Отиди на
ISTORIK

Най-честите типове грешки, допускани в писмената и устната реч - в интернет и извън него

Recommended Posts

ISTORIK    2638

Любопытно, в русском точно так же иногда буквы эти путаются и в этих же словах.

Това наистина е прелюбопитна новина. Не го знаех, признавам си.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Кухулин    469

Я дайте малко акъл, че уж пишман любител-лингвист това онова :laugh: , обаче ударих на камък. Казусът:

Свикнал съм, когато имам корен на и окончание -ск-, да пиша -зск-. Например огузски, кавказски, черкезски. Винаги съм смятал, че и двете форми са правилни (-зск-/-зк-). Днес обаче реших да проверя какво е положението и малко се изненадах:

Google за "кавказски" дава 526 000 резултата;

Google за "кавказки" дава 631 000 резултата;

Но!

slovo.bg за "кавказски" дава 0 резултата;

slovo.bg за "кавказки" дава 15 резултата;

liternet.bg за "кавказски" дава 2 резултата;

slovo.bg за "кавказки" дава 18 резултата;

Отворих аз една дебела книжна енциклопедия и наистина - Кавказки планини. Точно до тях обаче се мъдрят Талъшските планини. Да, но всички имаме близко познанство с кайлъшката гроздова...

Едновременно с това не можем да не се сетим за паралелите:

безспорно

безследно

изследвам

изскубвам

изскачам

разстрел

и т.н.

Та въпросът ми е: има ли конкретно езиково/правописно правило - кога -с- изпада между две съгласни и кога се запазва?

Share this post


Link to post
Share on other sites
unustamatu    23

Опростяването на наставката -ск- се отразява от правописа:

-зск- > -зк- (кавказки);

-сск- > -ск- (руски);

-жск- > -жк- (волжки);

-шск- > -шк- (чувашки);

-щск- > -щк- (букурещки);

-чск- > -чк- (добрички).

"Талъшски планини" е неправописно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ISTORIK    2638

Съгласната С изпада, когато наставката -СКИ се прибавя към основа, завършваща на С, З, Ш, Ж, СТ, Щ.

- Русия - русКИ (не - руССки)

- Кавказ - Кавказки

- младеж - младежки

- мъж - мъжки

- богаташ - богаташки

- реванш, реваншист - реваншистки

- Букурещ - Букурещки

- Париж - парижки

- Хаинбоаз - хаинбоазки

- Бургас - бургаски

- Петрич - петрички

- Мургаш - мургашки

- Волга - волжки (макар волжСКИ да изглежда/звучи логично)

- Чувашия - чивашки

- Добрич - добрички

- Талъш - талъшки

- Казанлък - казанлъшки

- огуз (оуз) - огузки (оузки)

Във връзка с палатализацията (промяната на Г, К, Х в Ч, Ж, Ш и Ц, З, С:

- сиромах - сиромашки

- чех - чешки

- Разлог - разложки

- Норвегия - норвежки

- страх - страшен

- сняг - снежен

- век - вечен

- човек - човечен

- ковач - ковашки

- човек - човешки

- хлапак - хлапашки

- заек - заешки

- вдовица - вдовишки

При формиране на новообразувани прилагателни при някои чужди думи НЕ се осъществява преминаване (замяна) на Г в Ж и на К - в Ш.

- Ирак - иракски

- Чикаго - чикагски

- демагог - демагогски

Наставката -СКИ има разновидности: -ЕСКИ и -ИЧЕСКИ, при които С не изпада.

- ученик - ученически

- мъченик - мъченически

- разбойник - разбойнически

- пътник - пътнически

- заповед - заповеднически

- езичество - езически

- педагог - педагогически

- хронология - хронологически

- стоматолог - стоматологически

Редактирано от ISTORIK

Share this post


Link to post
Share on other sites
Кухулин    469

Ахааммм! Значи правилото е формулирано по морфологичен признак, само за наставката. Схванах. Благодаря ви за отговорите.

А интересно, защо са изключени другите позиции, например -зск- в началото (изскачам, изскубвам). Явно затова се бърка половината български народ :biggrin:

Share this post


Link to post
Share on other sites
ISTORIK    2638

Интересно, защо са изключени другите позиции, например -зск- в началото (изскачам, изскубвам). Явно затова се бърка половината български народ :biggrin:

В тези случаи имаме ПРЕДставка ИЗ-, която не бива да се бърка с НАставката -СКИ, както следва:

- ИЗселвам (се)

- ИЗсичам

- ИЗскачам

- ИЗскубвам (се)

- ИЗследвам

- ИЗслушвам

- ИЗстивам

- ИЗстисквам

- ИЗстрелвам (се)

- ИЗстудявам

- ИЗстъргвам

- ИЗсушавам (се)

- ИЗсъсквам

- ИЗсъхвам

Редактирано от ISTORIK

Share this post


Link to post
Share on other sites
ISTORIK    2638

Не мога да ти отговоря. Но такива са правилата. Не съм ги създал аз. Следвана е някаква логика.

Share this post


Link to post
Share on other sites
unustamatu    23

Представките са някак по-автономни от наставките, по-ясно се чувстват като самостоятелна единица. От друга страна правописът по принцип отразява историческите изменения, но не и съвременните; специално при наставката -ск(и)- имаме комбинация от двата вида. Затова представките винаги се пишат по един и същ начин, а при някои наставки има компромис с произношението.

Редактирано от unustamatu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Кухулин    469

Представките са някак по-автономни от наставките, по-ясно се чувстват като самостоятелна единица. От друга страна правописът по принцип отразява историческите изменения, но не и съвременните; специално при наставката -ск(и)- имаме комбинация от двата вида. Затова представките винаги се пишат по един и същ начин, а при някои наставки има компромис с произношението.

