ISTORIK

Глобален Модератор
 • Брой отговори

  8636
 • Регистрация

 • Последен вход

 • Days Won

  49

ISTORIK last won the day on November 3 2016

ISTORIK had the most liked content!

Репутация

2546 Академик

3 Последователи

Всичко за ISTORIK

 • Титла
  Guardian of Time
 • Рожден ден 29.05.1973

Contact Methods

 • Website URL
  http://www.daobg.com/

Лична информация

 • Пол
  Мъж
 • Пребиваване
  XIII век
 • Интереси
  История, археология, археоастрономия, средновековна военна архитектура, военна стратегия и тактика, исторически възстановки, география, философия, медицина, психотерапия, изобразително изкуство, педагогика, лингвистика, бойни изкуства, шахмат...

Последни посетители

88672 прегледа на профила
 1. Новинарските сайтове, както и много вестници (очевидно и за слепите!), НЕ ползват услугите на коректори. Или, ако ползват такива услуги, плащат на тези хора нищожни суми и съответните специалисти си гледат работата през пръсти.
 2. Нека правим разлика между притежателни местоимения и притежателно-възвратни местоимения! Примери за първите: Това вашето дете ли е? Вуйчо ми ме подсети да си напиша данъчната декларация. Майка ми ме търси по телефона. Това е моята жена. Примери за вторите: Грижете се за своите деца! Потърсете приятеля си в болницата! България ще изгражда национална система за радиолокационно опознаване "свой-чужд".
 3. Само таблицата за умножение и Менделеевата таблица да махнат и - готово! Всички, които не разбират математиката и химията, изведнъж ще започнат да ги разбират. Уж, де... Ама най-хубаво би било да се забранят формулите в тези три науки (математика, химия, физика). Всичко, което се обяснява с формули, би могло да се изрази и с думи. Да...
 4. Както е писано в Библията: "Отвори устата си и Господ ще заговори вместо теб!"... Този човек говори съвсем спокойно неща, които "небето и звездите му говорят". Странното е, че не се замисля, не прави дълги паузи... Явно владее тематиката, по която говори. Чудно ми е пред каква аудитория говори. Дали - пред камерата на телевизионно предаване или пред студенти? Или пък - пред будната общественост?! Продължението и аз не успях да го изтрая.
 5. Вишо образувание, очиници, оневерсетет, очилеще... 100ян, 5ко, 5я - някои вече така си пишат имената на листовете за писмено изпитване. Desiслава, Станиmira - други пък - така...
 6. Не, не е шега. Днес не е първи април. Тепърва от ИБЕ ще анкетират някаква минимална извадка (около 1000 д.) от всякакви прослойки относно предложенията за промяна. Естествено, те ще анкетират неграмотни и илитерати! И после - грамотните ще бъдат обявени за неграмотни, а неграмотните - за грамотни. Вярно е, че в развитието си всеки език търпи някакво опростяване, ама не бива да се стига чак до изпростяване. Нещата никак не са за подценяване!
 7. Съвсем скоро може да се сдобием с тотално променен книжовен български език. Това съобщават от Института по български език (ИБЕ) към БАН, чиито езиковеди са обезпокоени от множеството грешки, които се правят масово от българите. Затова, колкото и да e странно, вместо да се заложи на подобряване на образованието, ще се променя езикът. Нещо, което няма как да не донесе много трусове в обществото ни. Крайно решение все още не е взето, но предстои обсъждане по доста въпроси в родния ни език. Всичките са свързани с улесняването му. Най-съществено място в обсъждането ще заеме правилото за пълен и кратък член. Тъй като то се бърка масово от българските жители, има предложение пълният член да бъде заличен от езика и да остане само краткият. Учтивата форма също подлежи на преразглеждане. Тя също може да изчезне в писмения български език. Формите „кой“ и „кого“ ще бъдат също дискусирани. Има вероятност да остане само „кой“, понеже тя е по-често използваната форма в разговорния език. „Свой“ и „негов“ пък може да бъдат причислени като дублетни форми. Така няма да има значение коя ще бъде използвана. Най-потресаващата промяна, която може да види бял свят, обаче, е свързана с окончанието в 1 л. мн. ч. на глаголите. Има предложение форми като „ходиме“, "четеме", „пишеме“, "ядеме" и др. под. да бъдат причислени към правилните. Някои българи, които не говорят софийския диалект, ги възприемат като по-мелодични. Други ги възприемат като по-престижни. Странно... В момента така се говори в Западна България, главно около Шопската област. Предложението е продиктувано от това, че в столицата масово се говори с оконачение „е“, а там живее голям процент от българското население. Може да се промени и бройната форма... Замислят се и други промени в книжовния български език, които все още не са оповестени. И те най-вероятно ще бъдат свързани с улесняването на езика. Така вече няма да се твърди, че българинът е неграмотен, защото езиковите му грешките му ще станат езикови закони. Най-покъртителното в случая е, че не се прави опит незнаещите да бъдат научени, а се променят същността и обемът на учебния материал.
