Отиди на
Форум "Наука"

Втори след княза

Потребител
 • Брой отговори

  524
 • Регистрация

 • Последен вход

Репутация

207 Студент

Всичко за Втори след княза

Последни посетители

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Втори след княза

  Процесите. Идентичност на нещата при промяна

  Имам някои съмнения. По този повод да ви попитам, какво е мнението ви за ползата/вредата от кафето, захарта, марихуаната? Разполагаме с убедителни и пълни изследвания на фактите. Появяват се ту убедителни и пълни изследвания на фактите за ползата, ту убедителни и пълни изследвания на фактите за вредата. Ние, подобно на кабинетните учени, четем и се доверяваме ту на едните, ту на другите. Как да не изпадне човек в съмнение?
 2. Втори след княза

  Процесите. Идентичност на нещата при промяна

  Когато разглеждаме промяната на нещата, установяваме разликата между Преди и След. Възприемането на самия процес (процесуално явление) е сравняване на моментни възприятия от същия вид- Преди и След. По тази причина, обект на внимание остават нещата- предметите. По- скоро нещата, като по- общ термин, защото и при промяна на възгледите на някого след обучение, терапия, сравняваме тези от преди с тези от след, за да установим дали има резултат и какъв е той в процеса на въздействието.
 3. Втори след княза

  Процесите. Идентичност на нещата при промяна

  Нещо за метода. Е, не се получи, не натрупах отвън повече казуси, макар да имах намерението да бъдат по- обхватни, да се доближим до по- пълна представа за нещата. Което само на едного- на мен дойде на ум, това се събра. В научните трудове днес се изисква да бъдат изложени по- пълно и обхватно МНЕНИЯ на други учени по дискутираното явление, да има пълнота на библиографската справка, а не СЛУЧАИ на проява на явлението. Недостатък на този метод е, че не поставяме под лупата явлението, а неговата интерпретация, боравим с думи, а не с факти. Предимство е, че донякъде фактите са осмислени и можем да стигнем до заключение, преценявайки значимостта на интерпретациите. Това обаче става при условие на непълно изследване на фактите, т.е. не можем да предпочетем едно или друго тълкуване заради адекватното му обяснение на явлението, а го предпочитаме заради убедителността, авторитета на автора. Мисля, че това развива школата, епигонството, но не и яснотата на проблема. Но както казал Заю, "Не е важно каква ти е темата, а кой ти е научен ръководител" (знаете вица). тук
 4. Втори след княза

  Процесите. Идентичност на нещата при промяна

  Музикалното произведение като процес. Когато слушам непознато музикално произведение в зала, винаги се намира някой да изръкопляска в паузата между частите, което днес, не зная защо не е прието. Добре, че някои композиции завършват с туш, та да знаем кога е краят. В музикалният процес, просто не се появява въпросът за идентичност на нещото, може би защото това "нещо" е най- абстрактното изкуство. Можем да кажем, че картината при нейното рисуване не е същото, което сме видели вчера. Прибавено е нещо, има нови персонажи или елементи, не е изпипан фона или фигурите, но в музиката, освен ако няма нещо режещо ухото, което авторът може дори да е поставил нарочно, как да разбереш, че процесът не е довършен? Как да разбереш, че се е появило нещо ново? Освен по броя ноти? Композиторът може да вложи мотиви от други свои и чужди произведения, а пък изпълнителят може да интерпретира по различен начин. Идентично ли е произведението на себе си (А=А) дирижирано от друг диригент? Същият ли е музикалният бисер, изпълнен от малкия Гошко на читалищния концерт? Все пак, НОТИТЕ в музиката решават всичко. Всъщност звуците, които означават. Тяхната чистота, продължителност и последователност. Виртуозът е просто изпълнител, който не прави грешки. Всяко несъответствие между написаната и изпълнена от Гошко нота показва различие на това, което той свири и това, което е. Въпреки това, ще кажем, че той е свирил ужасно Брамсовата приспивна, но няма да кажем, че е свирил друго. Пък може и да кажем, че това не е изобщо Брамс, знае ли човек колко различен може да е той? Стигнах пак до там. Елементите- звуци и тяхната връзка правят нещото музика идентично на себе си в процеса на изпълнение. Време е за обобщение.
 5. Втори след княза

