Отиди на
Форум "Наука"

Atom

Потребител
 • Брой отговори

  1876
 • Регистрация

 • Последен вход

 • Days Won

  21

Atom last won the day on Юни 30

Atom had the most liked content!

Репутация

1566 Старши асистент

Всичко за Atom

 1. Там е работата, че методът ти не е логически. Имаш предварително изградена теза и просто ти се иска да виждаш в тази статия потвърждение на така или иначе приета от теб идея. Уверявам те - бъркаш, имаш очевидно пристрастие и това ти пречи да възприемеш идеята на изследването. Пример: Човекът съвсем ясно заявява: ......на мой взгляд, подобные упражнения ума бесперспективны, поскольку из имеющихся данных ни одну из этих гипотез не удастся подтвердить. "Ни одну из этих гипотез" означава "нито една от тези хипотези" - Т.е. имаш множествено число - с други думи "всички изказани хипотези" за произхода на праславяните. Ти обаче не искаш да видиш множественото число и за теб автора отрича само една от "предполагаемите хипотези": Това не е логика, а избирателно четене. В случая даже има умишлено затваряне на очите. Както и да е, не искам да те убеждавам в каквото и да е. Просто тази статия не е "твоята статия" (тази която подкрепя теорията ти).
 2. Добре де, аз не мога да разбера какъв е проблема с тази монголоидност. Генетичните проучвания ясно показват, че още от късния бронз и желязната епоха огромната част от степното население е хибридно. Западните скити и сарматите например, имат два пъти по-високи стойности на източно-азиатските маркери от съвременните турци. Колкото по на изток се върви, толкова по-голямо мазало става. Геномът на скитите от Пазарък има източноазиатски компоненти по-високи от съвременните узбеки или тюркмени. При подобно смесване е нормално едни от антрополозите да виждат монголоиди, други европеиди, а трети разни хибриди. Просто на терена присъстват и едните и другите и третите.
 3. Няма да противоречи на нищо. По същата логика и използвайки вашите "научни" методи може да се докаже, че в Анатолия (извинявам се - Анадола) открай време се е говорило на турски, а в Панония - унгарски. Генетично, съвременните турци са основно население от преди тюркската експанзия, а съвременните унгарци имат много слаба (почти никаква) генетична връзка с древните маджари.
 4. Е хубава работа - нямаме право да го обсъждаме понеже е само за специалисти. Те специалистите (лингвисти) ясно са казали, че тракийският език не е славянски. По твоята логика този въпрос изобщо не трябва да го поставяш, освен ако не си специалист-лингвист. Освен това славянските нашествия никой не ги отрича в статията която непрекъснато цитираш. Напротив, това им е основната теза: Последното означава, че имаме не просто прилики на автозомно ниво или по хаплогрупи, а директно роднинство с давност около 1500г.
 5. Предположението, че траките са праславяни се базира само и единствено на спекулации. Ние дори не знаем дали траки, пеони, мизи, македони, даки, илири и не знам кой още от древните са говорили на един, два или няколко основни езика, още по-малко пък може да класифицираме този език (езици) като принадлежащ към славянската група. Т.е. от гледна точка на лингвистиката това предположение е безпочвено. Славяните са ясно фиксирани в историческите източници, кога и как се появяват на балканите. От гледна точка на историята нещата са кристално ясни по този въпрос. От гледна точка на генетиката все още има какво да се желае за да се изясни картината, но отсега е ясно, че между населението на балканите от желязната епоха и днешното има съществена разлика. Железните балканци автозомно се намират някъде между южна Италия и Кипър, докато днес ние се отличаваме от тези популации със значително повече (от тях) по-северни компоненти. Например компонента "Ямна" през желязото е 14-15%, докато при съвременните българи е 30-35%. С други думи между 400-500 BCE и днес нещо се е случило и тук е дошло население което е променило генетичния микс. Това няма как да са римляните, но население домъкнало се в резултат на нашествията на славяни, готи, прабългари, а защо не е хуни (нашествията на всички тези племена и групи са добре описани в историческите източници) са много добри кандидати.
 6. Непредубеденото четене на тази статия не може да ни накара да направим други изводи. Останалите две точки - 1 и 3 са ваши предположения. Никъде в коментарите и още по-малко в статията Балановски не предлага подобни опции. Опцията е една единствена: «праславяне + восточноевропейский субстрат = западно-восточные славяне; праславяне + балканский субстрат = южные славяне» Въпросът "кои са праславяните" не се обсъжда в тази статия изобщо и според самия Балановски подобен въпрос (към момента на публикуването на изследването) е безсмислен. Предполагам, че този коментар под цитираната статия е ваш: Нищо в тази статия не прави дори и намек за подобен извод. Изследванията през последните две години също по никакъв начин не ни дават и най-малкото основание да предположим подобна хипотеза.