На мен ми се струва, че поддържането на групата -зс- в началото на думите е изкуствено и оттам идва този голям проблем в правописа. Набързо поразгледах текстовете и още в преписите на "История славянобългарска" се наблюдава изпадане на -с-:

неислъдимая вместо неизслъдимая

въставитъ вместо възставитъ

бестрашни вместо безстрашни и т.н.

Share this post


Link to post
Share on other sites
unustamatu    23

Съвременният правопис се основава най-вече на морфологичния принцип, т.е. стремежът е отделните морфеми (представки, корени, наставки) да се пишат еднакво, за да се вижда връзката с другите думи, образувани със същите морфеми. Например в "безстрашни", така написано, съвсем очевидно е наличието на представка без- и корен -страх-, а произносителното опростяване -зст- > -ст- си е автоматично и ако се отбележи при писане, ще доведе до визуално замъгляване на структурата на тази дума.

Това, за което говорихме по-горе, не трябва да се разглежда като опростяване на групи съгласни, а като опростяване на една наставка. За тази наставка се прави изключение покрай думите, при които в миналото са действали закономерности, недействащи сега, да кажем:

-к + -ьск- > -чьск- > -чск- > -шк-

срещу по-новото -к + -ски > -кски. "Човешки" няма как да се напише със "с", да не говорим пък за думи като "телешки", които са преосмислени от по-старото "телѧшти", съответно не са имали наставка -ск-. Оттам се приема, че наставката ще има два правописни варианта – -ск- и -к-.

Такова нещо е ненужно при представките, а малкото думи с опростявания около тях не трябва да се разглеждат като да имат изпусната буква, а като да е подменена представката с друга:

въз-стание > въ-стание (съществуват представки въз- и въ-);

под-тискам > по-тискам (съществуват представки под- и по-).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Кухулин    469

Разбирам тази позиция, но мисля, че е обречена на неуспех в дългосрочен план. Романтичният стремеж за консервиране на езика и по(д)тискане на естествените лингвистични процеси не може да доведе до нищо друго, освен до прогресивна "неграмотност". Така е било навсякъде по света, във всички времена, без изключение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
unustamatu    23

Правописът е само система за писмено изобразяване на езика, той не може да влияе на естествените процеси.

Обикновено при създаването на една писменост всичко се пише както се изговаря, но с времето езикът се променя, докато ортографията е много по-консервативна, реформирането й е свързано с редица неудобства. В дългосрочен план наистина се стига до сериозни разминавания между тях, вижте как е в английския. Важното е да има логика, например логиката да пишем "градски" се схваща от всеки, нищо че изговаряме [грацки].

Редактирано от unustamatu
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
ISTORIK    2638

Добро утро на всички!

А вие пихте ли вече своето "три федно"? А?!

(Иде реч за напитката "3 в 1".)

Share this post


Link to post
Share on other sites
adXok    27

Не съм съгласен -СКИ да отпада, когато думата завършва на Т или СТ, та дори и на Ж.

Какво е: фашистка, фашистки

Отг.: жена, жени, подкрепящи фашизма

Какво е: фашистски

Отг.: определение

С оглед на това да не е по-точно за какво става дума.

Share this post


Link to post
Share on other sites
уфсъ    0

Много добра тема !!! Хората ТРЯБВА да се научат да пишат! По мое мнение при неофициалните разговори няма значение изговора. Въпросът е да се прави разлика между официални и неофициални разговори.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ISTORIK    2638

Вмъкване на Х там, където това НЕ е необходимо

Когато думата завършва на -г, -к, -х и искаме да я превърнем в прилагателно, което завършва на – ски, „г“ става „ж“, а „к“ и „х“ се преобразуват в „ш“. „Чех - чешки“ , а не - „чехски“, както „Казанлък – казанлъшки“, „Прага – пражки“ и др.

Но има и изключения от това правило. Казваме „Хамбург“, но - хамбургски (а не - хамбуржки), Чикаго – чикагски (а не - чикажки).

Редактирано от ISTORIK

Share this post


Link to post
Share on other sites
insighting    276

Графичните и фонетични лексемни форми може да не съвпадат с критериите за цялостно оформяне. Затова са от значение границите на думата. За да не може текстът погрешно да се интерпретира. 

Петре, Беки - цяло село. 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
ISTORIK    2638

Отдавна не бях писал тук (и във форума, и в тази тема)...

И така, поредната грешка...

Този път ще поговорим за изпускането на крайното т от думи, завършващи на -ект. 

Думите, които се грешат при писане, а и при изговаряне, са следните: диалект, интелект, проспект, социолект, интерлект, субект, комплект, аспект, респект (уважение), конспект, инсект (насекомо), афект, ефект, дефект, префект (областен управител). 

При тях крайното  -т трябва да се произнася и да се пише. 

Думите не се пишат без него - диалек, конспек, интелек, архитек... и така нататък - до края.

Срещал съм тази грешка и тук, във форума. Внимавайте, когато пишете думи, чийто правопис не познавате!

 

Редактирано от ISTORIK
  • Харесва ми! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
insighting    276

Това не е краят на "ходенето по мъките". Неприятности възникват от неразбиране на съответния материал. Вижте само колко грешки има в протоепитафиите. Вълнението на един изследовател няма край!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Регистрирай се или влез в профила си, за да коментираш.

Трябва да имаш регистрация, за да може да коментираш.

Регистрирай се!

Регистрацията на нов акаунт в нашата общност е много лесно!

Нова регистрация!

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход


×