работа.

(при средна брутна заплата от около 650 лева  в Пловдив, Велико търново или Габрово , чистата е около 520 лева, 200 лева помощ са допълнителна една трета към заплатата, а същите проценти и съотношения ги има и във Финландия!)

Искам да кажа, просто е: принципите на ББД са едни и същи във Финландия и съответно в България, Афганистан или Сицилия..

Разликите са в това че ние  ориенталците и "южняците" не сме узрели ментално и културно (не сме развили емпатично мислене, и приемаме хората извън нашия кръг като "полухора"), и не сме се отказали от лошите управленски практики (корупцията, щуробажданащината, търговията с влияние и тесните връзки, или браковете между бизнеса и управляващите) за да приемем ББД.. 

 

 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 13 минути, Atom said:

ББД не трябва да се разглежда от гледна точка на някаква социална справедливост. Основният проблем който би трябвало да разреши от гледна точка на елитите е въпроса за сигурността - да не бъдат пометени от социални бунтове или революции.

За вместна само: Обществените несправедливости (по-точно разбирането в една критична маса от хора че има такива) са в основата на всички познати в историята бунтове и революции..Конктретно, бунтовете причинени от обедняване и разбиране за икономическа несправедливост според виждането ми са причина за 90-95 процента от познатите в историята (от Американската революция - до арабските пролети и "гладните" бунтове в България 1996/97 и началото на 2013 - причините са последните)

 

Редактирано от nik1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 10 минути, nik1 said:

За вместна само: Обществените несправедливости са в основата на всички познати в историята бунтове и революции

Точно така. Постът ти след моя много добре описва ситуацията. ББД  не означава, че някой ще ни осигури жилище, автомобил и достойно съществуване. ББД просто ни отдалечава от ръба.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Преди 21 часа, Atom said:

ББД не трябва да се разглежда от гледна точка на някаква социална справедливост или равенство. Основният проблем който би трябвало да разреши от гледна точка на елитите е въпроса за сигурността - да не бъдат пометени от социални бунтове или революции. До 20-ти век социалните сътресения се решават с един способ - насилие, било вътрешно спрямо недоволните елементи, било външно под формата на идеологически мотивиран войни, които да ангажират енергията на масите. Още през изминалия век за западът става ясно, че методът е или неприемлив (вътрешното насилие) или не работи (ангажирането с външни идеологически мотивирани войни). Никак не е случайно, че въпросът за ББД се дискутира точно по времето на Никсън.  ББД обаче се оказва илюзия и проблемът е решен със социални програми и/или  улесняване достъпа на домакинствата до банковото кредитиране.
 

 

Обсъждането на ББД в момента е продиктувано от факта, че до голяма степен досегашните мерки са изчерпани. От друга страна въвеждането на ИИ не само, че ще усили социалното напрежение, но и поставя въпроса кой ще потребява продуктите и услугите създавани от ИИ и роботите. 

ББД обаче няма да  разреши проблема. Икономиката отдавна е глобална и устойчиво решение би било ББД да се въведе в планетарен мащаб. Към момента това е в сферата на фантастиката. 

Приемам като консенсусна гледна точка да обсъждаме ББД като потенциално възможен социален амортисьор, предлагащ възможност за „мирно съвместно съществуване” без насилствени сблъсъци между елитите и стигналите ръба на бедността хора без работа.

Трябва да се коригирам от предишния си постинг, Финландия не е приела въвеждането на такъв доход от 2017, ще извърши експеримент само с 2000 души, които ще получават не по 800, а по 560 евро всеки месец в продължение на година. Подобни ограничени експерименти ще се правят и на други места по света, но засега никоя западна държава не е приела законодателно въвеждането на ББД в национален мащаб, а само на регионални нива. В Германия предложение за ББД е отхвърлено от парламента (с доста сериозни аргументи, формулирани педантично в точки), в Швейцария не е прието след референдум от 77% от участвалите. Причините, както и аргументите „за” и „против” могат да се прочетат в детайли на тези линкове:

https://www.bloomberg.com/quicktake/universal-basic-income

https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-05-02/a-basic-income-should-be-the-next-big-thing

https://jobspotting.com/en/journal/universal-basic-income/

http://www.chinapost.com.tw/commentary/afp/2016/06/04/468265/Pro-and.htm

В САЩ най-силните привърженици за ББД са от средите на високотехнологичните фирми в Силиконовата долина (Илон Мъск е сред тях), като според мен, това има следното обяснение: проучвания показват, че там най-ускорено се въвежда роботизацията и вероятно ИИ, което очертава перспективата (потенциално) 47% от работните места да бъдат съкратени; оттук и загрижеността на високотехнологичните компании, кой ще купува тяхната продукция, ако хората са без работа и заплати?

Изобщо примерът със законодателството на Ричард Никсън не е от най-коректните, защото на практика Никсън не предлага ББД, а доплащане на хората под долния праг на бедност тогава от 1600 долара (сегашни 10 000); дотам се изчерпва и проектозакона му, но дори и в този му орязан вид не е приет. Цифрите за увеличаването на парите в бюджета за различни социални програми в САЩ са впечатляващи, наистина социалните програми от времето на Никсън (1968-74) са вдигнали ръст 500% (пет пъти!) и според мен тази тенденция ще продължи, дори Тръмп не я оспори в предизборните си дебати с Клинтън. Друг е въпросът доколко са ефективни тези социални програми, доколко устремно нарастващото чиновничество в САЩ (сега там има над 22 милиона държавни служители, заедно с федералните, щатските и областните) не изяжда огромна част от тези пари във вид на заплати, бонуси и корупционни схеми при разпределението им. Изчислено е, че ако в САЩ се въведе ББД за цялото население от 10000 годишно, това би струвало 3.2 трилиона долара годишно на бюджета; сега разпределяните в социални програми пари са три пъти по-малко, а целият бюджет е 3.2 трилиона.