  Процесите. Идентичност на нещата при промяна

  Да. Защото имате ЕДНА релейна верига, а не безкрайно множество във всеки поглед/разрез/изглед/сигнал/команда/изпълнение на команда и пр. възможни моменти и връзки. Наведохте ме на мисълта, че с приемането на линията като съвкупност от точки си чертаем и разчитаме линии и фигури, и игнорираме безброй точки, освен по- значимите за задачата- връх, ъгъл, пресечена т. и няк. др.
 6. Втори след княза

  Идеалното без идоли

  Зная, че не отговаряте на въпроси, иначе щях да попитам. "Когато говоря за тиква, това отнасящо се към съществуване (битие) или отнасящо се към познание е?".
 7. Втори след княза

  Процесите. Идентичност на нещата при промяна

  Идентичността на нещата в различни моменти е необходима абстракция за да мислим логично. Ако 1 не е равно на 1, то цялата наука изчезва със звучно пльок. Да намерим устойчивото в преходното е целта. За атома (пускам фантазията в полет) това е ядрото, за електрона- заряда може би, за химията- атома, за физиката масата на тялото, векторът на движение, може би енергия, за организмите гените и т.н. Търсим устойчивото. За глиненото гърне- състав, история на процеса, т.е. технология. Счупеното гърне е със същия състав, но с друга форма. Условността за А=А е очевидна, но потребна.
 8. Втори след княза

  Процесите. Идентичност на нещата при промяна

  Преместих този коментар от темата "Идеално без идоли" защото отразява виждането за "изчезване" на нещото в процеса. Прим. наблюдението: изчезна леда и на негово място се появи вода, а после на мястото на водата се появи лед. Става дума за различни агрегатни състояния на водата. Става дума за етапи от процеса на съществуване. Първоначално процесът не е започнал, но когато започне той върви, а само етапите се сменят. Прим майсторът събира материал, изготвя гърне, то се потребява, амортизира, появяват се пукнатини, счупва се, чирепите се разпръсват, археолог намира чиреп и се радва като дете на играчка
 9. Втори след княза

  Идеалното без идоли

  Довчера имах съгласие в себе си, че материалното и идеалното съставляват, включени са, в общото- реалното, (реалността). Сега обаче ми хрумна, че човек има някакво понятие за нереалност, другото на реалността. То не се отнася до произведенията на човешкия ум (артефакти), нито до Бога, нито до коментираните структура и информация. По- скоро това са произведения на човешкия ум, които не съответстват на реалността с нейните закони и, уви, предразсъдъци. Нереално за мисленето, когато Аристотел е бил "Философът", е да си помислиш, че лекото и тежкото падат с еднаква скорост. Нереално е било да си помислиш, че Бог няма, че Земята се върти около Слънцето. Нереални са неоснователните бленувания сред облаците, неосъществимите, "неверни" мисли и образи. Следва, че нереалността се отнася до част от мислите, т.е. част от идеалното. Противоречието е, че Реалното обхваща материалното и цялото идеално, а нереалното- част от идеалното. У вас същият парадокс се получава с "небитието", което би било другото на битието. Явно е нужен друг термин. Универсум например, като едно и общо, вместо моето "реално" и вашето "битие".
 10. Втори след княза

  Процесите. Идентичност на нещата при промяна

  Едно отклонение или може би не. Това, което ме интересува е момента в който при постоянен процес нещо става друго. Запитах търсачката за "нещото става друго" За процес авторът ползва термин събитие, което може да бъде разделено на събития. Интересен е и неговия поглед към света, разделен на реално и виртуално, вместо на материално и идеално. Всеки си има някакви идоли. Това ми хареса с постмодерния поглед към интерпретацията. Види се авторът би гръмнал адвокатите
 11. Втори след княза

