Пандора

Потребител
 • Брой отговори

  2391
 • Регистрация

 • Последен вход

 • Days Won

  1

Пандора last won the day on Април 6 2016

Пандора had the most liked content!

Репутация

718 Доцент

Всичко за Пандора

 • Титла
  Една Българка

Лична информация

 • Пол
  Жена
 • Пребиваване
  Изгубена в Кавказ
 • Интереси
  Разнообразни

Последни посетители

21504 прегледа на профила
 1. Просто тези текстове, дори и сумарно, са недостатъчни за да се стигне до единствен вариант, който би могъл да ни насочи за езика, който се е говорел. Фактът, че могат да се нагласят различни варианти от различни езици и диалекти говори точно това. Човек, който не е специалист, лесно може да се подведе и това успешно се използва от разни популяризатори на различни тези.
 2. "Итак, истинным победителем из войны между греками и троянцами вышла Фригия. Ачто же стало с самими троянцами? Мы видим, что сама Троя продолжаетсуществовать, правда, уже ее жители смешиваются с фригийцами. Потоки Приамадаже взяли себе некоторую часть греческих земель: Гелен присвоил кусочек Эллады- Эпир, Антенор стал властвовать над генеттами в Адриатике, Эней же по легенденаправил экспедицию в Италию и якобы, его потомки основали Рим. Возможно,насчет Рима это чистая легенда, но то, что Троя, после троянской войныоказалась в лучшем положении и даже учинила небольшую экспансию - очевидно.Правда, сил на серьезное завоевание у нее не хватило. Возможно, что троянцыдействительно надорвались в этой войне и победили греков только при помощифригийцев, за что им пришлось потом этим же фригийцам практически отдатьвласть." Интересни разсъждения наистина. Възможно е датировките да са объркани и в крайна сметка пак да не знаем за коя точно археологическа Троя става въпрос. Като цяло повествуванието на Омир може да се приеме и за не съвсем победно, макар че в крайна сметка Елена се връща при Менелай, много от героите умират. Възможно е и обратното - троянците са искали да завладеят Гърция.
 3. Публиката обича съкровища, имане, ако може по-бляскаво. Ако не друго от филмите за съкровища, които не съществуват падат пари. "И така – по всички запазени до днес исторически свидетелства, на които може да се разчита с по-голяма степен на сигурност, ресурсите на ордена на Храма безспорно са надценявани, също както най-вероятно са и размерите на онова изгубено съкровище, което според съвременния фолклор било изнесено от парижкия Тампл малко преди съдбовния петък тринайсти в лето Господне хиляда триста и седмо..."
 4. Ако правилно съм разбрала по отношение на аквилейския обряд, датите на някои празници са разместени в сравнение с тези на православните. На пръв поглед това може да няма значение за нас днес, но за едни все още повече езичници и предстоящи християни това все пак не е било без значение.
 5. Да, любопитно обаче защо въобще е написано. Въпросът е, че все пак духовниците на Аквилея са имали дейност в същите райони и колебаещи се между Рим и Константинопол, това колебание може да се пренесе както върху обредите, така и върху населението.
 6. После 700 года Аквилея и Градо представляли собой раздельные церковные кафедры и патриархаты. Резиденция патриарха Аквилейского в 627 году была перенесена вКормонс, а в 730 г— в Чивидале. После завоевания Северной Италии франками аквилейские патриархи перешли под покровительство Карла Великого, и последний выдал патриарху Павлину II грамоту, подтверждающую права аквилейского клира на самостоятельное избрание патриарха. При патриархе Урсе аквилейские миссионеры проповедовали в хорватской Далмации, а также, возможно, в Паннонии и Моравии. Есть основания предполагать, что Кирилл и Мефодий переводили на славянский и латинские тексты аквилейского обряда.
 7. То и "небе" е условно понятие, което също може да се предаде като "велик предел" на обозримото например. Поначало в религиите понятията са доста условни и мъгляви, имено защото се занимават с необозримото. И в крайна сметка като разгледаш всички частни термини на отделните религиозни системи, става ясно че всички говорят за едни и същи неща.