Ако се върнем конкретно в детайлите, предложението да се търсят резерви за акумулиране на средства за ББД от косвените данъци, предимно с вдигане на ДДС, не е чак толкова хуманно от гледна точка на бедните, то повече облагодетелства големите производители, защото вдигането на данъка върху добавената стойност автоматично ще повлече нагоре цените на стоките за крайния потребител, което ще удари по джоба дребните купувачи и ще отвори нови възможности към крупния бизнес, тъй като той си получава пак голяма част от добавената стойност във вид на данъчен кредит, за разлика от крайния клиент на продукцията му.

 

Редактирано от Б. Киров

Share this post


Link to post
Share on other sites

Илон Мъск, собственик на Tesla и SpaceX, се присъедини към десетки CEO изпълнителни директори на компании занимаващи се с изкуствен интелект в отворено писмо до ООН, в което те искат забраната на ИИ в оръжия, преди технологията да бъде поставена под пълен контрол.

„Смъртоносните автономни оръжия се очертават като третата революция във въоръженията” – пише в обръщението, подписано от директори на компании като Cafe X Technologies и PlusOne Robotics /разработващи автономни системи за ръчен труд/.

„Щом веднъж бъде отворена Кутията на Пандора, вече ще бъде трудно да се затвори отново.” В писмото се повтарят предишните аргументи от писмо на Мъск и още 3000 изследователи на ИИ, подписано и от Стивън Хокинг през 2015, в което буквално пише за автономните оръжия, че те ще бъдат използвани за "убийства, дестабилизиращи народите, подчиняване на населението и селективно убиване на определени етнически групи".

Много нации вече използват дронове, пилотирани дистанционно от хора. Автономните оръжия ще бъдат още една крачка по-натам, елиминиращи напълно човешкото управление. Но това ще отвори „кутия с червеи”, според писмото от 2015, защото „ще минимализира прага на задръжките да влезеш във война, ще ескалира световна оръжейна надпревара, при която смъртоносна технология ще може да бъде масово произвеждана, ставаща все по-евтина и с която ще може да се злоупотребява. ИИ е на такъв етап от развитие, че производството на такива системи е въпрос на години, не на десетилетия и залогът е висок. Въпрос само на време е такива системи да излязат на черния пазар и да попаднат в ръцете на терористи, диктатори и маниаци желаещи да ги използват за етническо прочистване.”

Мъск е спонсор на OpenAI, предприятие с идеална цел, което работи за създаване на „сигурен” ИИ.

В началото на тази година Мъск разкри подробности за новото си начинание Neuralink, регистрирана в Калифорния компания, която планира устройство за имплантиране в мозъка, помагащо на хора с мозъчни увреждания, например след инсулт. Устройството ще позволява на мозъка да се свързва безжично с облак или директно с компютър, както и с друг мозък, в който има такъв имплант.

"Ще имаме избор, дали да останем настрана и да бъдем ефективно безполезни, като домашен любимец - знаете, като домашна котка или нещо подобно - или в крайна сметка да намерим някакъв начин да бъдем симбиотични и да се слеем с AI", казва Мъск в сайта Wait But Why /да чакаме, но защо?

Възгледите на Мъск за ИИ се сблъскват с тези на Марк Зукърбърг; миналия месец Зукърбърг нарече предупрежденията на Мъск „раздути” и определи себе си като „оптимист.” Мъск го контрира като нарече разбирането му по темата „ограничено.”

http://www.msn.com/en-us/money/companies/elon-musk-and-ai-experts-urge-un-to-ban-artificial-intelligence-in-weapons/ar-AAquSVW?ocid=spartandhp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Регистрирай се или влез в профила си, за да коментираш.

Трябва да имаш регистрация, за да може да коментираш.

Регистрирай се!

Регистрацията на нов акаунт в нашата общност е много лесно!

Нова регистрация!

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход


За нас

Форумът съществува от края на 2005 г. и с усилията на много хора ние вече 11 години сме онлайн и продължаваме да дискутираме заобикалящия ни свят. През тези 11 години се случиха много неща и днес имаме форум с 15 000 теми, с над 350 000 мнения, а всеки месец той се чете от над 100 000 човека. Това нарежда форум "Наука" сред едни от малкото активни форуми в България, изключителни, полезни и нужни места за свободна обмяна на мисли и знания. 

Поддръжката на форума започва да тежи финансово, особено - след последния срив от хакерска атака, когато с помощта на анонимен дарител, ние успяхме да заплатим на специалист и се завърнахме онлайн без никакви загуби на съдържание. През февруари т. година платихме 850 лв за хостинг, тъй като използваме сериозни ресурси и се нуждаем от собствен VPS сървър. 

От рекламите на Гугъл печелим около 400$ на година, което не може да покрие всички разходи и това е основната причина да се обърнем към вас - нашите потребители и читатели. Всяка помощ за нас е ценна и се надяваме с общи усилия да успеем да поддържаме това място на научни дискусии живо. Създаваме фонд Форум "Наука", в който ще трупаме всички дарени средства, чиято основна цел ще бъде поддръжка и развитие на форум "Наука".

Може да се свържете с нас посредством лично съобщение, контактната форма или на office@chitatel.net

Банкова сметка:

Сдружение “Читател”

IBAN: BG87UBBS80021048062740
BIC (Swift): UBBSBGSF
При банка ОББ АД

Към PayPal:

Фонд "Форум - Наука"

 

С уважение, Р. Теодосиев
Създател на Форум "Наука
"

Научи повече!

За контакти

×