 8. Поради това. че някой се е задавил, докато пие минерална вода, трябва ли да се откажем от минералната вода?
 9. Какво би трябвало да се направи:- извеждане на демографското развитие като национален приоритет, а управлението на демографските процеси - като кризисни;- стимулиране на раждаемостта;- привличане на българи от чужбина (студенти, гастарбайтери, родени извън страната и др.);- излизане от икономическата криза;- гарантиране на политическата стабилност и социалната предвидливост;- реформи в системата от публични услуги;- залагане на нови реалистични цели и противодействия на нежеланите тенденции;- въвеждане на сигурни механизми за оценка на мерките и за максимална ефикасност на изразходваните средства.Най-развита е политиката за регулиране на имиграцията в САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия - чрез определяне на квоти за заселване в тези страни или за привличане на необходимите видове специалисти.
 10. За оцеляването на българската нация няма по-важна тема.Към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859 д., което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2015 г., населението на страната намалява с 51 925 д., или с 0.7%.През 2016 г. в страната са регистрирани 64 984 живородени деца и в сравнение с предходната (2015) година броят им намалява с 966 деца.Броят на умрелите през 2016 г. е 107 580 души, а коефициентът на обща смъртност е - 15.1‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 2 537 д., или с 2.3%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.Мъжете са 3 449 978 (48.6%), а жените - 3 651 881 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат 1 059 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 472 116, или 20.7% от населението на страната. В сравнение с 2015 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. - с 3.8 процентни пункта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.1%, а на мъжете - 17.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях. В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (28.9%), Габрово (27.9%), Кюстендил и Ловеч - по 26.4%. Общо в осемнадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 17.0%, и Варна - 18.3%. Paзxoдитe, cвъpзaни cъc здpaвeoпaзвaнe и coциaлнo пoдпoмaгaнe зa тaзи гpyпa oт xopa ce yвeличaвaт, a тяxнoтo ocигypявaнe ce пpeвpъщa в cepиoзнo пpeдизвиĸaтeлcтвo зa пoлитицитe.Към 31.12.2016 г. децата до 15 години в страната са 1 001 019, или 14.1% от общия брой на населението, като спрямо 2015 г. този дял се увеличава с 0.1%. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18.2%, и Бургас - 15.4% от населението на областта. Общо в петнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Габрово - 11.4%, и Смолян - 11.5%.Към 31.12.2016 г. общият коефициент на възрастова зависимост1 в България е 53.4%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2005 и 2015 г. този коефициент е бил съответно 44.5 и 52.4%. Това съотношение е по-благоприятно в градовете - 49.0%, отколкото в селата - 67.0%. Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства на 41.2 години през 2005 г. и достига 43.5 години в края на 2016 година. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 42.5 години, а в селата - 46.2 години.За 2016 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете. Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2016 г. е 4 304 хил. души, или 60.6% от населението на страната, като мъжете са 2 262 хил., а жените - 2 042 хиляди. През 2016 г. броят на трудоспособното население намалява с почти 45 хил. души, или с 1.0%, спрямо предходната година. Към края на 2016 г. над трудоспособна възраст са 1 735 хил. души, или 24.4%, а под трудоспособна възраст - 1 063 хил. души, или 15.0% от населението на страната.Почти половината от населението на страната (49.9%) живее в Югозападния и Южния централен район, а най-малък по брой на населението е Северозападният район - 770 хил. души, или 10.8% от населението на страната. Най-малка по брой на населението е област Видин, в която живеят 88 867 души, или 1.3% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) - 1 323 637 души (18.6%). Само една област - София (столица), увеличава населението си през 2016 г. спрямо 2015 г. - с 0.3%. При всички останали области има намаление, като най-голямо е за областите Видин - 2.6%, и Кюстендил - 2.0%.