 7. Разбира се, че е установено. R1a е фиксирана още от бронзовата епоха на нашата територия. Тя е обаче от вида Z93 ( 0.6% от съвременните българи), а тук става въпрос за R1a M458. Къде, кога и в кой научен документ е установено, че М458 присъства "твърде отдавна на балканите"? Абсолютно подкрепям. Затова ви моля да формулирате установените факти ( които са много, много красноречиви) и да им потърсим обяснение
 8. ОК, но според турския сайт думата е разпространена само в турска Тракия. За арабската дума попаднах на това - Rhaita и там предлагат готска етимология. Получава се нещо като затворен кръг. Ние предлагаме турска етимология, турците - българска. Ако арабската дума няма друга етимология, а само готската, защо се изключва българската дума да е заета директно от готски? Все пак на полски ги има и двете думи - гайда и коза.
 9. Готската етимология си има своите плюсове. На полски се срещат и двете наименования - гайда (ако идва от gaits) и Kozioł. Имат и трета дума - dudy. Не ми е много ясно имат ли някаква разлика инструментите за да има различни думи за тях или в различните региони на Полша се използват различни думи за едно и също нещо. На словашки е Gajdy.
 10. Обикновено се приема, че думата гайда идва в българския език от турски. Проблемът е, че на турски език тази дума няма собствена турска етимология и доколкото схванах от преводача на Гугъл, турците предлагат български произход на тяхната дума - https://www.etimolojiturkce.com/kelime/gayda Срещал съм връзка на българската "гайда" с лазката Guda и грузинската Gudastviri В БГ Укиречник предлагат испанска етимология (от испанската gaita ). Испанската (или португалска дума) обаче също няма ясна етимология и се предлагат няколко версии, вкл. и български произход: Има и някаква балто-славянска етимология, която свързва гайда с латвийската дума dziedāt (пея) С една дума мътна работа. Има лазо-грузинска версия, балто-славянска, готска и кой знае още каква друга. Това, че думата е дошла чрез испанските евреи на балканите ми се вижда най-малко вероятно. Някой знае ли как е записана тази дума в БЕР?
 11. Доколкото знам повечето от лингвистите в момента отхвърлят концепцията за алтайско езиково семейство, а приликите се отдават на продължително взаимодействие между тюркски, монголски и ТМ езици. Както и да е - проблемът при чувашите е, че генетично нямат нищо общо с монголците, или ако имат то е много малко и практически нищожно. Тук се опитах да обясня разликата между североизточни азиатци и югоизточни. При монголците съотношението между двата компонента - Southeast_Asian и Northeast_Asian е 1:1. При повечето тюркофони е 2-3 към едно в полза на североизточните маркери, като при татарите съотношението достига до 6:1. При чувашите това съотношение има екстремни стойности - почти 28:1. Дори при мордовците съотношението е по-ниско - 17:1. Ето е една картинка: Сарматите и скитите имат по-високи абсолютни стойности на югоизточния азиатски компонент. Те могат по-някакъв начин да се моделират с участието на монголци, но при чувашите това е невъзможно или поне не и с някакви смислено значими числа. Якути, евенки, чукчи - там някъде трябва да се търсят генетичните предци на чувашите за да се получи сегашния им генетичен профил.
 12. Тъй като чувашите се смятат за остатъци от население дошло с хуните (поне езиково) се опитах да им направя някакъв генетичен модел. Първоначалният модел беше с изходна база мордовците. Самите мордовци обаче най-вероятно също са изпитали влияние на пришълците, затова вместо тях използвах финландци. Резултатът може да се види в картинката. Червеното са реалните средни стойности на чувашите, а синьото данните от модела. Моделът е смес от: Finnish-53,5%; Sarmatian_Pokrovka-21%; Evenk-16%; Chechen-7.5%; Scythian_Pazyryk-2% Това е същото като картинката, но в табличен вид: Моделът не означава, че точно тези народи участват в етногенеза на чувашите, а че генетичните им предци са с характеристики подобни на тези народи. Остава да се види от къде идва езика на чувашите. Общо взето опциите са две - от 2% алтайци, генетично подобни на източните скити или от 16% сибирци, генетично подобни на днешните евенки. Естествено винаги има и трета опция - да са тюркизирани културно (без пряка генетична връзка). Проблемът е, че езикът им е много странен и в този случай не виждам кой може да е кандидат за "тюркизатор" Данните използвани в модела са от http://eurogenes.blogspot.bg/ п.п. Има и друга опция, тюркизаторите да са смес между древни северно-сибирци и древни алтайци в съотношение 8:1.