 8. Интересно, че руската политика се стреми да се представи Русия като наследник на държавата на Александър Македонски, тоест очертава се доста широк кръг на влияние. За целта обаче Македония трябва да се "насели" със славяни и "български" да се замени с "македонски". Любопитно ми е обаче на етнографските карти, които руснаците правят на Балканите дали някъде има отбелязана народност "македонци" и дали наистина емигриращите от тези райони християни са се самоназовавалии така.
 9. "Некоторые из их повелителей питают глубокое уваже-ние к памяти и подвигам Александра Македонского и Юлия Цезаря, даже не раз, как, например, Магомет II и некоторые его преемники, выражают решительное желание следовать по стопам двух великих властителей греко-римского мира, овла-деть Константинополем, как это не раз хотели персы, турки- сельджуки, гунны, авары, монголы, как это и удалось наконец туркам-османам, овладеть и Римом и восстановить империи Августа и Константина. Но все эти попытки ограничиваются чисто внешним подражанием или слабым подобием римской империи. Все эти обширные монархии Азии и Африки явля-ются более или менее прямыми преемницами тех восточных царств, борьбу с которыми поставляли себе за величайшую честь и славу греки и римляне времен республик, македонской монархии и Римской империи, и в победах над которыми они видели торжество европейской свободы, анализа, трезвости и энергии над азиатским деспотизмом, синтезом, увлечением и застоем. Персы Сассанидов, арабы, турки (сельджуки и осма- ны), не говоря уже о гуннах, аварах, печенегах, половцах, мон-голах, татарах, с своими державами, вторжениями и войнами, являются не продолжателями и преемниками Александра Ма-кедонского, Цезаря, Августа и Константина Великого, а, напро-тив, разрушителями и исказителями их созданий, мстителями за поражения при Маравоне, Платее, Саламине, при Гранике, Иссе и Гаугамеле, за победы Августа, Траяна, М. Аврелия над парфянами. Точно так же и все средневековые и новые войны и битвы романо-германцев и греко-славянских народностей с этими азиатами, от Аэция и Велисария, императоров Ираклия и иконоборцев на Востоке, Карла Мартелла, Карла Великого и Оттона I на Западе до последних хивинской, геок-тепеской, бирманской экспедиции, — все они в прямом преемстве про- должают дело Мильтиада, Фемистокла, Александра Македон-ского, Августа, Траяна, Марка Аврелия и Константина Вели- кого. Как римская культура не уничтожала, а воспринимала и усваивала по большей части хранила и оберегала, как умела, предупредившую ее греческую образованность, так точно и Римская республика и империя не разрушали, а защищали от потомков Дария III и других азиатов приобретения Александра Македонского в Азии и Африки, точно так же и новые племена европейской истории кельты, германцы, славяне, получив от греков и римлян христианство и письменность, уверившись в величие греческой и римской образованности, становятся го-рячими защитниками и распространителями Римской импе- рии. Русская Церковь празднует, как собственное торжество, победу Царьграда над безбожной, т. е. языческой Русью. Карл Великий, считая себя законным преемником Цезаря, Августа, Траяна, берет в свои руки неоконченную задачу борьбы Рима с Германией и в ожесточенных войнах с саксами, продолжаю-щими, собственно говоря, дело херусков Германа, мстить за поражение легионов Вара. " Ламанский В. И. Геополитика панславизма. / Сост., предисл., комментарии Ю. В. Климаков / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2010. — 928 с. В книге впервые после 1917 года публикуются главные произ- ведения великого русского ученого — геополитика и идеолога пан- славизма, создателя исторической школы славистов Владимира Ивановича Ламанского (1833—1914). Он первым в России высказал мысль о существовании единого славянского народа. Препятствием на пути общеславянского объединения считал Ламанский слабость интеллигенции славянских народов, а также неосознание Россией своего славянского призвания. По его мнению, русский язык может выполнить роль общеславянского языка. Говоря о необходимости объединения славян под эгидой России и о неизбежном противо- стоянии Западу, Ламанский выступал за мирное решение этих воп­ росов. «Миродержавная роль нашего славянского племени — не за- воевание, а хозяйственно­культурный подъем страны». http://politconservatism.ru/upload/iblock/1dd/1dd8feb2b37c3d46efc52e309ce35376.pdf