Тоталният коефициент на плодовитост1 е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2016 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.54. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1.24, а през 2015 г. - 1.53. Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 26.9 години през 2015 г. на 27.0 години през 2016 г.Да проследим коефициента на плодовитост на българската средностатистическа жена през годините:- 1980 - 2,5, - 1990 - 1,82- 2000 - 1,26- 2001 - 1,24- 2010 - 1,57- 2014 - 1,53- 2015 - 1,53- 2016 - 1,54- 2017 - ...През 2016 г. са регистрирани 26 803 юридически брака - с 917 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност1 е 3.8‰. Три четвърти от всички регистрирани бракове (19 977) са сред населението в градовете. През 2016 г. броят на извънбрачните раждания е 38 440, или 58.7% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (66.1%) е по-висок отколкото в градовете (56.3%). За 76.9% от извънбрачните раждания има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак. В регионален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в областите Видин (75.5%) и Враца (75.0%). Този дял е над 50.0% във всички области на страната с изключение на Разград (48.1%), Благоевград (43.9%) и Кърджали (38.4%).През 2016 г. пет области имат положителен механичен прираст: София (столица) (4.4‰), Варна (2.8‰), Пловдив (2.6‰), Бургас (0.8‰) и Кърджали (0.1‰). С най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите Смолян (-11.8‰), Видин (-9.4%) и Враца (-9.0‰).B Бългapия ocнoвнитe пpoблeми ca cвъpзaни основно c бeднocттa, ĸoятo cтимyлиpa xopaтa дa eмигpиpaт, тe пpeдпoчитaт дa нe paждaт и pядĸo пocтигaт нyжния им жизнeн cтaндapт, aĸo вce пaĸ избepaт дa ce paзвивaт нa poднa зeмя. B глoбaлния вeĸ, в ĸoйтo ce нaмиpaмe, гpaницитe нe възпpeпятcтвaт ниĸoгo, a и ĸoнцeнтpaциятa нa нaceлeниeтo ce дължи нa ecтecтвeни фaĸтopи, ĸoитo гo пpитeглят или пък го oтблъcĸвaт oт дaдeн paйoн.B глoбaлния вeĸ, в ĸoйтo ce нaмиpaмe, гpaницитe нe възпpeпятcтвaт ниĸoгo, a и ĸoнцeнтpaциятa нa нaceлeниeтo ce дължи нa ecтecтвeни фaĸтopи, ĸoитo гo пpитeглят или oтблъcĸвaт oт дaдeн paйoн. Проблемът е, че от България се емигрира от страх – страх от несигурността за днешния и за утрешния ден в едно криминализирано и мафиотизирано общество. България наистина е в демографска криза, при това - не от днес и не от вчера. Тенденциите за отрицателен естествен и механичен прираст (т.е. - чрез раждаемост и миграция) на населението са устойчиви. Задълбочава се застаряването на населението. Управленческите решения, които се прилагат, не дават очаквания видим положителен резултат. Видна и за слепите е невъзможността да се управлява демографската криза. Създава се впечартление за неуправляемост на демографските процеси. Ясно се очертава необходимостта от ревизия на стратегиите за демографско развитие на страната. Трябва да бъдат заложени нови реалистични цели и противодействия на нежеланите тенденции. А също така - и сигурни механизми за оценка на мерките и за максимална ефикасност на изразходваните средства.По данни на http://www.nsi.bg/http://www.ined.fr/
 11. България се нарежда на последните места в ЕС по четене и посещение на културни събития https://www.infograf.bg/article/1491746909000
 12. - "Как в домашни условия да си направим атомна бомба с помощта на картофено пюре - съветите на А. МакГайвър - нинджа и таен агент на МИ-6" Липсата на огнестрелно и на хладно оръжие никога не е пречка за агент МакГайвър, защото той притежава светкавичен ум. Привлечен е от практичното приложение на научните си познания и благодарение на това може да открие алтернативна употреба на едва ли не всеки предмет, попаднал му под ръка, и да го използва като оръжие, за да излезе от опасната ситуация, в която се намира. Затова враговете му постоянно ще се уверяват, че, подценявайки го, правят най-фаталната си грешка.
 13. "Къде е науката в списание "Осем"?" И Диоген я е търсил.
 14. Здравей! Хубаво е човек да се опитва да твори. Но преди това трябва да се научи как да го прави. Трябва да овладее словото. Имаш много да учиш. Като за начало, редактирай си граматическите и пунктуационните грешки. Успех!
 15. "Клубове" се наричат форумните раздели на Dir.BG. Ние имаме форумни раздели. Клубове по интереси можем да си организираме офлайн.