 13. Автозомно, югоизточните азиатци и североизточните са ясно различими. За по-тясно делене - "алтайски", "японски" и т.н. други компоненти към момента е трудно да се говори. Предполагам, че след време и с натрупване на изследванията и това ще стане. Ето една картинка: Евенките са прокси за североизточни азиатци (зелено) - 98%. От другата страна са разни изолирани островни популации, които са почти 100% югоизточни азиатци (червено). По средата е смес от тези двата компонента. При тюркските говорители североизточния компонент надвишава 2-3 пъти югоизточния. При монголци, корейци и японци, двата компонента са горе долу балансирани, а при китайците и виетнамците югоизточният доминира в пъти над североизточния. Културите Афанасиево и Андроново са почти 100% западноевразийци. Още през бронзовата епоха обаче (в Карасукската култура), тези западноевразийци започват да се смесват с източноазиатци. Смесването продължава през желязната епоха и през новата ера. Някъде по трасето на пространството и времето от тези смесени популации се пръкват хуните и тюрките. Синьото е западноевразийски компоненти, зеленото североизточни азиатци, а тъмно червеното югоизточни азиатци. Данните за диаграмите са от таблицата, публикувана тук: http://eurogenes.blogspot.bg/2017/08/the-pseudo-steppe-theory-last-line-of.html
 14. В България има акредитирани 51 висши учебни заведения. По смисъла на ЗВО, университетите са 5 - СУ, ПУ, ЮЗУ, ШУ и НБУ. Поради многото класификатори които определят научните области, още 7 също намират основание да се считат за университети - Бургаския свободен, Варненския свободен, ВТУ, Асен Златаров - Бургас, университета в Русе, Тракийския и АУБ. Или общо 12 от 51. Останалите са специализирани висши училища на които законът дава право да да се наричат "университет с наименование, отразяващо спецификата му" Или "икономически", "технически", "медицински" и т.н. Статията е подвеждаща. Действително университетите в Дания са 8, но има още 11 т.н. Artistic Higher Education Institutions, 8 колежа за приложни науки, 9 бизнес академии и 4 морски академии. В Холандия (от където са консултантите) има 18 университета (изследователски), 40 университета за приложни науки и още 15-16 институции, където също може да се придобие висше образование. В Германия има 398 институции за висше образование, от които 105 университета, 217 университета за приложни науки, 58 колежа за изкуство и музика и др. Ако трябва да правим 8-10 университета по смисъла който влагат в това понятие в Холандия, Дания или Германия, то това е непосилна задача. В момента имаме 1 - СУ. ПУ с помощта на някои институти на БАН плюс обединение с някои звена от други институции може е и да стане нещо. Може да се измисли и 1 що годе приличен технологичен институт. НБУ е частна институция и ако се влеят още пари може и да се получи приличен университет. Зя Шуменския и Югозападния, въпреки че на книга се водят университети и имат някаква база, не ми се мисли изобщо.
 15. Сигурно си прав, че така им е изгодно. Силно ме съмнява обаче, че са наясно какво трябва да се прави. Експертизата на повечето от управляващите е леко казано съмнителна, а екипите им, съветниците и т.н. са от същото тесто. За сравнение, ето например екипа на Federal Open Market Committee. Това е комисията която определя паричната политика на Федералния резерв: 2017 Committee Members Janet L. Yellen, Board of Governors, Chair William C. Dudley, New York, Vice Chairman Lael Brainard, Board of Governors Charles L. Evans, Chicago Stanley Fischer, Board of Governors Patrick Harker, Philadelphia Robert S. Kaplan, Dallas Neel Kashkari, Minneapolis Jerome H. Powell, Board of Governors Alternate Members Raphael W. Bostic, Atlanta Loretta J. Mester, Cleveland Mark L. Mullinix, First Vice President, Richmond Michael Strine, First Vice President, New York John C. Williams, San Francisco Всички освен тези в тъмно червено са доктори (PhD), повечето по икономика, един има по operation research и един по политически науки. Тримата в червено имат по няколко магистратури. Това не са "експерти", а кората които вземат решенията. Експертите които ги подпомагат също имат внушително образование. Във Fed-Вашингтон има назначени около 200 PhD и още толкова доктори има по бюрата. Един доктор (PhD) по икономика се обучава за около 10 години. Около 40% от докторите по икономика в САЩ продължават работа в университетите, 10% в частния сектор, а половината се наемат от различни федерални служби, Световната банка и МВФ Колко доктора (PhD) работят в нашата администрация? В Правителството доколкото знам даже няма отдел за икономически анализи и прогнози. Имаше преди години към МФ, но го закриха.
×