 10. При индийците още в древността е включена възможност за брак по любов, не знам точно дали при всички касти. Има точно определени законови начини за брак при всяка каста. Ако има полигамия е възможно както свързване "по сметка", така и по любов.
 11. Неотдавна по телевизията казаха, че цените рязко са спаднали. Ако кризата продължи, още един обичай ще остане в историята, но поне документиран.
 12. Кой е авторът ?
 13. Съвремени наследници имат ли тия родове ?
 14. Няма начин арменците да не са първи, поне преди французите.
 15. "Первые армянские колонии Китая образовались в начале XIII века после первого похода монголов в Армению. Первый француз, дошедший до Китая, — епископ Жан д’Монд Ювинион, в 1294 г. встретил армянскую общину, которая оказала ему содействие. После приезда Ювиниона армяне построили одну красивую церковь, как утверждает исследователь вопроса д’Кастелло. Итальянский епископ Андреа Перуджинский, которых в 1307 году поехал в Китай, упоминает о большой и красивой церкви в Кантоне, построенной очень богатой армянкой по имени Тангар. Кроме церкви, она построила отдельный дом для церковного священника, дом для гостей, а также позаботилась о зарплате священнослужителей. Факт строительства церкви — бесспорное доказательство наличия на юге Китая армянской колонии в начале XIV века." http://www.nv.am/mir-i-mi/29196?task=view&Itemid=11&option=com_content&id=29196&view=article&layout=default&month=6&year=2013 Това ми звучи познато.. "Говоря об армянском княжеском роде Орбелянов, историк XII века Степанос Орбелян связывает с китайским происхождением историю рода Орбелянов. По его версии, когда в Китае развернулась борьба за власть и побежденная в этой борьбе группировка вынужденно покинула страну, то после долгих скитаний она добралась до Грузии. Прибыв сюда, они были приняты достойно и, обратившись к местным властителям, сказали следующее: “Мы из королевского рода Китая и, отделившись от братьев наших, прибыли сюда и предпочли вашу сильную страну, где вы оказали нам большую помощь. Теперь либо разрешите нам жить в вашей стране, либо разрешите уйти”. Грузинские князья разрешают китайцам устроиться на жительство в Джавахке, где они и построили крепость Орбелк. Отсюда и название княжеского рода Орбелянов. Известно, что впоследствии Орбеляны переселились в Армению. О китайском происхождении своего рода упоминает Степанос Орбелян." http://www.nv.am/index.php?option=com_content&view=article&id=18607:2012-03-22-08-47-57&catid=6:2009-06-06-11-26-42&Itemid=9&post=89112308_153&layout=default&month=4&year=2012 http://www.fundamentalarmenology.am/datas/pdfs/168.pdf "Навсякъде на изток е имало християнски общности. В Средна Азия, Монголия и Китай са съществували значителни групи от несториански и манихейски християни, необвързани със западната църква. Някои монголски племена са били несторианци, а тюркските уйгури от пустинята Гоби са принадлежали към манихейството. Преди и по времето на Чингис хан и наследниците му християнските общности, разположени по Пътя на коприната, са били ислямизирани. Но преди това да се случи, е имало огромна средноазиатска държава, основана от Желуй Дасхи (1143-1187), която руският историк Лев Гумильов разглежда като държавата на Презвитер Йоханес. По-вероятно е обаче зад фигурата на презвитер Йоханес да се крие съвременникът на Ешенбах, етиопският крал-жрец и посветен Лалибела. Името Презвитер Йоханес може да е име и на водача на някое християнско братство в Ориента." http://www.beinsadouno.com/wiki/index.php/Традицията_на_Свещения_Граал_-_Хари_Салман