  Процесите. Идентичност на нещата при промяна

  Едно отклонение или може би не. Това, което ме интересува е момента в който при постоянен процес нещо става друго. Запитах търсачката за "нещото става друго" За процес авторът ползва термин събитие, което може да бъде разделено на събития. Интересен е и неговия поглед към света, разделен на реално и виртуално, вместо на материално и идеално. По- надолу пък
 12. Втори след княза

  Процесите. Идентичност на нещата при промяна

  Едно отклонение или може би не. Това, което ме интересува е момента в който при постоянен процес нещо става друго. Запитах търсачката за "нещото става друго" За процес авторът ползва термин събитие, което може да бъде разделено на събития. Интересен е и неговия поглед към света, разделен на реално и виртуално, вместо на материално и идеално. По- надолу пък
 13. Втори след княза

  Процесите. Идентичност на нещата при промяна

  Едно отклонение или може би не. Това, което ме интересува е момента в който при постоянен процес нещо става друго. Запитах търсачката за "нещото става друго" За процес авторът ползва термин събитие, което може да бъде разделено на събития. Интересен е и неговия поглед към света, разделен на реално и виртуално, вместо на материално и идеално. По- надолу пък
 14. Втори след княза

  Процесите. Идентичност на нещата при промяна

  Убедихте ме, че нещата се привличат не само поради гравитационните сили, но и поради вълново движение между тях. Все пак не е необходимо това да са силите, посочени от Казимир, намаляващи с четвърта степен от разстоянието. Приемам обаче, че в Първичния океан вълновото движение на водните частици с малка амплитуда е способствало за събиране на сили на привличането между молекули неразтворими въглеводороди. Допускам, че бурните вълни отново са разпръсквали такива "петна" и се е образувала суспензия прим. от метанови молекули във водата, следвало ново сближаване и т.н. до ...
 15. Втори след княза

  Процесите. Идентичност на нещата при промяна

  Това би обяснило появата на живот, но не съм уверен, че е доказан факт. Химията доказва, че свободният водород по- скоро ще привлече кислород отколкото водород. Аналогично и много други елементи с по- голяма вероятност ще се окислят или влязат в съединение. При течно агрегатно състояние много вещества образуват смеси, суспензии, малко се отграничават и обикновено органични мазнини. Наистина не съм запознат със самоорганизация на неживата природа и струпване на подобното, така че моля да не го вземаме предвид, освен ако докажете/цитирате авторитет.

Подрепи ни!

Всяка помощ за нас е ценна и се надяваме с общи усилия да успеем да поддържаме това място на научни дискусии живо. Форум "Наука" е сред малкото активни форуми в България, изключителни, полезни и нужни места за свободна обмяна на мисли и знания. 

Може да ни помогнете с избрана от вас сума след като кликнете бутона "Donate" или по банков превод по сметната на Сдружение "Читател".

Фонд "Форум - Наука"

Банкова сметка:

Сдружение “Читател”

IBAN: BG87UBBS80021048062740
BIC (Swift): UBBSBGSF
При банка ОББ АД

Форумът съществува от края на 2015 г. и с усилията на много хора ние вече 13 години сме онлайн и продължаваме да дискутираме заобикалящия ни свят. През тези 12 години се случиха много неща и днес имаме форум с 15 000 теми, с над 350 000 мнения, а всеки месец той се чете от над 100 000 човека. Това нарежда форум "Наука" сред едни от малкото активни форуми в България, изключителни, полезни и нужни места за свободна обмяна на мисли и знания. 

Създаваме фонд "Форум - Наука", в който ще трупаме всички дарени средства, чиято основна цел ще бъде поддръжка и развитие на форум "Наука".

Може да се свържете с нас посредством лично съобщение, контактната форма или на office@chitatel.net

С уважение, Р. Теодосиев
Създател на "Форум - Наука
"

 

За контакти

×

Информация

Този форум използва 'бисквитки' (cookies), за да ви предостави възможно най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.